Din > Kur'an > Kur'an'a Göre > Esma-ül Hüsna
4 134 488
Samed ne demektir?

Allah'ın samed olması yaratılmışlar O'na muhtaçken O'nun hiçbir şeye muhtaç olmamasıdır.

0 243 777
Ehad ve Vahid ne demektir?

Ehad ve vahid Allah'ın sayı ile değil, hiçbir ortağı ve benzeri olmaması itibariyle tek ve bir olmasıdır.

1 96 418
Allah isminin anlamı nedir?

Allah, müslümanların yaratıcı olarak kabul ettikleri ilahın özel ismidir ve tercüme edilmez.

10 106 517
Rahim ne demektir?

Allah'ın yalnızca hak eden kullarına bahşettiği rahmet ismidir. Allah'ın mü'minlere olan ikramının bol oluşunu ifade eder.

8 90 358
Rahman ne demektir?

Allah'ın tüm varlıklara bahşettiği rahmet ismidir. Allah'ın sonsuz ikram ve merhamet sahibi oluşunu ifade eder.