Makale > Sanat > HİKAYE > Dini Hikayeler
0 0 0
Çarşı Pazar

Hârûn Reşîd, Behlül'e çarşı pazar ağalığı görevini verdi. Vazifesi esnafı denetlemekti.

0 0 0
Tahta Oturma

Behlül bir gün boş gördüğü halife tahtına oturuvermiş.

1 0 8
Derviş ile Kuş

Yaralı kuş, kanadını kıran dervişten davacı olur.

0 0 0
Saça Düşen Ak

Genç adam her gün Hz. Ömer'in yanına gelir "Ölüm var ya Ömer" dermiş.

0 0 0
Kaç Tane

Derviş delikanlının sepetinde kaç tane elma olduğunu sorar.

0 0 0
Cimri

Tutumlu olmak neden kötü?

0 0 0
İki Mektup

Babası öldüğünde oğluna bir miras iki de mektup bırakır.

0 0 0
Takva

Takva nedir, diye sordu Hz. Ömer. Dikenli yolda yürümektir, dedi Übey.

0 0 0
Hz. Ömer ile Bedevi

Hz. Ömer telaş içinde namaz kılan bedeviyi ikaz eder ve ondan namazını tekrarlamasını ister.

0 0 0
Cehennemin Ateşi

İki arkadaş yolda rastladıkları adamcağıza dalga geçmek maksadı ile sorarlar: "Hayrola, nerelerdeydin?". "Cehennemde", der adamcağız.

0 0 0
Hamam

Sultanın vezirleri o gün hamamı kendileri için kapatmışlardı. Hamamcı, hamamına gelen yaşlı bir adamı insaf edip içeri almış, bir köşede yıkanmasına i..

0 0 0
Teslimiyet

Hoca sorar: "Hz. Ali öleceğini bile bile neden o yatağa yatmıştır?"

0 0 0
Sırtımdaki Yük

Meczubun biri önce camiye girer, son hızla dışarı koşar ve tekrar sırtında bir yığın odunla içeri girer.

0 0 0
Dünyadan Geçmek

Sufiler neden dünyadan vazgeçer?

0 0 0
Eğri Odun

Yunus, dergahın odunculuğuna tayin edilir. Yıllar boyunca bu hizmette bulunduğu halde dergaha bir kez olsun eğri ve yaş odun getirmez.

0 0 10
Şeytan ile Oduncu

Oduncu, köylülerin tanrı diye taptıkları ağacı kesmeyi kafaya koymuştu. Fakat şeytan buna müsaade etmedi.

0 0 0
İğnenin Deliği

Allah deveyi iğne deliğinden geçirse iğnenin deliğini mi büyültür, yoksa deveyi mi küçültür?