Din > Kur'an > Kur'an'a Göre > Usûl
2 0 0
Kur'an'da bazı sûreler neden "de ki" (kûl قُلْ) emri ile başlar?

"De ki" emri ayet içinde "şunu aynen bildir, şöyle söyle ve hem de uygula" anlamını kazanır.

1 0 7
Allah kendisi için neden 'ben, o, biz' zamirlerini kullanır?

Allah için kullanılan üç zamir, kendine has kullanımlara sahiptir. Fakat Allah, bunlardan herhangi biri kullanılarak hayal edilebilecek bir varlık değ..

0 0 0
Huruf-u mukattaa harflerinin anlamı nedir?

Huruf-u mukattaa harfler ininkelime anlamı yoktur. Fakat bu harfler bir sır ya da gizli bilgi de değildir.

0 2 0
Huruf-u mukattaa harflerinin işlevi nedir?

Huruf-u mukattaa harflerinin muhatabın dikkatini çekme, ona meydan okuma ve sembol fonksiyonu vardır.

0 0 0
Allah Kur'an'da kendisi için neden çoğul zamir (biz) kullanır?

Kur'an'da Allah için geçen "biz" zamirleri çoğulluk ifade etmek için kullanılmamıştır.

0 0 0
Allah neden yemin eder?

Allah'ın yemin etmesi (kasem), yemin edilen varlığı ahirette insan lehine ya da aleyhine şahit tutmak içindir.

0 0 0
Kur'an'da kasem (yemin) ifadesi ne demektir?

Kasem, güçlendirilmiş ifadedir. Kasem harfleri ile ya da "la uksimu" olumsuz fiili ile yapılır.

0 0 0
Yemin ayetleri ile sonrasında gelen ayet arasındaki ilişki nasıldır?

Yemin ifadesinde geçen varlıkların kendi aralarında ilişki olduğu gibi, yeminden sonra gelen ayet ile yemin edilen varlıklar arasında anlam ilişkisi v..

0 0 0
Kur'an'da neden konular ya da ayetler tekrar eder?

Kur'an'da konuların ve ayetlerin tekrarı vardır. Bunun teyit, vurgu, uslûp, eğitim, bağlam, detay, benzerlik gibi birçok nedeni vardır.

0 0 0
Kur'an'da neden yemin tekniği kullanılmıştır?

Kur'an'da yemin ifadelerinin kullanımı dört nedene dayanıyor olabilir: Arap üslubu, şahitlik, öneme ve mesaja vurgu.

1 14 8 7
Kur'an ayetleri neden parça parça inmiştir?

Kur'an ayetleri okuyucusuna aralıklarla özet ve detay bilgi verir. Bu, bir çeşit öğrenme ve öğretme yöntemidir.

2 54 26 9
Kur'an kelimesinin terim ve özel anlamı nedir?

Kur'an, bir araya getirmek, kümelemek demektir. Özel olarak da son ilahi kitap olan Kur'an-ı Kerim'in özel ismidir.

0 0 0
Kur'an'ı anlamada nasıl bir metot izlenmelidir?

Konuya dair temel ayet ve bu ayet ile benzeşen ayetler bir araya getirilerek anlam kümeleri oluşturulmalıdır.

0 1 0
Muhkem ayet ne demektir?

Bir konuda hüküm içeren, ana ayettir. Sonra bu hüküm başka ayetlerle detaylandırılır (açıklanır).

1 0 0
Mesani ne demektir?

Mesani, ikişerliler demektir. Kur'an-ı Kerim'deki ayet çiftlerini ifade eder.

0 0 0
Müteşâbih ayet ne demektir?

Müteşabih ayet, başka bir ayetle benzeşen ve onu açıklayan ayet demektir.

0 0 0
Kur'an'ın Kur'an ile açıklanması ne demektir?

Kur'an'ın Kur'an ile açıklanması, ayetler arasındaki ilişkilerin bulunarak Allah'ın açıklamasına ulaşmaktır.

0 0 0
Kur'an'da ayetler arasındaki ilişkiler ne demektir?

Ayetler arasındaki ilişki, rakamlar arasında ilişki kurmaya benzer. Sınırlı sayıda ayet ile sınırsız sayıda bilgiye ulaşmak için ayetler arasında bağl..

3 0 0
Kur'an açık bir kitap mıdır?

Kur'an açıklaması kendi içinde yapılmış açık bir kitaptır. Ayrıca her türlü konu hakkında değişik örnekler vermiştir.