Din > Kur'an > İSLAM > Kelam
1 08
Kelam ve felsefe arasındaki ilişki nedir?

Kelam ve felsefe farklı metotlar kullanarak varlık hakkında bilgi edinmeye çalışan ilim dallarıdır.

0 11 310
Kelam ilminin amacı nedir?

Kelam ilminin amacı, kasıtlı ve samimi inanç temelli sorulara cevap vermek ve İslam'a yönelik iddia ve delilleri çürütmektir.

0 17 710
Kelam ilminin konusu nedir?

Kelâm ilminin konusu, İslamın inanç alanıdır. Allah’ın mutlak varlığı ve birliğiyle O’nun varlık âlemiyle ilişkisinden bahseden ve sorulara akli cevap..