Makale > Fen > FİZİK > Enerji
0 10 10
Birincil ve ikincil enerji kaynağı ne demektir?

Kömür, petrol enerjisi gibi dönüşüme uğramaksızın elde edilmiş enerji birincil; bunların dönüşüme uğramasıyla elde edilmiş elektrik, benzin gibi enerj..

2 57 22 8
Yenilenemez enerji nedir?

Nükleer enerji ve fosil yakıtlar gibi kullanıldıktan sonra tükenen ve yenilenmesi için çok uzun süre gerektiren enerji kaynaklarından elde edilen ener..

0 0 0
Yenilenebilir enerji çeşitleri nedir?

Yedi çeşit yenilenebilir enerji çeşidi vardır: rüzgar, güneş, okyanus, hidrojen, jeotermal, hidroelektrik, biyokütle enerjisi.

0 0 10
Yenilenebilir enerji nedir?

Fosil yakıtlara nispeten kısa sürede yerine konulabilen, doğal olarak tükenmesi zor, çevre dostu enerji kaynaklarıdır.

0 13 8 0
Enerjinin korunumu yasası ne demektir?

Bir sistemin sahip olduğu toplam enerji, bir türden diğerine dönüşmek ya da başka bir cisme aktarılmak suretiyle korunur.

1 8 1
Verim ne demektir?

Verim, yararlı enerjinin harcanan toplam enerjiye oranıdır.

0 3 0
Enerjinin aktarımı ve dönüşümü ne demektir?

Barajlarda biriken suyun potansiyel enerjisi aşağıda türbine aktarılır. Burada başka bir biçime, elektrik enerjisine dönüşür.

0 4 8
Güç nedir?

Güç, birim zamanda yapılan iş ya da aktarılan enerji miktarıdır.

0 5 10
Mekanik enerji nedir?

Mekanik enerji, bir cismin hareketinden kaynaklanan kinetik enerjisi ile konumundan kaynaklanan kütle çekim potansiyel enerjisinin toplamıdır.

0 10 6 10
Yer çekimi potansiyel enerjisi formülü nasıl elde edilir?

Potansiyel enerji, cismi h kadar yüksekliğe kalkdırmak için yapılan işin değeri kullanılarak formüle edilir.

4 25 25 5
Potansiyel enerji nedir?

Bir cismin kütlesinden ve yüksekliğinden kaynaklanan iş yapabilme yetisine kütle çekim potansiyel enerjisi denir.

1 13 8
Sürtünmeli yüzeylerde iş ve enerji nasıl hesaplanır?

Sürtünme kuvveti, cisim üzerinde negatif iş yapar. Böylece cismin kinetik enerjisini azaltır.

4 17 17 7
Kinetik enerji formülü nasıl elde edilir?

Cisim üzerine yapılan iş kinetik enerjisindeki değişime eşittir. Bu bağıntı kullanılarak kinetik enerjinin formülü cismin kütlesi ve hızı ile formüle ..

4 32 12 9
Kinetik enerji nedir?

Hareket halindeki cisimlerin sahip olduğu enerjiye kinetik ya da hareket enejisi denir.

0 19 4 7
İş nedir?

Bir kuvvetin etkilediği cisim hareket ediyorsa kuvvet cisim üzerinde iş yapmış olur.

2 12 1 9
Evrensel çekim sabiti değeri G nasıl hesaplanmıştır?

Cavendish, birbirine yakın mesafedeki küresel kütleler arasındaki kuvvetten ve burulma dengesinden yararlanarak 1798 yılında G'nin değerini hesaplamış..