Makale > Zihin > MANTIK > Modern Mantık
20 83 10 9
Ya da bağlacı ile yapılan bileşik önerme ne demektir?

İki önermenin "ya da ⊻" ile bağlanmasıyla oluşan bileşik önerme, bileşenlerden yalnızca biri doğru olduğunda doğru olur.

46 185 92 7
Ancak ve ancak bağlacı ile yapılan bileşik önerme (iki yönlü koşullu önerme..

İki önermenin karşılıklı koşul eklemi olan "ancak ve ancak ⇔" ile bağlanmasıyla oluşan bileşik önermeye "iki yönlü koşullu önerme" denir...

51 332 129 7
Koşullu önermenin olumsuzu, karşıtı, tersi ve karşıt tersi nedir?

Koşullu önermelerin karşıtı bileşenlerin sıralaması değiştirilerek, tersi bileşenlerin ayrı ayrı değili alınarak elde edilir. Koşul önermesinin değili..

4 27 20 6
Denk önerme nedir?

Doğruluk değerleri aynı olan iki önermeye denk önermeler denir.

8 23 11 8
Mantıkta dağılma özelliği ne demektir?

Mantıkta dağılma özelliği, ve/veya bağlaçları ile kurulmuş bir bileşik önermenin üçüncü bir önerme ile ve/veya işlemine girmesiyle yeni denk önerme ol..

12 77 37 8
Mantıkta De Morgan kuralı nedir?

De Morgan kuralı, mantıkta ve/veya bağlaçları ile oluşturulmuş bileşik önermeler ve onların değilleri arasındaki ilişkiyi gösteren bağıntıdır...

63 412 175 7
Mantıkta ise bağlacının özellikleri nelerdir?

Bir tek durum dışında (p ⇒ q) önermesinin doğruluk değeri her zaman doğrudur. Koşullu önermenin yanlış olduğu durum p ≡ 1 iken q ≡ 0 olduğu halidir...

6 19 16 6
İse bağlacı ile yapılan bileşik önerme (koşullu önerme) ne demektir?

İki önermenin koşul eklemi olan "ise ⇒" ile bağlanmasıyla oluşan bileşik önermeye "koşullu önerme" denir.

1 3 10
Veya bağlacı ile yapılan bileşik önerme (tikel evetleme önermesi) ne demekt..

İki önermenin tikel evetleme eklemi olan "ve ∨" ile bağlanmasıyla oluşan bileşik önermeye "veya bağlacı ile yapılan bileşik önerme" denir.

1 18 7 9
Mantıkta veya bağlacının özellikleri nelerdir?

Veya mantıksal işleminin tek kuvvet, değişme, birleşme özellikleri vardır.

2 20 9 10
Mantıkta ve bağlacının özellikleri nelerdir?

Ve mantıksal işleminin tek kuvvet, değişme, birleşme özellikleri vardır.

1 1 0
Ve bağlacı ile yapılan bileşik önerme (tümel evetleme önermesi) ne demektir..

İki önermenin tümel evetleme eklemi olan "ve ∧" ile bağlanmasıyla oluşan bileşik önermeye "ve bağlacı ile yapılan bileşik önerme" denir.

11 48 53 7
Bir önermenin değili (olumsuzu) ne demektir?

Bir önermenin değili, o önermenin doğruluk değerinin değiştirilmiş şeklidir. Yani doğru ise yanlış, yanlış ise doğru yapılmasıdır.

13 18 16 8
Doğruluk değeri tablosu (çizelgesi) nedir?

Bir önermenin doğruluk değerinin olasılıklarını gösteren tabloya o önermenin doğruluk tablosu (çizelgesi) denir.

3 14 10
Önermenin doğruluk değeri ne demektir?

Bir önermenin doğruluk değeri, yargının doğru ya da yanlış olduğunu gösteren değeridir.

1 21 16 9
Bileşik önerme nedir?

Basit önermelerin (öncüllerin) bağlaçlar yardımıyla birleştirilmesiyle oluşan yeni önermeye bileşik önerme denir.

0 2 0
Önerme eklemi (bağlacı) nedir?

Önerme eklemi, basit önermeleri bağlayarak bileşik önerme elde etmeye yarayan mantıksal değişmezlerdir.

0 0 0
Klasik mantık yerini neden modern mantığa bırakmıştır?

Klasik mantığın kullandığı tümdengelim yönteminin yetersizliği ve önermelerdeki çok anlamlılık problemi, modern mantıkta kullanılan sembolik mantık di..