Makale > Fen > ASTRONOMİ > Astronomik Ölçümler
0 0 0
Bir yıldızın HR diyagramındaki konumu o yıldız hakkında ne tür bilgiler ver..

Bir yıldızın HR diyagramındaki konumu o yıldızın mutlak parlaklığı, ışınım gücü, sıcaklığı, tayfsal sınıfı, renk ölçeği ile evrimi, kütlesi, yarıçapı ..

0 0 0
HR diyagramında hangi bölgeler vardır?

HR diyagramı evriminin farklı evrelerindeki yıldız gruplarını gösterir. Bunlar: ana kol (cüceler), kırmızı devler, beyaz cücelerdir.

0 0 0
Harvard tayfsal sınıflama sistemi nedir?

Harvard tayfsal sınıflaması, yıldızların tayflarına göre bir harf ve rakamdan oluşan bir sınıfa dahil edilmesidir. Örneğin Güneş G2, Vega A0, Polaris ..

0 0 0
Morgan-Keenan tayfsal sınıflama sistemi (MK sistemi) nedir?

Morgan-Keenan (M-K) tayfsal sınıflama sistemi, yıldızları ışınım (ışıtma) gücüne göre gruplayan bir yöntemdir. Sistem hiperdevler, devler, anakol yıld..

0 0 0
Yıldız tayfı nedir?

Yıldız tayfı, bir yıldızın saldığı ve soğurduğu ışığın farklı dalga boylarındaki değerlerini gösteren bir spektrumdur.

0 0 0
Yıldızların tayfsal sınıflaması ne demektir?

Yıldızların tayfsal sınıflaması, yıldızların tayflarına göre gruplanmasıdır. Ortak özellikleri olan yıldızlar aynı sınıfa dahil edilmiştir...

0 0 0
Fraunhofer çizgileri (güneş spekturumu) nedir?

Fraunhofer çizgileri, 1814 yılında Alman fizikçi Joseph Von Fraunhofer tarafından güneş spekturumunda gözlemlenen siyah çizgilerdir.

0 7 7
Yıldızların renkleri ile sıcaklıkları arasında nasıl bir ilişki vardır?..

Yıldızların renkleri, sıcaklıkları hakkında bilgi verir. Mavi yıldızlar en sıcaktır. Beyaz, sarı ve kırmızıya doğru yıldızların sıcaklığı azalır...

0 0 0
Kirchhoff'un spektrum yasaları ne demektir?

Kirchhoff'un spektrum yasaları, Gustav Robert Kirchoff'un cisimlerden elde edilen sürekli, salma ve soğurma tayf yapılarını açıklamak için ortaya koyd..

0 0 0
Astronomide ışıkölçüm yöntemlerinin gelişim süreci nasıl olmuştur?

Işıkölçüm yöntemleri, çıplak gözle yapılan karşılaştırmalarla başlamış, kadir ölçeği gibi gözlemsel bulgular ile fotoğraf ve fotoelektrik tekniklerin ..

0 0 0
Fotometrik sistem nedir?

Fotometrik sistem, belirli bir dalga boyuna duyarlı filtre kullanılarak yapılan ışıkölçüm yöntemidir. Bu sistem geçirgen bant, ışık alıcı ve standart ..

0 0 0
UBV fotometrik sistemi (Johnson-Morgan sistemi) nedir?

UBV sistemi, 1953 yılında H. L. Johnson ve W. W. Morgan tarafından geliştirilen, morötesi-mavi-sarı filtrelerin kullanıldığı fotometrik sistemdir...

0 0 0
Renk ölçeği nedir?

Renk ölçeği, bir yıldızın iki farklı filtre ile ölçülen parlaklıkları arasındaki farktır.

0 0 0
Spektrometrenin yapısı nasıldır ve çalışma prensibi nedir?

Spektrometre dört bölümden oluşur: giriş yarığı, mercek, prizma ve dedektör. Spektrometrenin çalışma yöntemi, nesnelerden yansıyan ışığın dalga boylar..

0 0 0
Spektrometre (tayfölçer) nedir?

Spektrometre, ışık tayfından yararlanılarak cisimlerin spektrumlarının belirlenmesi için kullanılan optik bir cihazdır.

0 0 5
HR diyagramı (Hertzsprung-Russell diyagramı) nedir?

HR diyagramı (Hertzsprung-Russell diyagramı), yıldızların renk, sıcaklık, parlaklık, ışınım gücü gibi özelliklerini tek bir grafik üzerinde gösteren ö..

0 0 0
Yıldız parlaklık sistemi (kadir sistemi, kadir ölçeği) nedir?

Kadir sistemi, yıldızların parlaklıklarını gösteren bir ölçekleme yöntemidir. Buna göre sönük yıldızlar yüksek kadir değerine, parlak yıldızlar ise dü..

0 0 0
Görünür parlaklık ve mutlak parlaklık (mutlak kadir) ne demektir?

Bir yıldızın dünyadan gözlemlenen parlaklığına görünür parlaklık (kadir), dünyadan 10 parsek uzaklıkta bulunduğu varsayılarak hesaplanan parlaklığına ..

0 0 0
Yıldızların görünür parlaklıkları nasıl ölçülür?

Yıldızların görünür parlaklıkları ölçmek için iki yöntem vardır: fotoğraf çekme yöntemi ve fotoelektrik etki ile ışık ölçümü.

2 0 10
Astronomik Birim (AU) ne demektir?

Astronomik birim (AU), gökbilimde kullanılan Güneş'in merkeziyle Dünya'nın merkezi arasındaki uzaklık olan 149,6 milyon kilometredir.

0 1 0
Parsek ne demektir?

Bir yıldız ocak ve temmuz ayında gözlemlendiğinde; yıldız, aralarında 300 milyon kilometre olan iki noktadan gözlemlenmiş olur. Yıldızda gözlemlenen k..

0 0 0
Işık Yılı ne demektir?

Işık yılı, ışığın bir yılda boşlukta aldığı mesafedir. Astronomide kullanılan bir uzunluk birimidir ve genellikle yıldızlar arası mesafeleri ölçmekte ..

0 0 0
Yıldızların dünyaya olan uzaklığı nasıl hesaplanır?

Nispeten yakın yıldızların (3000 ışık yılı uzaklığa kadar) uzaklığını tespit etmek için paralaks yöntemini kullanırlar. Bunun için en az iki gözleme i..