Makale > Yazılım > Programlama > Algoritmalara Giriş
0 0 0
Algoritma çalıştırma nedir, örnek verir misiniz?

Algoritma çalıştırma, bir algoritmayı kod yazmadan kağıt üzerinde test etmek için kullanılan bir yöntemdir.

0 0 0
Algoritma akış diyagramı örneği verir misiniz?

Verilen bir sayının çift mi tek mi olduğunu bulan algoritmanın akış şeması sırasıyla başla, veri, işlem, karar, veri, bitir şekillerinden oluşur...

1 1 10
Sözde kod (pseudocode) nedir?

Bir problemin çözümünü veren algoritmanın konuşma dilini andıran ifadelerle yazılmasına söz kod denir.

0 1 0
İyi tanımlanmış bir algoritmanın özellikleri nelerdir?

Bir algoritmanın iyi tanımlanmış olması için kesin, uygulanabilir adımlardan oluşması ve bir sonuca varmayı garanti etmesi gerekir.

0 3 10
Algoritma akış diyagramları hangi şekillerden oluşur?

Akış diyagramlarında en sık kullanılan şekiller başlama bitirme, veri giriş çıkışı, hesaplama, karar verme ve tek yönlü akış oklarıdır...

0 0 0
Algoritmaların yapısı nasıldır, bir algoritma nasıl oluşturulur?

Bir algoritma verilerin dış dünyadan alındığı, çözüm işlemlerinin yapıldığı ve sonuca ulaşıldığı üç temel bölümden oluşur.

0 0 0
Algoritma akış diyagramı (akış çizelgesi, flowchart) nedir?

Algoritmayı oluşturan adımların şekillerle ifade edilmesine akış diyagramı denir.

0 0 10
Algoritma nedir?

Algoritma, bir görevi yerine getirmek ya da bir problemi çözmek için sıralı şekilde oluşturulmuş işlem adımlarıdır.