Din > Dinler > MİTOLOJİ > Yunan Mitolojisi
1 0 9
Roma mitolojisinde On İki Olimposlu Tanrı ne demektir?

Roma mitolojisi neredeyse tamamen Yunan mitolojisi ile ilişkilidir. Örneğin Zeus, Roma mitolojisinde Jüpiter olarak karşımıza çıkar.

1 0 0
Khaos'tan Zeus'a Antik Yunan tanrılarının soy ağacı nasıldır?

Yunan mitolojisinin temeli Khaos'a, başlangıcın kaynağına dayalıdır. Gaia, Uranos ile birleşerek Titanları doğurdu. Kronos da kendi oğlu Zeus tarafınd..

1 2 10
Khaos, Gaia, Uranus ve Titanlar nedir?

Yunan mitolojisinin temeli Düzen'den (evren, kosmos) önce gelen Khaos'a (kaos) dayanır. Kaos (boş uzam), başlangıcın kaynağıdır.Gaia, yeryüzünü simgel..

0 3 0
Zeus'un babası Kronos kimdir?

Babası Uranos'u bir orakla hadım eden ve Titanların başına geçen Kronos, Yunan mitolojisinde zamanı ve çağları temsil eden tanrıdır.

0 0 10
Yunan mitolojisinde On İki Olimposlu Tanrı ne demektir?

On iki Olimposlu (Olimpiyan), Yunan Mitolojisinde dünyanın yöneticileri olan tanrılar grubudur. Kendilerinden önceki tanrı grubu olan Titanları yenere..

0 1 0
Yunan Mitolojisi nedir?

Yunan mitolojisi, Yunan tanrıları ve kahramanları hakkındaki hikayelerden oluşan sözlü edebiyattır. Bu efsaneler dünyanın yaratılışını ve doğa olaylar..