Makale > Fen > KİMYA > Periyodik Sistem
19 104 75 7
İyonlaşma enerjisi periyodik sistemde nasıl değişir?

İyonlaşma enerjisi, periyotlar boyunca soldan sağa doğru artarken bir grup boyunca yukarıdan aşağıya doğru azalır. İyonlaşma enerjisindeki değişim bir..

14 68 24 7
Elektronegatiflik nedir?

Elektronegatiflik, bir atomun bağ elektronlarını tutabilme özelliğinin göreceli bir değeridir. Birimi yoktur.

5 41 15 9
Elektron ilgisi nedir?

Gaz fazındaki bir element atomunun bir elektron alması durumunda açığa çıkan enerjiye (kjol/mol) elektron ilgisi denir.

11 61 21 8
İyonlaşma enerjisi nedir?

Gaz halindeki bir atomdan bir elektron koparmak için gerekli en az enerjiye iyonlaşma enerjisi (kj/mol) denir.

7 33 18 7
İyon yarıçapı nedir?

İyon yarıçapı, bir atomun elektron alışverişi sonrasında nötr halden anyon ya da katyon hale geçtiğinde sahip olduğu atom yarıçapıdır.

14 79 36 7
Atom yarıçapı periyodik sistemde nasıl değişir?

Periyodik tabloda atom yarıçapı periyotlarda soldan sağa doğru azalırken gruplarda yukarından aşağıya doğru atar.

1 28 17 7
Atom yarıçapı nedir?

Bir elementin komşu iki atomunun çekirdekleri arasındaki uzaklığa atom çapı, bu değerin yarısına atom yarıçapı denir.

7 38 18 9
Periyodik tabloda bulunan periyodik özellikler nelerdir?

Periyodik tabloda elementlerin atom numaralarının yanı sıra atom yarıçapı, elektron ilgisi, iyonlaşma enerjisi, elektronegatiflik, metalik ve ametalik..

8 56 25 8
Oktet ve dublet kuralı nedir?

Elementler asal gaz elektron dizilimine ulaşmak için en dış katmanlarında bulunan elektron sayısını iki (dublet) ya da sekiz (oktet) yapmaya çalışırla..

4 51 20 7
Mendeleyev periyodik sisteme nasıl katkıda bulunmuştur?

Modern periyodik sistemin babası olarak adlandırılan Mendeleyev oluşturduğu çizelgede henüz keşfedilmemiş elementleri öngörmesiyle meşhurdur...

2 26 4 8
Newlands'ın oktavlar kuralı nedir?

Newlands'ın oktavlar kuralı, 1864'te ortaya atılmış ve sekiz elementte bir element özelliklerinin benzeşmesine dayanan bir periyodik sistemdir.

3 41 16 7
De Chancourtois'in sarmal tablosu nedir?

De Chancourtois'in sarmal tablosu, 1862 yılında elementlerin periyodik değişen özelliklerinin 16 parçalı bir silindir üzerinde gösterildiği bir elemen..

7 39 58 8
Döbereiner'in triadlar sınıflandırması nedir?

Döbereiner, elementleri her üçlü elementin kütleleri arasında ortalama ilişkisi olacak şekilde triadlara ayırarak tarihteki ilk periyodik sistem sınıf..

14 74 39 8
Periyodik sistem (periyodik tablo) nedir?

Periyodik sistem, elementlerin atom numaralarına göre sıralandığı, yatayda periyotlar ve dikeyde gruplardan oluşan çizelgedir. Periyodik tablo ya da e..

0 7 0
Elementler neden periyodik sistemde sıralanmıştır?

Keşfedilmiş ve keşfedilecek bütün elementleri sahip oldukları özelliklere göre sınıflandırmak için elementler, periyodik tablo adlı bir çizelgeye dizi..

2 13 17 10
Değerlik (valans) elektronu nedir?

Bir elementin en dış enerji seviyesinde bulunan elektronlara değerlik ya da valans elektronu denir.

37 144 123 6
Periyodik tabloda elementlerin yeri nasıl bulunur?

Elementlerin periyodik tablodaki yerini tayin etmek için elektron dizilimindeki katman sayısı ve değerlik elektron sayısı kullanılır.

11 51 23 8
Elektronlar katmanlara (enerji seviyelerine) nasıl dizilir?

Elektronlar enerji seviyelerine yerleşirken ilk katmana iki, en son katmana sekizi geçmeyecek şekilde dizilirler.

4 37 16 8
Elektron katmanı (enerji seviyesi) ne demektir?

Çekirdeğin çekim gücü altında elektronların hareket ettiği bölgelere enerji seviyesi ya da katman denir. Her katmanın bulundurabileceği elektron sayıs..

3 25 6 8
Asal gaz (soy gaz) nedir, asal gazların özellikleri nelerdir?

Asal gazlar, kararlı yapıda olan ve diğer elementlerle tepkimeye girmeyen gazladır. Periyodik tabloda 8A grubunda toplam 7 soy gaz bulunur.

9 78 59 8
Yarı metal nedir, yarı metallerin özellikleri nelerdir?

Bazı fiziksel özellikleri ile metallere, kimyasal özellikleri ile ametallere benzeyen elementlere yarı metal denir. 8 tane yarı metal vardır.

2 24 7 8
Ametal nedir, ametalik özellikler nelerdir?

Ametaller ısı ve elektrik iletkenliği olmayan, kendi aralarında bileşik oluşturabilen, periyodik tablonun sağ kısmında yer alan elementlerdir.

6 41 15 8
Metal nedir, metalik özellikler nelerdir?

Metaller, periyodik tablonun sol kısmında yer alırlar. Oda şartlarında katı haldedirler, ısı ve elektriği iyi iletirler, kendi aralarında bileşik oluş..

7 47 56 6
Grup nedir, grupların özellikleri nelerdir?

Elementlerin periyodik sistemde yukarıdan aşağıya sıralandığı düşey sütunlara grup denir.

1 16 9 6
Periyot nedir, periyotların özellikleri nelerdir?

Periyodik tabloda yer alan elementlerin soldan sağa yatay olarak sıralandığı satırlara periyot denir.

0 11 3 10
Periyodik sistemin tarihsel gelişim süreci nasıl olmuştur?

Periyodik sistemin gelişiminde Döbereiner'in üçlüleri, De Chancourtois'in sarmal tablosu, Newlands'ın oktavlar kuralı, Mendeleyev'in öngörüleri ile ba..