Makale > Zihin > FELSEFE > Felsefe Tarihi
0 40
Doğa Filozofları: Demokritos ve Anaksagoras kimdir?

Demokritos yalnızca varolanları değil ruhu da atomlardan oluşan bir şey olarak düşünmüştür. Ona göre ölümden sonra ruhun atomları dağılır. Anaksagoras..

0 35
Doğa Filozofları: Heraklitos'un felsefeye katkıları nelerdir?

Herakleitos “her şey değişir” önermesi ve “hiç değişmeyen evrensel bir kanun tasavvuru” vardır. Değişmenin kendisine göre gerçekleştiği yasa logos, ta..

0 20
Doğa Filozofları: Elea Okulu nedir?

Bir Yunan kolonisi olan Elea kentinde kurulan Elea Okulu'nun temsilcileri Ksenofanes, Parmenides, Elealı Zenon "varlık, varoluş, yanılsama, birlik" ..

0 010
Doğa Filozofları: Milet Okulu nedir?

Milet Okulu, felsefe tarihinde hem felsefenin başlangıç evresini oluşturur hem de doğa felsefesi olarak adlandırılan felsefi eğilimin öncüsüdür. Okulu..

0 30
Sokrates Öncesi Dönem: Doğa Filozofları nedir?

Sokrates öncesi düşünürlerin evren hakkında duyduğu ateşli merak onları "Her şey nereden geliyor?" sorusuna yanıt aramaya, asıl, nihai ilkeyi bulmaya ..

0 00
Felsefe tarihi nedir, nasıl sınıflandırılmıştır?

Felsefe tarihi, felsefi problemleri ve akımları tarihsel süreç içinde ortaya koymayı hedefleyen, felsefenin bir alt dalıdır.

2 13 310
Antik Yunanda felsefe nasıl doğmuştur?

Felsefe ilk olarak M.Ö. 700'lerde İyonya'da önemli bir ticaret merkezi ve liman kenti olan Miletos (Milet) kentinde ortaya çıkmıştır. Burada yüksek re..

2 21 69
Antik çağ Yunan felsefesi nedir?

Antik Çağ Yunan Felsefesi, MÖ 700'lü yıllardan başlayıp Orta Çağ'a (M.S. 500'lü yıllar) kadar uzanan felsefi dönemdir.