Makale > Zihin > MATEMATİK > Kümeler
0 00
Kartezyen çarpımın özellikleri nelerdir?

Kartezyen çarpım kümeleri ile çarpımı oluşturan kümeler arasında birtakım özellikler vardır.

0 00
Kartezyen çarpım kümesi ne demektir?

İki küme arasında oluşturulabilecek bütün sıralı ikililerin meydana getirdiği kümeye bu kümelerin kartezyen çarpım kümesi denir. K ve L kümeleri KxL k..

0 010
Sıralı ikililerin eşitliği ne demektir?

İki sıralı ikili birbirine eşit ise, ikililerin her bir bileşeni karşılıklı olarak birbirine eşit olur.

0 00
Sıralı ikili ne demektir?

İki kümenin birer elemanları ile oluşturulmuş (x,y) şeklindeki iki bileşenli gösterimlere sıralı ikili denir.

2 510
Kümeler ile modern (sembolik) mantık arasında nasıl bir ilişki vardır?

Sembolik mantıktaki önermeler ile kümeler arasında kavramsal ve işlem özellikleri açısından önemli ilişkiler ve benzerlikler vardır. Örneğin kesişim i..

1 210
Kümelerde De Morgan kuralı ne demektir?

Kümelerde De Morgan kuralı, iki kümenin birleşimi ve kesişimi ile tümleyen işlemi arasındaki bağıntıyı verir.

0 20
Kümelerde tümleyen işleminin özellikleri nelerdir?

Bir kümenin tümleyeni ile birleşim, kesişim ve fark gibi küme işlemleri arasında birtakım özellikler vardır.

0 00
Evrensel kümenin özellikleri nelerdir?

Evrensel küme ile birleşim, kesişim ve fark gibi küme işlemlerinin belirli özellikleri vardır.

0 20
Kümelerde fark işleminin özellikleri nelerdir?

Kümelerin kendi aralarında ya da eşit küme, evrensel küme, boş küme ve alt küme ile fark işlemlerinin birtakım özellikleri vardır.

0 10
Bir kümenin tümleyeni ne demektir?

Bir kümenin evrensel küme ile farkı, o kümenin tümleyendir. Kümenin tümleyeninde bulunan elemanlar, evrensel kümede bulunduğu halde o kümede bulunmaz...

0 010
Kümelerde fark işlemi ne demektir?

K ve L kümeleri için, yalnız K kümesinde yer alan elemanlara K fark L kümesi denir.

0 10 310
Ayrık küme nedir?

Ortak elemanı olmayan kümelere ayrık küme denir.

1 910
Evrensel küme nedir?

Söz konusu kapsam dahiline giren bütün elemanları oluşturan kümeye evresel küme denir. Bu elemanlarla oluşturulmuş diğer tüm kümeler evrensel kümenin ..

0 00
Kümelerde kesişim işleminin özellikleri nelerdir?

Kümelerde kesişim işleminin özellikleri şunlardır: Tek kuvvet, değişme, etkisiz eleman, alt küme ile kesişim, birleşme, dağılma.

4 15 78
Kümelerde kesişim işlemi ne demektir?

İki kümenin ortak elemanlarından oluşan kümeye kesişim kümesi denir.

0 010
Kümelerde birleşim işleminin özellikleri nelerdir?

Kümelerde birleşim işleminin özellikleri şunlardır: Tek kuvvet, değişme, etkisiz eleman, alt küme ile kesişim, birleşme, dağılma.

4 21 265
Kümelerde birleşim işlemi ne demektir?

İki kümenin bütün elemanlarından oluşan kümeye birleşim kümesi denir.

1 17
Eşit küme ve denk küme nedir?

Elemanlarının tamamı aynı olan kümelere eşit küme denir. Eleman sayıları aynı olan kümelere denk küme denir. Her eşit küme aynı zamanda denk kümedir...

7 29 165
Alt küme sayısı nasıl hesaplanır?

n tane elemana sahip bir kümenin, kendisi dahil alt kümelerinin sayısı iki üzeri n kadardır.

2 26 58
Alt küme nedir? Alt kümenin özellikleri nelerdir?

Bir A kümesinin bütün elemanları B kümesinin de elemanı ise, A kümesi B kümesinin alt kümesi olur. Bu durumda A kümesi, B kümesini kapsıyor denir...

0 60
Sonlu ve sonsuz küme nedir?

Eleman sayısı belirli olan kümelere sonlu küme, elemanları sayılamayacak kadar çok kümelere sonsuz küme denir.

5 35 139
Boş küme nedir?

Boş küme, elemanı olmayan kümedir. K = ∅, K = { }, s(K)=0 şeklinde gösterilir.

0 15
Kümeler nasıl gösterilir?

Küme elemanları ifade edilirken liste, venn şeması ve ortak özellik yöntemi olmak üzere yöntem kullanılır. İlk yöntem elemanları tek tek sıralamaya, i..

1 27
Küme nedir?

Küme, belirli bir tanıma uyan elemanlardan oluşan topluluktur. Bu gruba dahil her her varlığa kümenin elemanı denir.