Makale > Yazılım > Programlama > Algoritma Türleri
0 1 0
Açgözlü algoritma (greedy algorithm) nedir?

Açgözlü algoritma, bir problemin çözümünde olası seçenekler arasından o adımdaki en iyi seçimi yapan ve böylece ana problemin çözümüne ulaşılabileceği..

0 0 0
Parçala ve fethet ile dinamik programlama arasındaki fark nedir?

Dinamik programlama, örtüşen alt problemlerin saklanmasına ve tekrar kullanılmasına; parçala ve fethet, birbirinden bağımsız alt problem çözümlerinin ..

0 0 0
Dinamik programlama (dynamic programming) yöntemi nedir?

Dinamik programlama, özyineleme yaklaşımı ile elde edilen işlem sonuçlarının bellekte tutularak tekrar kullanıldığı bir algoritma yöntemidir...

1 0 0
Algoritmalarda parçala ve fethet (böl ve hükmet, divide and conquer) yöntem..

Parçala ve fethet metodu bir problemi parçalara bölüp alt problemleri çözmeye ve çözümleri birleştirmeye dayanan bir algoritma yaklaşımıdır...

0 0 0
Algoritma türleri nelerdir?

Algoritmalar problem çözümüne olan yaklaşımlarına göre sınıflandırılır: özyineleme, geri izleme, parçala ve fethet, dinamik programlama, açgözlü, dal ..

0 0 0
Kuyrukta özyineleme (tail recursive) nedir?

Kuyrukta özyineleme, hesaplamaların yapıldıktan sonra özyinelemenin son adımda yapıldığı özel bir özyineleme çeşitidir.

1 1 10
Özyineleme (recursion) nedir?

Özyineleme, fonksiyonun ortaya koyduğu çözümde tekrarlı bir biçimde yine kendisini kullanması demektir.