Din > Kur'an > Kur'an'a Göre > Nebiler Tarihi
55 412 559
Kur'an'da hangi peygamberlerin isimleri geçmektedir?

Kur'an'da 25 peygamber adı geçer. Bunlar: Adem, Idris, Nuh, Hûd, Salih, Ibrahim, Lût, Ismail, Ishak, Yakup, Yusuf, Suayb, Musa, Harun, Davud, Süleyman..

1 010
Kur'an'da bahsedilen bayan isimleri nelerdir?

Kur'an'da bahsedilen bayanlar şunlardır: Havva, Züleyha, Belkıs, Asiye, Meryem, Hanne, Sare, Hacer. Bunlardan yalnız Meryem, Kur'an'da ismen geçmekted..