Makale > Zihin > MANTIK > Mantık Hataları
0 0 0
Bilinmeyene başvurma safsatası ne demektir?

Bilinmeyene başvurma, bilgi yoksunluğundan kaynaklanan, tersi ispatlanamayanın doğru olduğu savıdır.

0 0 0
Sessizliği kabul gösterme safsatası ne demektir?

Sessizliği kabul gösterme, bir tartışmada sessiz kalan tarafın tartışılan konuda bilgisi olmadığını veya haksız olduğunu kabullenmesi anlamına geldiği..

1 0 10
Çoğunluğun ve geleneğin doğru olduğu safsatası ne demektir?

Genel kanıyı ya da gelenekleri referans göstererek bir fikrin doğru veya yanlış olduğunu ileri sürme durumudur.

0 0 10
Otoriteyi referans gösterme safsatası ne demektir?

Bir iddianın kabulü için otoriteye (kişi, örf, adet, kurumlar vs.) veya bunlara duyulan saygı, hürmet veya korkuya başvurmaktır.

0 0 0
Teksas keskin nişancısı hatası nedir?

Teksas keskin nişancısı hatası (texas sharpshooter fallacy), konuyla ilgisiz bilgilerin birbiriyle alakalı gibi sunulmasıyla oluşan bir safsata türüdü..

0 1 0
Yüklü soru safsatası ne demektir?

Cevaplayanı zan altında bırakan, içeriği varsayım barındıran sorulardır.

0 0 0
Kumarbaz safsatası nedir?

Kumarbaz safsatası (gambler's fallacy, Monte Carlo yanılgısı), bir olayın geçmişte nadir geçekleşmiş olmasına dayanarak, gelecekte daha yüksek ihtim..

0 0 0
Ad hominem tu quoque ('ama sen de' safsatası) ne demektir?

"Ama sen de" safsatası (fallacy of "you also", "you too" fallacy, ad hominem tu quoque ) kendi haklılığını kanıtlamak için başkasının benzer yanlışını..

0 1 10
Ad hominem (adam karalama safsatası) ne demektir?

Adam karalama safsatası (argumentum ad hominem, to the person, against the man, against the person) önermeyi yapan kişinin güvenilirliği eleştirilerek..

0 0 0
Safsata türleri nelerdir?

Safsata, biçimsel ve serbest olmak üzere iki gruba ayrılabilir. Biçimsel safsatalar argümanın şekli, serbest safsatalar ise anlamı ile ilgilidir...

0 4 0
Mantık hatası (safsata) ne demektir?

Safsata, ilk bakışta geçerli gibi görünen sahte argümandır.