Din > Kur'an > Kur'an'a Göre > Kur'an Kavramları
2 12 20
Sıratı müstakim ne demektir?

Sıratı müstakim, dosdoğru yol demektir. Allah'ın emir ve yasaklarına uyarak yaşamaktır. Allah bu yolu tavsiye eder.

0 00
Hidayet ne demektir?

Hidayet, doğru ve iyi olanı gösterme, bu yolda rehberlik etmektir.

0 11
Din günü (yevmiddin) ne demektir?

Din günü, ahirette mahkemenin kurularak sorgulanmanın yapılacağı ve hesabın görüleceği (aşama) gündür.

0 110
Alemlerin Rabbi ne demektir?

Alemlerin Rabbi, tüm varlıkların sahibi ve hükümdarı olan Allah'tır. Canlı cansız her varlığı yaratan ve düzen koyan demektir.

0 00
Tevhid nedir?

Tevhid, Allah'ı birlemek ve O'ndan başka ilah tanımamaktır.

1 00
Tevbe ve istiğfar arasındaki fark nedir?

İstiğfar geçmişte işlenmiş günahlar hususunda bağışlanma dilemektir. Tevbe ise gelecekte tekrar aynı hataya düşmemek için verilen sözdür...

0 00
Tevbe nedir?

Tevbe, işlenmiş günahlardan dönmek ve bir daha yapmamak üzere vazgeçerek doğru yola tekrar yönelmektir.

0 00
İstiğfar, mağfiret ne demektir?

İstiğfar, bağışlanma talep etmektir. Mağfiret ise masdar hali yani bağışlama demektir.

1 20
İstiâze nedir?

İstiâze, maddi ya da zihni zarar verebilecek varlıklardan Allah'a sığınmak demektir.

0 13 78
Kevser nedir?

Kevser, "pek çok" demektir, Kur'an'da dünyada ve ahirette verilen ya da müjdelenen pek çok hayır için kullanılmıştır.

0 00
Muttaki kimdir?

Muttaki Allah'tan çekinerek kendini yanlışlardan (günahlardan) koruyan, takva sahibi kişidir.

0 00
Takva ve fücur arasındaki ilişki nedir?

Fücur ve takva birbirinin zıttı kavramlardır. Takva, kendini koruma; fücur, taşkınlık yapmadır.

0 00
Kadir gecesi nedir?

Kadir gecesi, ramazan ayındaki bir gecedir. Bu gecede Kur'an indirilmiştir.

0 20
Takva nedir?

Kişinin, Allah'a karşı sorumluluk hissi ile kendisini günahlara karşı korumasıdır.

0 40
Şirk nedir, müşrik kimdir?

Şirk, ortak olma; müşrik ortak koşan demektir. Şirk yapan kişiye müşrik denir.

0 00
Kâfir kimdir?

Kâfir, Allah'ın emirlerini görmezden gelen, imana dair içindeki gerçeği örten kimsedir.

0 00
Münafık kimdir?

Münafık, söz ve davranışlarıyla görüntüde müslüman fakat kalbinde iman olmayan çıkarcı kimsedir.

0 10
İmanın şartları nelerdir?

Mü'min, Allah'a ve meleklere ve kitaplara ve elçilere ve ahiret gününe kalpten inanmış kimselerdir.

0 00
İman nedir?

İman, Allah'a karşı sahip olunan güven duygusudur.

0 00
Mü'min kimdir?

Mü'min, Allah'a olan güveni kalpten (içten) olan kimsedir.

0 00
Müslüman kimdir?

Müslüman, Allah'ın koyduğu kurallara teslim olan kimsedir.

0 00
İslam nedir?

İslam, kelime manası "teslim olmak" demektir. Allah'ın kulları için belirlediği dinin (düzenin) adıdır.

0 30
Din nedir?

Din, doğru ile eğriyi birbirinden ayıran kurallar bütünü, ölçü içeren düzendir.