Makale > Fen > KİMYA > Periyodik Sistem
17 98 707
İyonlaşma enerjisi periyodik sistemde nasıl değişir?

İyonlaşma enerjisi, periyotlar boyunca soldan sağa doğru artarken bir grup boyunca yukarıdan aşağıya doğru azalır. İyonlaşma enerjisindeki değişim bir..

14 66 237
Elektronegatiflik nedir?

Elektronegatiflik, bir atomun bağ elektronlarını tutabilme özelliğinin göreceli bir değeridir. Birimi yoktur.

5 41 149
Elektron ilgisi nedir?

Gaz fazındaki bir element atomunun bir elektron alması durumunda açığa çıkan enerjiye (kjol/mol) elektron ilgisi denir.

9 60 208
İyonlaşma enerjisi nedir?

Gaz halindeki bir atomdan bir elektron koparmak için gerekli en az enerjiye iyonlaşma enerjisi (kj/mol) denir.

6 29 167
İyon yarıçapı nedir?

İyon yarıçapı, bir atomun elektron alışverişi sonrasında nötr halden anyon ya da katyon hale geçtiğinde sahip olduğu atom yarıçapıdır.

12 70 357
Atom yarıçapı periyodik sistemde nasıl değişir?

Periyodik tabloda atom yarıçapı periyotlarda soldan sağa doğru azalırken gruplarda yukarından aşağıya doğru atar.

0 28 177
Atom yarıçapı nedir?

Bir elementin komşu iki atomunun çekirdekleri arasındaki uzaklığa atom çapı, bu değerin yarısına atom yarıçapı denir.

7 35 169
Periyodik tabloda bulunan periyodik özellikler nelerdir?

Periyodik tabloda elementlerin atom numaralarının yanı sıra atom yarıçapı, elektron ilgisi, iyonlaşma enerjisi, elektronegatiflik, metalik ve ametalik..

8 49 238
Oktet ve dublet kuralı nedir?

Elementler asal gaz elektron dizilimine ulaşmak için en dış katmanlarında bulunan elektron sayısını iki (dublet) ya da sekiz (oktet) yapmaya çalışırla..

4 47 187
Mendeleyev periyodik sisteme nasıl katkıda bulunmuştur?

Modern periyodik sistemin babası olarak adlandırılan Mendeleyev oluşturduğu çizelgede henüz keşfedilmemiş elementleri öngörmesiyle meşhurdur...

1 25 48
Newlands'ın oktavlar kuralı nedir?

Newlands'ın oktavlar kuralı, 1864'te ortaya atılmış ve sekiz elementte bir element özelliklerinin benzeşmesine dayanan bir periyodik sistemdir.

2 39 157
De Chancourtois'in sarmal tablosu nedir?

De Chancourtois'in sarmal tablosu, 1862 yılında elementlerin periyodik değişen özelliklerinin 16 parçalı bir silindir üzerinde gösterildiği bir elemen..

6 38 588
Döbereiner'in triadlar sınıflandırması nedir?

Döbereiner, elementleri her üçlü elementin kütleleri arasında ortalama ilişkisi olacak şekilde triadlara ayırarak tarihteki ilk periyodik sistem sınıf..

14 72 368
Periyodik sistem (periyodik tablo) nedir?

Periyodik sistem, elementlerin atom numaralarına göre sıralandığı, yatayda periyotlar ve dikeyde gruplardan oluşan çizelgedir. Periyodik tablo ya da e..

0 60
Elementler neden periyodik sistemde sıralanmıştır?

Keşfedilmiş ve keşfedilecek bütün elementleri sahip oldukları özelliklere göre sınıflandırmak için elementler, periyodik tablo adlı bir çizelgeye dizi..

2 13 1710
Değerlik (valans) elektronu nedir?

Bir elementin en dış enerji seviyesinde bulunan elektronlara değerlik ya da valans elektronu denir.

30 122 1106
Periyodik tabloda elementlerin yeri nasıl bulunur?

Elementlerin periyodik tablodaki yerini tayin etmek için elektron dizilimindeki katman sayısı ve değerlik elektron sayısı kullanılır.

10 47 228
Elektronlar katmanlara (enerji seviyelerine) nasıl dizilir?

Elektronlar enerji seviyelerine yerleşirken ilk katmana iki, en son katmana sekizi geçmeyecek şekilde dizilirler.

4 34 167
Elektron katmanı (enerji seviyesi) ne demektir?

Çekirdeğin çekim gücü altında elektronların hareket ettiği bölgelere enerji seviyesi ya da katman denir. Her katmanın bulundurabileceği elektron sayıs..

3 23 68
Asal gaz (soy gaz) nedir, asal gazların özellikleri nelerdir?

Asal gazlar, kararlı yapıda olan ve diğer elementlerle tepkimeye girmeyen gazladır. Periyodik tabloda 8A grubunda toplam 7 soy gaz bulunur.

8 75 588
Yarı metal nedir, yarı metallerin özellikleri nelerdir?

Bazı fiziksel özellikleri ile metallere, kimyasal özellikleri ile ametallere benzeyen elementlere yarı metal denir. 8 tane yarı metal vardır.

2 22 78
Ametal nedir, ametalik özellikler nelerdir?

Ametaller ısı ve elektrik iletkenliği olmayan, kendi aralarında bileşik oluşturabilen, periyodik tablonun sağ kısmında yer alan elementlerdir.

5 36 148
Metal nedir, metalik özellikler nelerdir?

Metaller, periyodik tablonun sol kısmında yer alırlar. Oda şartlarında katı haldedirler, ısı ve elektriği iyi iletirler, kendi aralarında bileşik oluş..

6 45 525
Grup nedir, grupların özellikleri nelerdir?

Elementlerin periyodik sistemde yukarıdan aşağıya sıralandığı düşey sütunlara grup denir.

1 14 85
Periyot nedir, periyotların özellikleri nelerdir?

Periyodik tabloda yer alan elementlerin soldan sağa yatay olarak sıralandığı satırlara periyot denir.

0 11 310
Periyodik sistemin tarihsel gelişim süreci nasıl olmuştur?

Periyodik sistemin gelişiminde Döbereiner'in üçlüleri, De Chancourtois'in sarmal tablosu, Newlands'ın oktavlar kuralı, Mendeleyev'in öngörüleri ile ba..