Makale > Zihin > MANTIK > Modern Mantık
16 69 910
Ya da bağlacı ile yapılan bileşik önerme ne demektir?

İki önermenin "ya da ⊻" ile bağlanmasıyla oluşan bileşik önerme, bileşenlerden yalnızca biri doğru olduğunda doğru olur.

36 163 827
Ancak ve ancak bağlacı ile yapılan bileşik önerme (iki yönlü koşullu önerme..

İki önermenin karşılıklı koşul eklemi olan "ancak ve ancak ⇔" ile bağlanmasıyla oluşan bileşik önermeye "iki yönlü koşullu önerme" denir...

34 255 1058
Koşullu önermenin olumsuzu, karşıtı, tersi ve karşıt tersi nedir?

Koşullu önermelerin karşıtı bileşenlerin sıralaması değiştirilerek, tersi bileşenlerin ayrı ayrı değili alınarak elde edilir. Koşul önermesinin değili..

1 23 196
Denk önerme nedir?

Doğruluk değerleri aynı olan iki önermeye denk önermeler denir.

6 21 118
Mantıkta dağılma özelliği ne demektir?

Mantıkta dağılma özelliği, ve/veya bağlaçları ile kurulmuş bir bileşik önermenin üçüncü bir önerme ile ve/veya işlemine girmesiyle yeni denk önerme ol..

10 72 348
Mantıkta De Morgan kuralı nedir?

De Morgan kuralı, mantıkta ve/veya bağlaçları ile oluşturulmuş bileşik önermeler ve onların değilleri arasındaki ilişkiyi gösteren bağıntıdır...

40 345 1497
Mantıkta ise bağlacının özellikleri nelerdir?

Bir tek durum dışında (p ⇒ q) önermesinin doğruluk değeri her zaman doğrudur. Koşullu önermenin yanlış olduğu durum p ≡ 1 iken q ≡ 0 olduğu halidir...

4 17 146
İse bağlacı ile yapılan bileşik önerme (koşullu önerme) ne demektir?

İki önermenin koşul eklemi olan "ise ⇒" ile bağlanmasıyla oluşan bileşik önermeye "koşullu önerme" denir.

1 310
Veya bağlacı ile yapılan bileşik önerme (tikel evetleme önermesi) ne demekt..

İki önermenin tikel evetleme eklemi olan "ve ∨" ile bağlanmasıyla oluşan bileşik önermeye "veya bağlacı ile yapılan bileşik önerme" denir.

1 18 69
Mantıkta veya bağlacının özellikleri nelerdir?

Veya mantıksal işleminin tek kuvvet, değişme, birleşme özellikleri vardır.

1 18 710
Mantıkta ve bağlacının özellikleri nelerdir?

Ve mantıksal işleminin tek kuvvet, değişme, birleşme özellikleri vardır.

0 10
Ve bağlacı ile yapılan bileşik önerme (tümel evetleme önermesi) ne demektir..

İki önermenin tümel evetleme eklemi olan "ve ∧" ile bağlanmasıyla oluşan bileşik önermeye "ve bağlacı ile yapılan bileşik önerme" denir.

7 40 456
Bir önermenin değili (olumsuzu) ne demektir?

Bir önermenin değili, o önermenin doğruluk değerinin değiştirilmiş şeklidir. Yani doğru ise yanlış, yanlış ise doğru yapılmasıdır.

2 12 138
Doğruluk değeri tablosu (çizelgesi) nedir?

Bir önermenin doğruluk değerinin olasılıklarını gösteren tabloya o önermenin doğruluk tablosu (çizelgesi) denir.

1 130
Önermenin doğruluk değeri ne demektir?

Bir önermenin doğruluk değeri, yargının doğru ya da yanlış olduğunu gösteren değeridir.

1 19 159
Bileşik önerme nedir?

Basit önermelerin (öncüllerin) bağlaçlar yardımıyla birleştirilmesiyle oluşan yeni önermeye bileşik önerme denir.

0 20
Önerme eklemi (bağlacı) nedir?

Önerme eklemi, basit önermeleri bağlayarak bileşik önerme elde etmeye yarayan mantıksal değişmezlerdir.

0 00
Klasik mantık yerini neden modern mantığa bırakmıştır?

Klasik mantığın kullandığı tümdengelim yönteminin yetersizliği ve önermelerdeki çok anlamlılık problemi, modern mantıkta kullanılan sembolik mantık di..