Makale > Fen > FİZİK > Enerji
0 1010
Birincil ve ikincil enerji kaynağı ne demektir?

Kömür, petrol enerjisi gibi dönüşüme uğramaksızın elde edilmiş enerji birincil; bunların dönüşüme uğramasıyla elde edilmiş elektrik, benzin gibi enerj..

2 52 218
Yenilenemez enerji nedir?

Nükleer enerji ve fosil yakıtlar gibi kullanıldıktan sonra tükenen ve yenilenmesi için çok uzun süre gerektiren enerji kaynaklarından elde edilen ener..

0 00
Yenilenebilir enerji çeşitleri nedir?

Yedi çeşit yenilenebilir enerji çeşidi vardır: rüzgar, güneş enerjisi, gelgit ve dalga, biyokütle, hidrojen enerjisi ve hidroelektrik, jeotermal enerj..

0 010
Yenilenebilir enerji nedir?

Fosil yakıtlara nispeten kısa sürede yerine konulabilen, doğal olarak tükenmesi zor, çevre dostu enerji kaynaklarıdır.

0 12 80
Enerjinin korunumu yasası ne demektir?

Bir sistemin sahip olduğu toplam enerji, bir türden diğerine dönüşmek ya da başka bir cisme aktarılmak suretiyle korunur.

0 70
Verim ne demektir?

Verim, yararlı enerjinin harcanan toplam enerjiye oranıdır.

0 30
Enerjinin aktarımı ve dönüşümü ne demektir?

Barajlarda biriken suyun potansiyel enerjisi aşağıda türbine aktarılır. Burada başka bir biçime, elektrik enerjisine dönüşür.

0 48
Güç nedir?

Güç, birim zamanda yapılan iş ya da aktarılan enerji miktarıdır.

0 50
Mekanik enerji nedir?

Mekanik enerji, bir cismin hareketinden kaynaklanan kinetik enerjisi ile konumundan kaynaklanan kütle çekim potansiyel enerjisinin toplamıdır.

0 610
Yer çekimi potansiyel enerjisi formülü nasıl elde edilir?

Potansiyel enerji, cismi h kadar yüksekliğe kalkdırmak için yapılan işin değeri kullanılarak formüle edilir.

3 24 255
Potansiyel enerji nedir?

Bir cismin kütlesinden ve yüksekliğinden kaynaklanan iş yapabilme yetisine kütle çekim potansiyel enerjisi denir.

1 87
Sürtünmeli yüzeylerde iş ve enerji nasıl hesaplanır?

Sürtünme kuvveti, cisim üzerinde negatif iş yapar. Böylece cismin kinetik enerjisini azaltır.

4 15 176
Kinetik enerji formülü nasıl elde edilir?

Cisim üzerine yapılan iş kinetik enerjisindeki değişime eşittir. Bu bağıntı kullanılarak kinetik enerjinin formülü cismin kütlesi ve hızı ile formüle ..

3 31 128
Kinetik enerji nedir?

Hareket halindeki cisimlerin sahip olduğu enerjiye kinetik ya da hareket enejisi denir.

0 18 47
İş nedir?

Bir kuvvetin etkilediği cisim hareket ediyorsa kuvvet cisim üzerinde iş yapmış olur.

2 11 19
Evrensel çekim sabiti değeri G nasıl hesaplanmıştır?

Cavendish, birbirine yakın mesafedeki küresel kütleler arasındaki kuvvetten ve burulma dengesinden yararlanarak 1798 yılında G'nin değerini hesaplamış..