Din > Kur'an > SAMİ DİNLER > Yahudilik
1 3 0
Yahudiliğin kutsal kitabı Tanah nedir?

Tanah, Tevrat ve Zebur'u da içeren Yahudi dininin kutsal kitabıdır. Üç bölümden oluşur Tora, Neviim, Ketuvim.

0 0 0
Yahudiliğin kutsal metinleri nelerdir?

Yahudilerin Tanrı tarafından vahyedildiğine inandıkları kutsal metinler yazılı kaynak Tanah ve Tanah’ın tefsirleri Mişna ve Gemara'dır.

1 0 10
İbrani, İsrail, Yahudi, Musevi aynı anlamda mıdır?

Yahudilik dinine mensup kişiler "İbrani, İsrail, Yahudi, Musevi" terimlerinden biriyle anılır. Bu terimlerin her biri Yahudi tarihinde farklı bir döne..

0 2 0
Yehova ne demektir?

Yehova, Yahudilikte tanrı için kullanılan özel bir isimdir.