Makale > Zihin > FELSEFE > Felsefe Sözlüğü
2 1 8
Fenomen (görüngü) ve Numen (kendinde olan) nedir?

Öznenin ilişki kurduğu nesnenin görüntüsünün ardındaki gerçek öz olan numen, somut nesne olarak ifaden edilen fenomenin karşıt terimidir.

0 35 7 10
Logos nedir?

Eski Yunanca log "kavramak, seçmek, saymak" ve "söz söylemek, konuşmak" fiilinden türemiştir. Logos'un ilk anlamı us ve bu usa dayanan sözdür. Daha so..

0 0 0
Felsefede 'saltıklık' ne demektir?

Saltıklık, hiçbir ilişkiyi gerektirmeksizin kendiliğinden var olan, mutlak olan demektir. Bağımsız, göreli olmayan ve kendi başına tam sayılan şeydir...

0 14 1 10
Arkhe (ilk madde) nedir?

Arkhe, Yunanca'da "başlangıç, ilk" anlamına gelir. Sokrates öncesi Yunan felsefesinden beri felsefi terim olarak "ilke, temel, ana madde, başlangıç ma..

1 0 0
Felsefe (düşünbilim) ve filozof nedir?

Philosophia; bilgelik arayışı, bilgiyi sevmek, bilgi severlik, araştırmak ve peşinde koşmak, hikmet arayışı anlamlarına geir, filozof da bilgeliğe ula..

1 17 1 9
Kosmos ne demektir?

Kosmos evren, evrenin düzeni, görünür dünyanın uyumlu birlikteliği gibi anlamlarda kullanılan felsefi bir terimdir.