Makale > Yazılım > Programlama > Algoritma Örnekleri
0 00
Açgözlü algoritma yaklaşımı ile bozuk para seçimi problemi nasıl çözülür?

Açgözlü algoritmaya kullanılarak en az sayıda bozuk para seçme probleminin çözümü.

0 00
Farklı algoritma yöntemleri kullanarak kuvvet fonksiyonunu (x üzeri n) veren kod nasıl yazılır?

Basit döngüsel yaklaşım, özyineleme, parçala ve fethet, dinamik programlama algoritma yöntemleri ile kuvvet fonksiyonu (x üzeri n) kodu.

0 00
Dinamik programlamaya örnek verir misiniz?

Dinamik programlama yöntemine örnek algoritmalar ve kod çözümleri.

0 00
Kesirli sırt çantası problemi (fractional knapsack problem) nedir?

Kesirli sırt çantası problemi, nesnelerin kısmi olarak seçilebildiği durumda nesnelerden çantanın kapasitesini aşmayacak en değerli seçim nasıl yapılm..

0 00
Sırt çantası (torba) problemi (knapsack problem) nedir?

Bir çanta(ya da sınırlı kapasiteli herhangi bir alan), en değerli (ya da faydalı) eşyalarla nasıl doldurulur, sorusuna sırt çantası ya da torba proble..

0 10
Fibonacci sayılarını veren algoritma nasıl oluşturulur?

Döngüsel, özyinelemeli ve dinamik programlama yaklaşımları kullanılarak n. fibonacci sayısını veren fonksiyonların kodu.

0 00
Özyineleme fonksiyonuna örnek verir misiniz?

Özyineleme fonksiyonlarına örnek sorular ve kod çözümleri.