Din > Kur'an > İSLAM > İbadet
0 0 0
Oruç tutmanın kişiye kazandırdığı faydalar nelerdir?

Oruç tutmak kişiye sabır, şükür, terbiye ve sağlık olarak geri döner.