Din > Kur'an > Kur'an'a Göre > Esma-ül Hüsna
4 136 48 8
Samed ne demektir?

Allah'ın samed olması yaratılmışlar O'na muhtaçken O'nun hiçbir şeye muhtaç olmamasıdır.

0 243 77 7
Ehad ve Vahid ne demektir?

Ehad ve vahid Allah'ın sayı ile değil, hiçbir ortağı ve benzeri olmaması itibariyle tek ve bir olmasıdır.

1 97 41 8
Allah isminin anlamı nedir?

Allah, müslümanların yaratıcı olarak kabul ettikleri ilahın özel ismidir ve tercüme edilmez.

10 108 52 7
Rahim ne demektir?

Allah'ın yalnızca hak eden kullarına bahşettiği rahmet ismidir. Allah'ın mü'minlere olan ikramının bol oluşunu ifade eder.

8 90 35 8
Rahman ne demektir?

Allah'ın tüm varlıklara bahşettiği rahmet ismidir. Allah'ın sonsuz ikram ve merhamet sahibi oluşunu ifade eder.