Makale > Zihin > MATEMATİK > Kümeler
0 0 0
Kartezyen çarpımın özellikleri nelerdir?

Kartezyen çarpım kümeleri ile çarpımı oluşturan kümeler arasında birtakım özellikler vardır.

1 0 10
Kartezyen çarpım kümesi ne demektir?

İki küme arasında oluşturulabilecek bütün sıralı ikililerin meydana getirdiği kümeye bu kümelerin kartezyen çarpım kümesi denir. K ve L kümeleri KxL k..

1 0 10
Sıralı ikililerin eşitliği ne demektir?

İki sıralı ikili birbirine eşit ise, ikililerin her bir bileşeni karşılıklı olarak birbirine eşit olur.

0 0 0
Sıralı ikili ne demektir?

İki kümenin birer elemanları ile oluşturulmuş (x,y) şeklindeki iki bileşenli gösterimlere sıralı ikili denir.

6 10 10
Kümeler ile modern (sembolik) mantık arasında nasıl bir ilişki vardır?

Sembolik mantıktaki önermeler ile kümeler arasında kavramsal ve işlem özellikleri açısından önemli ilişkiler ve benzerlikler vardır. Örneğin kesişim i..

1 5 4
Kümelerde De Morgan kuralı ne demektir?

Kümelerde De Morgan kuralı, iki kümenin birleşimi ve kesişimi ile tümleyen işlemi arasındaki bağıntıyı verir.

2 3 7
Kümelerde tümleyen işleminin özellikleri nelerdir?

Bir kümenin tümleyeni ile birleşim, kesişim ve fark gibi küme işlemleri arasında birtakım özellikler vardır.

0 1 0
Evrensel kümenin özellikleri nelerdir?

Evrensel küme ile birleşim, kesişim ve fark gibi küme işlemlerinin belirli özellikleri vardır.

2 3 0
Kümelerde fark işleminin özellikleri nelerdir?

Kümelerin kendi aralarında ya da eşit küme, evrensel küme, boş küme ve alt küme ile fark işlemlerinin birtakım özellikleri vardır.

0 2 0
Bir kümenin tümleyeni ne demektir?

Bir kümenin evrensel küme ile farkı, o kümenin tümleyendir. Kümenin tümleyeninde bulunan elemanlar, evrensel kümede bulunduğu halde o kümede bulunmaz...

1 2 8
Kümelerde fark işlemi ne demektir?

K ve L kümeleri için, yalnız K kümesinde yer alan elemanlara K fark L kümesi denir.

0 16 3 10
Ayrık küme nedir?

Ortak elemanı olmayan kümelere ayrık küme denir.

2 23 17 8
Evrensel küme nedir?

Söz konusu kapsam dahiline giren bütün elemanları oluşturan kümeye evresel küme denir. Bu elemanlarla oluşturulmuş diğer tüm kümeler evrensel kümenin ..

3 0 10
Kümelerde kesişim işleminin özellikleri nelerdir?

Kümelerde kesişim işleminin özellikleri şunlardır: Tek kuvvet, değişme, etkisiz eleman, alt küme ile kesişim, birleşme, dağılma.

5 30 13 7
Kümelerde kesişim işlemi ne demektir?

İki kümenin ortak elemanlarından oluşan kümeye kesişim kümesi denir.

0 0 10
Kümelerde birleşim işleminin özellikleri nelerdir?

Kümelerde birleşim işleminin özellikleri şunlardır: Tek kuvvet, değişme, etkisiz eleman, alt küme ile kesişim, birleşme, dağılma.

10 47 42 6
Kümelerde birleşim işlemi ne demektir?

İki kümenin bütün elemanlarından oluşan kümeye birleşim kümesi denir.

2 2 6
Eşit küme ve denk küme nedir?

Elemanlarının tamamı aynı olan kümelere eşit küme denir. Eleman sayıları aynı olan kümelere denk küme denir. Her eşit küme aynı zamanda denk kümedir...

32 46 23 7
Alt küme sayısı nasıl hesaplanır?

n tane elemana sahip bir kümenin, kendisi dahil alt kümelerinin sayısı iki üzeri n kadardır.

6 38 7 8
Alt küme nedir? Alt kümenin özellikleri nelerdir?

Bir A kümesinin bütün elemanları B kümesinin de elemanı ise, A kümesi B kümesinin alt kümesi olur. Bu durumda A kümesi, B kümesini kapsıyor denir...

4 17 9 10
Sonlu ve sonsuz küme nedir?

Eleman sayısı belirli olan kümelere sonlu küme, elemanları sayılamayacak kadar çok kümelere sonsuz küme denir.

12 48 18 9
Boş küme nedir?

Boş küme, elemanı olmayan kümedir. K = ∅, K = { }, s(K)=0 şeklinde gösterilir.

1 2 5
Kümeler nasıl gösterilir?

Küme elemanları ifade edilirken liste, venn şeması ve ortak özellik yöntemi olmak üzere yöntem kullanılır. İlk yöntem elemanları tek tek sıralamaya, i..

2 2 7
Küme nedir?

Küme, belirli bir tanıma uyan elemanlardan oluşan topluluktur. Bu gruba dahil her her varlığa kümenin elemanı denir.