Makale > Fen > BİYOLOJİ > Canlıların Sınıflandırılması
0 00
Endospor nedir?

Endospor, bakteriler tarafından oluşturulan zor ortam koşullarına dayanıklı yapılardır.

0 00
Bakterilerin üreme şekli nedir?

Bakteriler ikiye bölünmek suretiyle eşeysiz ürerler.

0 10
Bakterilerin hücre yapısı nasıldır?

Bakteri hücresi tek hücreli prokaryot yapıdadır. Dış kısmı hücre zarı, hücre duvarı, kapsül, pilus ve kamçıdan; iç kısmı sitoplazma, ribozom ve DNA'da..

0 00
Canlılar alemi kaça ayrılır?

Canlılar alemi, altı alemden oluşur. Bakteriler ve arkebakteriler, prokaryot; protistalar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar ökaryot hücre yapısına sah..

0 00
Alem nedir? Canlılar alemi ne demektir?

Canlılar alemi, bütün canlıları kapsayan eden en üst birimdir. Canlılar alemi altı alemden oluşur: bakteriler, arkebakteriler, protistler, mantarlar, ..

0 00
Doğal sınıflandırma birimleri arasında nasıl bir ilişki vardır?

Sınıflandırma birimleri arasında ortak özellikler bakımından özelden genele doğru hiyerarşik bir ilişki vardır.

0 010
Sınıflandırma birimleri nelerdir?

Canlıların sınıflandırılmasında hiyerarşiye dayanan yedi kategori vardır: tür, cins, aile, takım, sınıf, şube, alem

0 010
İkili sınıflandırma (ikili adlandırma) sistemi nedir?

Türlerin Latince iki kelime ile ifade edilmesine ikili adlandırma sistemi denir.

0 00
Tür nedir?

Tür, canlıların sınıflandırılma birimlerinden en küçüğüdür. Aynı türe ait canlıların birçok ortak ve benzer özellikleri vardır ve ürediklerinde doğur..

0 20
Homolog organ nedir?

Kökenleri ve genel yapıları aynı, fakat işlevleri benzer ya da farklı organlara homolog organ denir.

0 20
Analog organ ne demektir?

Analog organ, kuş kanadı ve böcek kanadı gibi benzer görevlere sahip farklı kökenlerden gelen organlardır.

0 010
Canlıların sınıflandırılmasının tarihsel gelişimi nasıl olmuştur?

Canlıların sınıflandırılmasında tarih boyunca birçok bilim adamı katkıda bulunmuştur. Bunlardan en önemlileri Aristoteles, John Ray ve Carolus Linnaeu..

1 210
Doğal (filogenetik) sınıflandırma nedir?

Canlıların köken benzerlikleri, akrabalık dereceleri ve genetik bilgileri gibi özelliklerine dayanılarak sınıflandırılmasına doğal (filogenetik) sınıf..

0 00
Yapay (ampirik, sûni) sınıflandırma nedir?

Canlıların dış görünüşlerine, sahip oldukların organların görev benzerliklerine ve yaşadıkları ortama göre gruplandırılmasına yapay (ampirik, sûni) sı..