Makale > Yazılım > Programlama > Algoritma Örnekleri
1 3 0
Açgözlü algoritma yaklaşımı ile bozuk para seçimi problemi nasıl çözülür?..

Açgözlü algoritmaya kullanılarak en az sayıda bozuk para seçme probleminin çözümü.

0 0 0
Farklı algoritma yöntemleri kullanarak kuvvet fonksiyonunu (x üzeri n) vere..

Basit döngüsel yaklaşım, özyineleme, parçala ve fethet, dinamik programlama algoritma yöntemleri ile kuvvet fonksiyonu (x üzeri n) kodu.

0 0 0
Dinamik programlamaya örnek verir misiniz?

Dinamik programlama yöntemine örnek algoritmalar ve kod çözümleri.

0 0 0
Kesirli sırt çantası problemi (fractional knapsack problem) nedir?

Kesirli sırt çantası problemi, nesnelerin kısmi olarak seçilebildiği durumda nesnelerden çantanın kapasitesini aşmayacak en değerli seçim nasıl yapılm..

0 0 0
Sırt çantası (torba) problemi (knapsack problem) nedir?

Bir çanta(ya da sınırlı kapasiteli herhangi bir alan), en değerli (ya da faydalı) eşyalarla nasıl doldurulur, sorusuna sırt çantası ya da torba proble..

1 1 9
Fibonacci sayılarını veren algoritma nasıl oluşturulur?

Döngüsel, özyinelemeli ve dinamik programlama yaklaşımları kullanılarak n. fibonacci sayısını veren fonksiyonların kodu.

0 0 0
Özyineleme fonksiyonuna örnek verir misiniz?

Özyineleme fonksiyonlarına örnek sorular ve kod çözümleri.