Makale > Sözlük > ETİMOLOJİ > Arapça Kökenli
0 0 0
Yemin kelimesinin kökeni nedir?

Arapça'da yemin, sağ taraf demektir. Ayrıca sağ el ile verilen söz olarak düşünüldüğünde yemin, ant anlamında kullanılır.

0 0 0
Kefaret, tekfir, küffar kelimelerinin kökeni nedir?

Kefaret, tekfir, küffar Arapça örtmek, gizlemek anlamına gelen kök kelimeden türemiştir.

1 0 5
Terbiye, mürebbiye, rab ne demektir?

Terbiye sözcüğünün kökü Arapça "sahip, otorite, yetiştiren" anlamına gelen rabb kelimesidir. Mürebbiye, terbiye eden bayan demektir.

0 0 10
Eyyamcı ne demektir, yevmiye kelimesinin kökeni nedir?

"Yevm", Arapça "gün", "eyyam" ise "günler" demektir. Eyyamcı, günün koşullarına göre davranan kimsedir.

0 1 0
Avane ne demektir, kelimenin kökeni nedir?

Avane, Arapça "yardımcılar" kelimesinin Türkçede "yardakçı, iş birlikçi" anlamında kullanıldığı sözcüktür.