Makale > Yazılım > Programlama > Programlamaya Giriş
0 00
Yazılım dillerinde kullanılan anahtar sözcük (keyword) ne demektir?

Anahtar sözcük (keyword), önceden belirlenmiş ve kod içinde özel anlamları olan kelimelerdir. Kaynak kod, anahtar sözcükler sayesinde şekillenir...

0 010
Yazılım dilinde syntax (sözdizimi kuralları) ne demektir?

Syntax, bir programlama dilinde kod yazmak için uyulması gereken kurallardır.

0 00
Kaynak kod (source code) nedir?

Bir programın komutlarını içeren metin dosyasına kaynak kod denir.

1 111
Yorumlayıcı (interpreter) nedir?

Kaynak kodu çalıştırılma esnasında adım adım makine diline çeviren ve her adımı çalıştıran programa yorumlayıcı (interpreter) denir.

0 00
Yüksek seviyeli programlama dili (high-level programming language) nedir?

Donanım mimarisi, işlemci, bellek yönetimi gibi detaylara ihtiyaç duymaksızın kod geliştirmenin mümkün olduğu yazılım dillerine yüksek seviyeli progra..

0 00
Alt seviyeli programlama dili (low-level programming language) nedir?

Donanım üzerinde doğrudan çalışabilen yani makine diline yakın yazılımlara alt seviyeli programlama dili denir.

1 18
Derleyici (compiler) nedir?

Kaynak kodu bilgisayarın anlayabileceği makine diline çeviren programa derleyici denir.

0 10
Assembly dili ne demektir?

Assembly dili, kısa kelimelerden oluşan komutlar kullanılarak makine dilinde kod yazmaya yarayan programlama dilidir.

2 010
Makine dili (machine code) nedir?

Bilgisayarların ek bir dönüşüme ihtiyaç duymaksızın doğrudan anlayabildikleri komutlar ve tanımlamalar kümesine makine dili denir.

0 00
Programlama dili ne demektir?

Programlama dili, programların geliştirilmesi için kullanılan ve biçimsel kuralları olan aracı dildir.

0 130
Bilgisayar programı nedir, programcı ve programlama ne demektir?

Program bilgisayara iş yaptırmak için kullanılan yazılımdır. Bu işi yapana programcı, bu sürece ise programlama denir.