Son Eklenenler
0 00
UBV fotometrik sistemi (Johnson-Morgan sistemi) nedir?

UBV sistemi, 1953 yılında H. L. Johnson ve W. W. Morgan tarafından geliştirilen, morötesi-mavi-sarı filtrelerin kullanıldığı fotometrik sistemdir...

0 00
Fotometrik sistem nedir?

Fotometrik sistem, belirli bir dalga boyuna duyarlı filtre kullanılarak yapılan ışıkölçüm yöntemidir. Bu sistem geçirgen bant, ışık alıcı ve standart ..

0 00
Morgan-Keenan tayfsal sınıflama sistemi (MK sistemi) nedir?

Morgan-Keenan (M-K) tayfsal sınıflama sistemi, yıldızları ışınım (ışıtma) gücüne göre gruplayan bir yöntemdir. Sistem hiperdevler, devler, anakol yıld..

0 00
Harvard tayfsal sınıflama sistemi nedir?

Harvard tayfsal sınıflaması, yıldızların tayflarına göre bir harf ve rakamdan oluşan bir sınıfa dahil edilmesidir. Örneğin Güneş G2, Vega A0, Polaris ..

0 00
Astronomide ışıkölçüm yöntemlerinin gelişim süreci nasıl olmuştur?

Işıkölçüm yöntemleri, çıplak gözle yapılan karşılaştırmalarla başlamış, kadir ölçeği gibi gözlemsel bulgular ile fotoğraf ve fotoelektrik tekniklerin ..

0 00
Yıldızların tayfsal sınıflaması ne demektir?

Yıldızların tayfsal sınıflaması, yıldızların tayflarına göre gruplanmasıdır. Ortak özellikleri olan yıldızlar aynı sınıfa dahil edilmiştir...

0 00
Yıldız tayfı nedir?

Yıldız tayfı, bir yıldızın saldığı ve soğurduğu ışığın farklı dalga boylarındaki değerlerini gösteren bir spektrumdur.

0 00
Kirchhoff'un spektrum yasaları ne demektir?

Kirchhoff'un spektrum yasaları, Gustav Robert Kirchoff'un cisimlerden elde edilen sürekli, salma ve soğurma tayf yapılarını açıklamak için ortaya koyd..

0 00
Fraunhofer çizgileri (güneş spekturumu) nedir?

Fraunhofer çizgileri, 1814 yılında Alman fizikçi Joseph Von Fraunhofer tarafından güneş spekturumunda gözlemlenen siyah çizgilerdir.

0 00
Bolometre (ışınımölçer) nedir?

Balometre, cisimlerin sıcaklıkları nedeniyle yaydığı ışınımı bütün dalga boylarında ölçmek için kullanılan cihazdır.

0 00
Yıldızların görünür parlaklıkları nasıl ölçülür?

Yıldızların görünür parlaklıkları ölçmek için iki yöntem vardır: fotoğraf çekme yöntemi ve fotoelektrik etki ile ışık ölçümü.

0 00
Hidrojen atomunun ışıma ve soğurma spektrumu nasıldır?

Hidrojen gazı ile dolu bir spektrum tüpüne yüksek gerilim uygulanarak elde edilen ışık, bir spektrometre yardımıyla incelendiğinde hidrojen atomuna ai..

0 00
Atom spektrumu nedir?

Atom spektrumu, bir element ya da kimyasal bileşiğin uyarılmış halden temel hale dönerken farklı frekanslarda saldığı ışığın dağılımıdır...

0 00
Sürekli spektrum (sürekli tayf) nedir?

Bir spekturumu oluşturan renkler arasında kesinti olmadığında buna sürekli spektrum denir. Sürekli spektrumda siyah çizgiler oluşmaz.

0 00
Elektromanyetik spektrum (tayf) nedir

Doğadaki bütün ışınımların, onlara ait dalga boyu, frekans ve enerji arasındaki ilişkilerle oluşturulmuş bir gösterim biçimidir. Spektrumda temelde ye..

0 00
Spektrometre (tayfölçer) nedir?

Spektrometre, ışık tayfından yararlanılarak cisimlerin spektrumlarının belirlenmesi için kullanılan optik bir cihazdır.

0 00
Spektrometrenin yapısı nasıldır ve çalışma prensibi nedir?

Spektrometre dört bölümden oluşur: giriş yarığı, mercek, prizma ve dedektör. Spektrometrenin çalışma yöntemi, nesnelerden yansıyan ışığın dalga boylar..

0 00
Newton prizma (ışık, renk) deneyi nedir?

Newton, güneş ışığını bir prizmadan geçirerek yaptığı deneyde beyaz ışığın aslında birçok rengin (kırmızı, turuncu, sarı yeşil, mavi, mor) birleşimi o..

0 00
Görünür parlaklık ve mutlak parlaklık (mutlak kadir) ne demektir?

Bir yıldızın dünyadan gözlemlenen parlaklığına görünür parlaklık (kadir), dünyadan 10 parsek uzaklıkta bulunduğu varsayılarak hesaplanan parlaklığına ..

0 00
Yıldız parlaklık sistemi (kadir sistemi, kadir ölçeği) nedir?

Kadir sistemi, yıldızların parlaklıklarını gösteren bir ölçekleme yöntemidir. Buna göre sönük yıldızlar yüksek kadir değerine, parlak yıldızlar ise dü..

0 00
Dış gezegen (dev gezegen) nedir?

Dış gezegenler, güneş sisteminin dış kısmında yer alan dört gezegendir: Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Bu gezegenlerin kayaç yüzeyleri yoktur. Halka..

0 00
İç (karasal, yersel) gezegen nedir?

İç gezegenler güneş sisteminde yer alan ilk dört gezegen olan Merkür, Venüs, Dünya ve Mars'tır. Bu gezegenlerin katı yüzey şekilleri vardır...

0 00
Neptün gezegeni hakkında bilgi verir misiniz?

Neptün, güneş sistemindeki son gezegendir. Bir buz devi olan Neptün, çıplak gözle görülemez. 1846 yılında keşfedilen Neptün'ün yapısı Uranüs ile benze..

0 00
Uranüs gezegeni hakkında bilgi verir misiniz?

Uranüs, güneş sistemindeki yedinci gezegendir. 1781'de keşfedilen Uranüs, bir buz devidir ve kendi yanı üzerinde, dünyaya zıt yönde döner. Mavi rengi ..

0 00
Satürn gezegeni hakkında bilgi verir misiniz?

Güneş sistemindeki altıncı gezegen olan Satürn, en çok sahip olduğu halka sistemi ile bilinir. Bir gaz devi olan gezegen, Jüpiter'den sonra en büyük g..

0 00
Jüpiter gezegeni hakkında bilgi verir misiniz?

Jüpiter, güneş sistemindeki en büyük gezegendir. Güneşe göre konumu beşinci sıradadır. Jüpiter, bir gaz devidir.

0 00
Mars gezegeni hakkında bilgi verir misiniz?

Güneş sisteminin dördüncü gezegeni olan Mars, dünyanın yarısı kadar büyüklüğe sahiptir. Kızıl Gezegen olarak da bilinir. Mars yüzey şekilleri bakımınd..

0 00
Venüs gezegeni hakkında bilgi verir misiniz?

Venüs, güneş sistemindeki ikinci gezegendir. Büyüklüğü dünya ile hemen hemen aynıdır. Çoban Yıldızı, Akşam Yıldızı, Sabah Yıldızı olarak da bilinir...

0 00
Merkür gezegeni hakkında bilgi verir misiniz?

Güneşe en yakın gezegen olan Merkür, güneş sisteminin en küçük gezegenidir.

0 00
Güneş sistemindeki gezegenler nasıl sınıflandırılmıştır?

Gezegenler en temelde gezegen ve cüce gezegen olmak üzere ikiye ayrılır. Gezegenler, iç (karasal) gezegen ile dış (dev) gezegen; dev gezegenler ise ga..

0 00
Gezegen nedir?

Gezegen, bir yıldızın çekiminde yörüngesel hareket yapan gök cisimidir. Gezegenin kütlesi enerjisi üretecek kadar fazla değildir fakat kendi kütleçeki..

0 00
Samanyolu nedir?

Samanyolu, evrendeki milyarlarca galaksiden biridir. Güneş sistemi, Samanyolu gökadasında yer alır.

0 00
Güneş Sistemi nedir?

Güneş sistemi, Samanyolu galaksisi içinde yer alan güneş ve güneşin etrafında belirli bir yörüngede hareket eden bütün gök cisimleri ile bunların uydu..

0 00
Gökada (galaksi) nedir?

Galaksi, birçok gök cisiminin kütleçekim kuvveti ile bir araya gelerek oluşturduğu astronomik sistemdir. Güneş sistemi Samanyolu galaksindedir ve evre..

0 00
Uzay nedir?

Uzay, dünya ile diğer bütün gök cisimleri arasını dolduran madde ve enerji dokusudur.

0 00
Evren (kâinat) nedir?

Evren, dünya ve bütün gök cisimleri ile gök cisimleri arasını dolduran uzay boşluğu dahil olmak üzere bütün maddi varlığı ve enerjiyi ifade eder. ..

0 00
Antik dönem medeniyetlerinin astronomi tarihine katkıları nelerdir?

Eski Mısır, Babil, İyon, Çin, Yunan, Helen ve Orta Asya Türklerinin her biri insanlık tarihine astronomi alanında farklı katkılarda bulunmuşlardır...

0 00
Helen Uygarlığının astronomi tarihine katkıları nelerdir?

Helen Uygarlığının astronomi tarhine en büyük katkıları dünyanın çapının hesaplanması , yıldız kataloğunun hazırlanması ve Batlamyus'un yaptığı astron..

0 00
Eski Yunanlıların astronomi tarihine katkıları nelerdir?

Eski Yunanlılarda astronomi çalışmaları daha çok dünya merkezli evren modeli kuramı etrafında şekillenmiştir.

0 00
İyonya Medeniyetinin astronomi tarihine katkıları nelerdir?

İyonya Uygarlığı, Babil ve Mısır astronomisinden etkilenmiştir. Pisagor dünyanın küre şeklinde olduğunu ve evrenin merkezinde yer aldığını düşünmüştür..

0 00
Eski Çin Uygarlığının astronomi tarihine katkıları nelerdir?

Eski Çin Uygarlığının gökyüzü gözlemlerine ait kayıtları, icat ettikleri mekanik su saati ve oluşturdukları yıldız katalogları astronomiye büyük katkı..

0 00
Orta Asya Türklerinin astronomi tarihine katkıları nelerdir?

Orta Asya Türklerinin astronomi tarihine en önemli katkısı 12 Hayvanlı Türk Takvimini kullanmalarıdır.

0 00
Eski Mısır Uygarlığının astronomi tarihine katkıları nelerdir?

Eski Mısır Uygarlığının astronomi tarihine en büyük katkısı güneş takvimini geliştirmeleridir.

0 00
Babil Medeniyetinin astronomi tarihine katkıları nelerdir?

Babillerin astronomiye en büyük katkısı yıldız kümelerini gözlemleyerek takımyıldızı kavramını ortaya koymalarıdır.

0 00
Astronominin çalışma alanları (alt dalları) nelerdir?

Astronomi biliminin altı çalışma alanı vardır: arkeoastronomi, astromatematik, astrofizik, astrokimya, astrobiyoloji, astrojeoloji.

0 00
Astronomi nedir?

Astronomi, gök cisimlerinin ve gök olaylarının yapısını ve oluşumunu inceleyen disiplindir.

0 010
Canlıların sınıflandırılmasının tarihsel gelişimi nasıl olmuştur?

Canlıların sınıflandırılmasında tarih boyunca birçok bilim adamı katkıda bulunmuştur. Bunlardan en önemlileri Aristoteles, John Ray ve Carolus Linnaeu..

0 00
Tür nedir?

Tür, canlıların sınıflandırılma birimlerinden en küçüğüdür. Aynı türe ait canlıların birçok ortak ve benzer özellikleri vardır ve ürediklerinde doğur..

0 00
İkili sınıflandırma (ikili adlandırma) sistemi nedir?

Türlerin Latince iki kelime ile ifade edilmesine ikili adlandırma sistemi denir.

0 00
Doğal sınıflandırma birimleri arasında nasıl bir ilişki vardır?

Sınıflandırma birimleri arasında ortak özellikler bakımından özelden genele doğru hiyerarşik bir ilişki vardır.