Din > Dinler > MİTOLOJİ > Genel Kavramlar
0 00
Hesiodos kimdir?

Hesiodos, MÖ 8. yy dolaylarında yaşamış, Antik Yunan'ın Homeros'tan sonraki en büyük epik ozanıdır.Bilinen en önemli eseri tanrılar ile alakalı mitler..

0 00
Homeros kimdir?

Homeros , İlyada ve Odesa destanlarının derleyicisi İyonyalı ozandır.

0 00
Mitoloji (söylencebilim) nedir?

Mitoloji (söylenbilim, söylencebilim), Yunanca mithos ile logos kelimelerinden türemiştir.