Makale > Fen > BİYOLOJİ > Genetik
1 0 0
Litik döngü ve lizogenik döngü nedir?

Bakteriyofajların çoğalma döngülerinin son aşaması olan parçalama (liziz), fajın bakteri hücresini parçalayarak (litik döngü) ya da parçalamaksızın (l..

0 0 0
Virüsler nasıl çoğalır?

Virüsler, bağlandıkları konak hücreye genetik materyallerini (DNA, RNA) aktardıktan sonra hücrenin kaynaklarını kullanarak çoğalırlar.

0 0 0
Bakterilerde genetik çeşitlilik nasıl oluşur?

Bakterilerde genetik çeşitliliği sağlayan üç mekanizma vardır: konjugasyon, transformasyon, transdüksiyon.

1 0 10
Bakterilerin üreme şekli nedir?

Bakteriler ikiye bölünmek suretiyle eşeysiz ürerler.

0 0 0
Özelleşmiş hücre ne demektir?

Biçim ve görev olarak farklılaşmış hücrelere özelleşmiş hücre denir. Özelleşmiş hücreler dokuları meydana getirir.

0 0 0
Kök hücre nedir?

Kök hücre, henüz özelleşmenin meydana gelmediği ana hücrelerdir. Diğer tüm hücreler kök hücrelerden oluşur.

3 10 4 10
Çekirdekçik (nükleolus) nedir?

Çekirdekçik, hücre çekirdeğinin merkezinde yer alır. Çekirdekçik, ribozomal RNA'nın sentezlenmesinde görev alır.

1 14 2 9
Kromozom nedir?

Kromozom, hücre bölünmesi esnasında kromatin iplikçiklerinin kısalıp kalınlaşarak meydana getirdiği yapılardır. DNA ile histon protein zincirlerinden ..

0 12 2 0
Kromatin nedir?

Kromatin, hücre çekirdeğinde DNA moleküllerinin proteinlerin etrafını sararak oluşturduğu yumak şeklindeki ağsı yapılardır.

2 11 2 8
Çekirdek zarı ve çekirdek plazması (karyoplazma) nedir?

Çekirdek zarı, hücre çekirdeğinin dışını saran çift katlı yapıdır. Çekirdek plazması, hücre çekirdeğinin içini dolduran sıvı kısımdır...

2 20 18 4
Hücre çekirdeği nedir?

Çekirdek, ökaryot hücrelerin yönetim, denetleme ve kalıtım merkezidir.

4 12 1 8
DNA ve RNA arasındaki benzerlikler ve farklar nelerdir?

DNA ve RNA nükleotitlerden oluşur. İkisi de genetik bilginin saklanması ve işletilmesi için kullanılan organik bileşiklerdir. DNA çift, RNA ise tek zi..

1 2 8
RNA (ribonükleik asit) nedir?

RNA, DNA'dan aldığı genetik bilgiye göre protein sentezinde görev alır. RNA adenin, guanin, sitozin, urasil bazlarının tek sıra halinde bağlandığı nük..

5 17 5 5
DNA (deoksiribonükleik asit) nedir?

DNA, genetik bilgiyi taşıyan ve adenin, guanin, sitozin, timin bazlarının iki sıra halinde sarmal bir merdiven şeklinde bağlandığı nükleik asittir...

4 22 4 9
Mendel deneyleri ve Mendel kanunları nedir?

Mendel, bezelyeler üzerinde yaptığı araştırmalarla karakterlerin nesillere geçmesini sağlayan belirli faktörlerin olduğunu bulmuştur.