Rastgele
1 121
Türk müziğinde kullanılan ses değiştiriciler nelerdir?

Sesleri inceltmek ya da kalınlaştırmak için notaların önüne ses değiştirici işaretler gelir. Bu durumda ses değiştiricinin özelliğine göre notanın kom..

0 00
Mutezile nedir? Mutezile nasıl ortaya çıkmıştır, temel görüşleri nelerdir?..

Mutezile, akla önem vererek akıl ile nakli uzlaştıran ve görüşlerini beş esas olarak sistemleştiren kelam ekolüdür.

0 14 22
Oniki Havari nedir?

İnciller’e göre Hz. İsa daha tebliğ faaliyetinin başında kendisine inananlardan oniki kişi seçmiş ve bunlara havari adını vermiştir.

2 07
Feriştah kelimesinin kökeni nedir?

Farsça kökenli feriştah sözcüğü Türkçe'de "bir işte usta, bir işi en iyi yapan" Farsça'da ise "melek" anlamında kullanılır.

0 10
Eklem Bacaklılar: Kabukluların özellikleri nelerdir?

Kabuklular, hayvanlar aleminde omurgasızlar şubesinde eklem bacaklılar sınıfı üyesidir. Yengeç, ıstakoz, kerevit, karides en çok bilinen örnekleridir...

1 010
Kimya öncesi maddenin yapısı hakkındaki ilk düşünceler nasıldı?

Miletli Thales her şeyin sudan meydana geldiğini, Democritus ise atom adını verdiği maddenin bölünemeyen yapı taşları olduğunu söylemiştir. Empedokle..

0 00
Safsata türleri nelerdir?

Safsata, biçimsel ve serbest olmak üzere iki gruba ayrılabilir. Biçimsel safsatalar argümanın şekli, serbest safsatalar ise anlamı ile ilgilidir...

0 010
Tutsak ikilemi (Prisoner's Dilemma) nedir?

İki zanlı bir soruşturma kapsamında polis tarafından göz altına alınmıştır. Polis elinde tutuklama için yeterli kanıt olmadığı için her iki zanlıyı fa..

0 00
İşlemci (CPU, Merkezi İşlem Birimi) ne demektir?

CPU, bilgisayarın merkezi yönetim elemanıdır. Bütün hesaplamalar ve verilerin giriş/çıkış işlemleri Merkezi İşlem Birimi olan işlemcide yapılır...

0 10
Horoskop nedir?

Horoskop, burçların gökyüzünde bulundukları konumu gösteren şemadır.

0 00
Bilimsel psikoloji hangi ekollerden etkilenmiştir?

Psikolojinin gelişimi boyunca farklı ekoller psikoloji alanında çalışmalar yapmıştır. Bunlardan öne çıkanları yapısalcı, işlevselci, klasik davranışçı..

1 25
Arşimed ilkesi nedir?

Arşimed prensibi, bir akışkanın uyguladığı kaldırma kuvvetinin büyüklüğünün, içine batan katı cismin taşırdığı akışkanın ağırlığına eşit olduğunu ifad..

0 010
Doğa Filozofları: Milet Okulu nedir?

Milet Okulu, felsefe tarihinde hem felsefenin başlangıç evresini oluşturur hem de doğa felsefesi olarak adlandırılan felsefi eğilimin öncüsüdür. Okulu..

2 36 128
Net kuvvet ve bileşke kuvvet nedir?

Bileşke kuvvet, birden fazla yaptığı toplam etkiyi tek başına yapabilen kuvvettir. Net kuvvet, bir cisme etki eden bütün kuvvetlerin bileşkesidir...

0 00
Çırağan ne demektir, Çırağan Sarayı nedir?

Lale Devri'nde (1718-1730) "Çerağan Şenlikleri" denilen meşale şenlikleri düzenlenen saray Farsça'da ışık anlamına gelen 'çırağan' ismiyle anılmaya ba..

0 70
pH Cetveli nedir?

pH, "hidrojenin gücü" (Power of Hydrogen) kısa halidir. Çözeltideki hidrojen iyonu konsantrasyonunun bir ölçüsüdür

5 11 00
Koloni nedir? Volvoks kolonisinin özelliği nedir?

Koloniler, bir arada yaşana hücre topluluklarıdır. Volvox, tek hücreli canılıktan çok hücreli yaşama geçiş organizması olarak kabul edilir.

6 46 177
Gökkuşağı nasıl oluşur?

Gökkuşağı, güneş'ten gelen ışık ışınlarının küresel su damlacıkları içinde kırılarak, birkaç iç yansımadan sonra dışarı farklı bir yönde çıkmasından k..

0 13 78
Kevser nedir?

Kevser, "pek çok" demektir, Kur'an'da dünyada ve ahirette verilen ya da müjdelenen pek çok hayır için kullanılmıştır.

0 30
Enerjinin aktarımı ve dönüşümü ne demektir?

Barajlarda biriken suyun potansiyel enerjisi aşağıda türbine aktarılır. Burada başka bir biçime, elektrik enerjisine dönüşür.

0 00
Teoloji ile Din Felsefesi arasındaki fark nedir?

Teoloji belirli bir dini ve bu dine ait problemleri, din felsefesi ise din olgusunun kendisini konu edinir.