Makale > Yazılım > Sistem > Bilgisayar Mimarisi
0 0 0
Salt Okunur Bellek (ROM) ne demektir, bilgisayardaki işlevi nedir?

ROM, içerisinde BIOS gibi kalıcı programların yüklü olduğu ve yalnızca okumaya izin veren bellektir.

0 0 0
BIOS nedir?

BIOS (Basic Input/Output System), bilgisayara açıldığında başlangıç talimatlarını veren programdır.

1 1 10
Genişleme yuvası (expansion slot) nedir?

Bilgisayara yeni özellikler eklemek için elektronik kartların takıldığı, anakart üzerinde yer alan slotlara genişleme yuvası denir.

2 2 1
Ana bellek (RAM, main memory) ne demektir?

Ana bellek (RAM), işlemci (CPU) için program talimatlarını ve veriyi geçici olarak (kısa vadeli) tutan depolama ve çalışma alanıdır.

0 0 0
İşlemci (CPU, Merkezi İşlem Birimi) ne demektir?

CPU, bilgisayarın merkezi yönetim elemanıdır. Bütün hesaplamalar ve verilerin giriş/çıkış işlemleri Merkezi İşlem Birimi olan işlemcide yapılır...

0 3 0
Anakart (motherboard) nedir?

Anakart, bilgisayarın üzerine kurulduğu temel elektronik devredir. Donanım elemanları anakarta takılır ve bu kart vasıtasıyla haberleşir.

0 0 0
İşletim sistemi (operating system) ne demektir?

İşletim sistemi, bilgisayar donanımının ve uygulama programlarının işlevsel hale gelmesini sağlayan, bilgisayarı yöneten sistem programıdır...

0 1 5
Bilgisayarda çalışan program türleri nelerdir?

Programlar, kullanıcı uygulamaları ve sistem programları (işletim sistemi gibi) olmak üzere ikiye ayrılır.

0 1 0
Yazılım (software) ne demektir?

Yazılım, donanım üzerinde çalışan ve donanıma talimatlar vererek görevleri yerine getirmesini sağlayan programlar ya da verilerdir.

0 0 10
Von Neumann mimarisi (Neumann bilgisayar tasarımı) nedir?

Von Neumann mimarisi, işlemci ile bellekten oluşan ve bunlar arasındaki ilişkiyi gösteren ilk ve önemli bilgisayar tasarımıdır.

4 16 5 7
Bilgisayarı oluşturan temel donanım elemanları nelerdir?

Anakart, işlemci, ana bellek, sabit bellek, disk sürücüler, giriş-çıkış cihazları, güç ünitesi, fan bilgisayarı oluşturan temel donanım elemanlarıdır...

0 0 0
Bilgisayar donanımı (hardware) ne demektir?

Bilgisayar donanımı, yazılımın üzerinde çalıştığı ekran, klavye, bellek, işlemci gibi fiziksel ekipmanlardır.

0 1 0
Bilgisayar (computer) nedir?

Bilgisayar, bir program aracılığıyla verilmiş talimatları otomatik olarak yerine getirebilen elektronik cihazlardır.