Makale > Fen > FİZİK > Basınç
3 13 5 8
Kaldırma kuvveti ile yüzme, batma, askıda kalma arasındaki ilişki nedir?

Bir cismin özkütlesi içinde bulunduğu sıvıdan daha büyükse cisim batar, daha küçükse cisim yüzer, eşitse cisim sıvı içinde askıda kalır...

1 3 5
Arşimed ilkesi nedir?

Arşimed prensibi, bir akışkanın uyguladığı kaldırma kuvvetinin büyüklüğünün, içine batan katı cismin taşırdığı akışkanın ağırlığına eşit olduğunu ifad..

1 0 10
Kaldırma kuvvetinin büyüklüğü nelere bağlıdır?

Kaldırma kuvvetinin büyüklüğü cismin akışkan içindeki hacmine, akışkanın yoğunluğuna ve yerçekimi ivmesine bağlıdır.

10 29 11 9
Kaldırma kuvvetinin nedeni ve formülü nedir?

Bir cisme etkiyen kaldırma kuvvetinin kaynağı cisme etkiyen basınç kuvvetlerinin farkıdır. Bu farktan yararlanılarak kaldırma kuvvetinin formülü elde ..

1 21 8 8
Kaldırma kuvveti nedir?

Kaldırma kuvveti, sıvıların ve gazların içine giren ya da girmeye çalışan cisimlere uyguladığı kuvvettir. Geminin suda yüzebilmesi ve uçurtmanın havad..

10 88 32 8
Bernoulli ilkesi (prensibi) nedir?

Bernoulli prensi, akışkanların hızı ile basıncı arasındaki ilişkiyi açıklar. Buna göre hareket halindeki akışkan taneciklerinin hızı ile akışkanın uyg..

2 15 11 10
Sıvı püskürtücüler nasıl çalışır?

Sıvı püskürtücüler - Bernoulli prensibinde ifade edilen - hızlanan havanın basıncının düşmesi, ilkesine göre çalışır.

0 0 9
Venturi tüpü (borusu) ve venturimetre nedir?

Venturi tüpü, hareket halindeki akışkanların hızları ile basınçları arasındaki ilişkiyi ölçmeye yarayan düzenektir. Venturimetre ise bu düzeneğin kull..

2 19 2 8
Uçak kanadının kaldırma etkisi Bernoulli ilkesi ile nasıl açıklanır?

Bernoulli ilkesi, havanın hızı ile basıncı arasındaki ilişkiyi açıklar. Uçak kanatlarının tasarımında bu ilişkiden doğan basınç farkından yararlanılmı..

1 0 0
Akışkanlarda süreklilik prensibi (ilkesi) nedir?

Akışkanların akış hızı ile kesit alanı arasındaki ilişkiyi gösteren denkleme süreklilik prensibi (ilkesi) denir.

0 3 0
Türbülanslı akış (girdap akımı) nedir?

Akış hızı ya da yüzey şekli nedeniyle akışkan taneciklerinin düzensizce hareket ettiği akış şekline türbülanslı akış (girdap akımı) denir...

0 0 0
Kararlı (laminer) akış nedir?

Bir akışkanın sabit hızla, belirli bir hat boyunca çalkantısız olarak hareket etmesine laminer (kararlı) akış denir.

1 4 10
Gaz basıncı için kullanılan birimler nelerdir?

Gaz basıncı için kullanılan birimler şunlardır: pascal, cmHg, mmHg, torr, atm, bar.

15 86 15 8
Magdeburg yarım küreleri deneyi nedir?

Magdeburg yarım küreleri deneyi, 1657 yılında Ottovon Gueriche tarafından açık hava basıncının gücünü göstermek için yapılan deneydir.

3 0 8
Altimetre nedir?

Altimetre, açık hava basıncının yükseklikle olan ilişkisinden faydalanılarak bir yerin deniz seviyesine göre yüksekliğini bulmaya yarayan araçtır...

1 12 4 7
Manometre nedir?

Kapalı bir kap içerisinde bulunan gazın basıncını ölçmeye yarayan araçlara manometre denir.

7 32 17 8
Barometre nedir?

Atmosferin uyguladığı açık hava basıncını ölçmeye yarayan aletlere barometre debir. Cıvalı ve metal olmak üzere iki çeşittir.

3 14 3 10
Torriçelli açık hava basıncı deneyi nedir?

Torriçelli ilk kez 1643 yılında içi cıva dolu kap ve cam tüpten oluşan bir düzenekle atmosfer basıncının değerini 76 cmCıva olarak ölçmüştür...

7 18 12 5
Atmosfer basıncı (açık hava basıncı) nedir?

Dünyayı saran atmosfer tabakasının, etrafını kapladığı bütün cisimlere uyguladığı basınca açık hava basıncı ya da atmosfer basıncı denir. Değeri 76 cm..

8 39 34 5
Gaz basıncı nedir?

Gazların, tanecik hareketleri nedeniyle bulundukları kabın çeperine uyguladıkları etkiye gaz basıncı denir.

4 21 8 7
U borusu (U tüpü) nedir?

U borusu, iki kollu bileşik kaptır. U tüpü, sıvıların yoğunluklarını hesaplamak ya da karşılaştırmak için kullanılabilir.

2 12 5 0
Bileşik kap nedir?

Kesitleri ve şekilleri farklı tüplerin tabanları birleştirilerek hazırlanmış düzeneklere bileşik kap denir.

1 13 26 7
Su cenderesi nedir?

Su cenderesi, Pascal prensibine dayanılarak tasarlanmış kaldıraçlardır.

4 46 22 8
Pascal ilkesi (prensibi) nedir?

Pascal ilkesi, sıvıların dışarıdan uygulanan basıncı temas ettiği her yüzeye aynı büyüklükte ve dik olarak iletmesidir. Bunun nedeni sıvıların sıkıştı..

3 15 6
Durgun sıvı basıncı formülü nasıl elde edilir?

Durgun sıvı basıncı formülü, sıvının içerisinde seçilen kesit alanda bulunan sıvı ağırlığı kullanılarak elde edilir.

4 13 7 9
Durgun sıvı basıncı nedir?

Durgun sıvı basıncı, sıvıların ağırlıkları nedeniyle bulundukları kaba uyguladıkları basınçtır. Derinlik ve sıvının özkütlesine bağlıdır...

0 1 10
Katı basıncı ne demektir?

Katılar ağırlıkları nedeniyle üzerinde bulundukları yüzeye basınç uygular. Basıncın değeri temas yüzeyine dik olarak etkiyen ağırlık bulunarak hesapla..

3 5 7
Günlük hayatta katı basıncının etkileri nasıl gözlemlenebilir?

Bıçak, raptiye, krampon gibi birçok eşya katı basıncı göz önüne alınarak tasarlanmıştır.

2 18 8 7
Basınç nedir?

Basın, birim yüzeye etkiyen dik kuvvettir. Birimi pascal'dır.