Makale > Zihin > FELSEFE > Felsefe Sözlüğü
2 06
Fenomen (görüngü) ve Numen (kendinde olan) nedir?

Öznenin ilişki kurduğu nesnenin görüntüsünün ardındaki gerçek öz olan numen, somut nesne olarak ifaden edilen fenomenin karşıt terimidir. ..

0 33 610
Logos nedir?

Eski Yunanca log "kavramak, seçmek, saymak" ve "söz söylemek, konuşmak" fiilinden türemiştir. Logos'un ilk anlamı us ve bu usa dayanan sözdür. Daha so..

0 00
Felsefede 'saltıklık' ne demektir?

Saltıklık, hiçbir ilişkiyi gerektirmeksizin kendiliğinden var olan, mutlak olan demektir. Bağımsız, göreli olmayan ve kendi başına tam sayılan şeydir...

0 010
Arkhe (ilk madde) nedir?

Arkhe, Yunanca'da "başlangıç, ilk" anlamına gelir. Sokrates öncesi Yunan felsefesinden beri felsefi terim olarak "ilke, temel, ana madde, başlangıç ma..

0 00
Felsefe (düşünbilim) ve filozof nedir?

Philosophia; bilgelik arayışı, bilgiyi sevmek, bilgi severlik, araştırmak ve peşinde koşmak, hikmet arayışı anlamlarına geir, filozof da bilgeliğe ula..

1 09
Kosmos ne demektir?

Eski Yunanca kosmos "düzenlemek, çeki düzen vermek, güzelleştirmek" fiilinden türemiş "düzen, donanım" anlamına gelir. Kosmos, kelime anlamı olarak "..