Makale > Fen > FİZİK > Hareket
1 1 7
Birden fazla cisimden oluşan sistemlerde ivme nasıl hesaplanır?

Bir sistemin ivmesi bulunurken sistemi hareket ettirici net kuvvet ve harekete edecek olan toplam kütle hesaba katılır. Bu sisteme dinamiğin temel yas..

0 1 0
Kuvvet ve hareket arasındaki ilişkiyi tanımlayan üç temel yasa nedir?

Newton tarafından keşfedilmiş üç temel hareketi yasası şunlardır: eylemsizlik yasası, dinamiğin temel yasası ve etki tepki yasası.

1 10 3 7
Etki tepki yasası nedir?

A cismi B cismine bir kuvvet uyguladığında, B cismi de A'ya aynı büyüklükte ve zıt yönde bir kuvvet uygular.

2 5 10
Galilei'nin eğik düzlem düşünce deneyi nedir?

Galilei karşılıklı iki eğik düzlem tasarlamış ve bulgularıyla Newton'un eylemsizlik yasasının fikir babası olmuştur.

2 6 5
Dinamiğin temel yasası nedir?

Newton'nun ikinci hareket yasası, bir kuvvet etkisi altında hareket eden cismin ivmesi uygulanan net kuvvetle doğru, kütlesiyle ters orantılıdır (F=m...

1 26 5 7
Eylemsizlik yasası nedir?

Eylemsizlik, bir cismin kütlesinden dolayı hareket durumunu değiştirmeye yönelik etkilere karşı koymasıdır.

4 38 15 9
Net kuvvet ve bileşke kuvvet nedir?

Bileşke kuvvet, birden fazla yaptığı toplam etkiyi tek başına yapabilen kuvvettir. Net kuvvet, bir cisme etki eden bütün kuvvetlerin bileşkesidir...

10 28 93 3
Sürtünme kuvveti nasıl hesaplanır?

Sürtünme kuvveti, cisme etkiyen normal kuvvet ile sürtünme katsayısının çarpımına eşittir.

0 2 10
Normal kuvvet (N) nedir?

Bir cisme, üzerinde bulunduğu temas yüzeyi tarafından uygulanan tepki kuvvetine normal kuvvet denir.

0 2 0
Amontons sürtünme kuvveti deneyi nedir?

Amontons, yaptığı deneylerde sürtünme yasalarını ve sürtünme katsayılarını belirlemiştir.

6 59 44 5
Sürtünme kuvveti nedir?

Yatay düzlemde duran bir cismi harekete geçirebilecek en küçük kuvvete, sürtünme kuvveti denir.

6 24 8 9
Doğada bulunan dört temel kuvvet nedir?

Alan etkili dört temel kuvvet vardır: kütle çekim, elektromanyetik, güçlü nükleer ve zayıf nükleer kuvvet.

2 1 10
Temas kuvveti ve alan kuvveti ne demektir?

Mıknatısın demiri çekmesi gibi iki cisim arasında temas gerektirmeksizin oluşabilen kuvvete alan kuvveti denir.

13 154 85 8
Kuvvet nedir?

Kuvvet, harekete neden olan etkidir.

2 41 13 7
İvme nedir?

İvme, birim zamandaki hız değişimidir.

1 12 8
Düzgün doğrusal (sabit hızlı) hareket ne demektir?

Bir doğru boyunca sabit hızla hareket eden cisimlere, düzgün doğrusal hareket yapıyor denir.

15 90 27 8
Hız ve sürat nedir?

Hız, bir hareketlinin birim zamandaki yer değiştirmesi; sürat, birim zamanda aldığı yoldur.

5 15 10 8
Alınan yol nedir?

Alınan yol, cismin belirli bir sürede izlediği yörüngenin uzunluğudur.

0 5 10
Yer değiştirme nedir?

Yer değiştirme, bir cismin belirli bir süre sonundaki konumu ile başlangıçtaki konumunu birleştiren vektördür.

1 25 12 10
Konum nedir?

Konum, bir cismin referans noktasına göre uzaydaki yerini gösteren yönlü uzaklıktır.

0 0 0
Fizikte kaç tür hareket vardır?

Fizikte üç tür hareket vardır: öteleme, dönme ve titreşim.

1 3 9
Hareket nedir?

Hareket, bir referans noktasına göre bir cismin konumundaki değişimdir.