Rastgele
0 00
Isı yayılımı nedir?

Isının cisimler arasında iletim, konveksiyon ya da ışıma yoluyla transferine ısının yayılımı denir.

1 010
Simya (alşimi) nedir?

Simya, kökeni eski çağlara dayanan, değersiz madenleri altına çevirme ve ölümsüzlük iksirini bulma uğraşıdır.

0 00
Kromatin nedir?

Kromatin, hücre çekirdeğinde DNA moleküllerinin proteinlerin etrafını sararak oluşturduğu yumak şeklindeki ağsı yapılardır.

0 00
Tür nedir?

Tür, canlıların sınıflandırılma birimlerinden en küçüğüdür. Aynı türe ait canlıların birçok ortak ve benzer özellikleri vardır ve ürediklerinde doğur..

1 210
Doğru bilginin imkanı problemi nedir?

Gerçekliği aslına uygun olarak yansıtan, mantıksal olarak çelişkisiz her zaman tutarlı olan bilgi mümkün müdür?

7 11 510
Hicri-Miladi takvimler arasında yıl hesaplaması nasıl yapılır?

Hicri-miladi yıl hesaplamasında 622 ve 33 rakamları kullanılarak geçiş yapılabilir.

4 47 396
Ayın hareketleri nelerdir?

Ayın kendi etrafında, dünya etrafında ve güneşin etrafında olmak üzere üç türlü hareketi vardır.

0 30
Maden devri ne demektir?

İnsanlar artık madenlerden araç gereç yapmaya başladıklarında cilalı taş devri sonra ermiş, maden devri başlamıştır. Dayanıklı araçlar (orak, saban gi..

0 30
Enerjinin korunumu yasası ne demektir?

Bir sistemin sahip olduğu toplam enerji, bir türden diğerine dönüşmek ya da başka bir cisme aktarılmak suretiyle korunur.

0 00
İç (karasal, yersel) gezegen nedir?

İç gezegenler güneş sisteminde yer alan ilk dört gezegen olan Merkür, Venüs, Dünya ve Mars'tır. Bu gezegenlerin katı yüzey şekilleri vardır...

0 00
Hinduizm'de Trimurti (üçlü tanrı) ne demektir?

Trimurti (üç from), Hinduizm'de bir forma dönüştürülerek kişiselleştirilmiş kozmik güçlerdir. Bu üç tanrı üçlemesine trimurti (trinity) denir...

1 210
Burçların sembollerle gösterimi nasıldır?

Astrolojide yıldız haritası yorumu yaparken burçların ve gezegenlerin isimleri yerine sembolleri yazılır. Zodyağın astrolojik sembollerle gösterilmesi..

4 75
Günlük hayatta tüketilen besin ve maddelerin pH değerleri nedir?

Besin ve maddelerin pH değerini bilmek metabolizma için önemlidir. Örneğin limon asidik bir besin, çamaşır suyu ise bazik bir çözeltidir.

0 110
Galileo Galilei kimdir?

Galileo Galilei (1564-1642), desteklediği güneş merkezli evren kuramı nedeniyle Engizisyon mahkemesi tarafından ev hapsine mahkum edilen İtalyan gökbi..

1 010
Su saydam olduğu halde denizler neden mavidir?

Işık suya girdiği andan itibaren soğrulmaya (emilmeye) başlar. İlk olarak kırmızı emilir ve 7.5 metre derinlikte tamamen kaybolur. Daha sonra turuncu,..

0 00
Bipolar Bozukluk ne demektir?

Bipolar bozukluk, kişinin depresyon ve mani durumlar geçirdiği duygudurum bozukluğudur. Kişinin depresif eğilimlerin yoğun yaşandığı dönemlerle taşkın..

0 00
Evren (kâinat) nedir?

Evren, dünya ve bütün gök cisimleri ile gök cisimleri arasını dolduran uzay boşluğu dahil olmak üzere bütün maddi varlığı ve enerjiyi ifade eder. ..

1 32
Kümelerde birleşim işlemi ne demektir?

İki kümenin bütün elemanlarından oluşan kümeye birleşim kümesi denir.

2 06
Fenomen (görüngü) ve Numen (kendinde olan) nedir?

Öznenin ilişki kurduğu nesnenin görüntüsünün ardındaki gerçek öz olan numen, somut nesne olarak ifaden edilen fenomenin karşıt terimidir. ..

0 10
Elektroliz nedir?

Elektroliz, elektrik enerjisi kullanılarak sıvı içinde çözünmüş bileşiklerin bileşenlerine ayrılmasıdır.

0 00
Çırak kelimesinin kökeni nedir?

Farsça'da yol gösteren ışıldak, anlam genişlemesiyle iş öğrenmek için yetkin birinin yanında çalışan kimse olmuştur.