Makale > Fen > FİZİK > Hareket
1 17
Birden fazla cisimden oluşan sistemlerde ivme nasıl hesaplanır?

Bir sistemin ivmesi bulunurken sistemi hareket ettirici net kuvvet ve harekete edecek olan toplam kütle hesaba katılır. Bu sisteme dinamiğin temel yas..

0 10
Kuvvet ve hareket arasındaki ilişkiyi tanımlayan üç temel yasa nedir?

Newton tarafından keşfedilmiş üç temel hareketi yasası şunlardır: eylemsizlik yasası, dinamiğin temel yasası ve etki tepki yasası.

0 17
Etki tepki yasası nedir?

A cismi B cismine bir kuvvet uyguladığında, B cismi de A'ya aynı büyüklükte ve zıt yönde bir kuvvet uygular.

2 510
Galilei'nin eğik düzlem düşünce deneyi nedir?

Galilei karşılıklı iki eğik düzlem tasarlamış ve bulgularıyla Newton'un eylemsizlik yasasının fikir babası olmuştur.

2 55
Dinamiğin temel yasası nedir?

Newton'nun ikinci hareket yasası, bir kuvvet etkisi altında hareket eden cismin ivmesi uygulanan net kuvvetle doğru, kütlesiyle ters orantılıdır (F=m...

1 22 57
Eylemsizlik yasası nedir?

Eylemsizlik, bir cismin kütlesinden dolayı hareket durumunu değiştirmeye yönelik etkilere karşı koymasıdır.

2 36 128
Net kuvvet ve bileşke kuvvet nedir?

Bileşke kuvvet, birden fazla yaptığı toplam etkiyi tek başına yapabilen kuvvettir. Net kuvvet, bir cisme etki eden bütün kuvvetlerin bileşkesidir...

7 22 813
Sürtünme kuvveti nasıl hesaplanır?

Sürtünme kuvveti, cisme etkiyen normal kuvvet ile sürtünme katsayısının çarpımına eşittir.

0 210
Normal kuvvet (N) nedir?

Bir cisme, üzerinde bulunduğu temas yüzeyi tarafından uygulanan tepki kuvvetine normal kuvvet denir.

0 10
Amontons sürtünme kuvveti deneyi nedir?

Amontons, yaptığı deneylerde sürtünme yasalarını ve sürtünme katsayılarını belirlemiştir.

5 55 445
Sürtünme kuvveti nedir?

Yatay düzlemde duran bir cismi harekete geçirebilecek en küçük kuvvete, sürtünme kuvveti denir.

4 24 89
Doğada bulunan dört temel kuvvet nedir?

Alan etkili dört temel kuvvet vardır: kütle çekim, elektromanyetik, güçlü nükleer ve zayıf nükleer kuvvet.

1 110
Temas kuvveti ve alan kuvveti ne demektir?

Mıknatısın demiri çekmesi gibi iki cisim arasında temas gerektirmeksizin oluşabilen kuvvete alan kuvveti denir.

13 153 858
Kuvvet nedir?

Kuvvet, harekete neden olan etkidir.

2 41 137
İvme nedir?

İvme, birim zamandaki hız değişimidir.

1 128
Düzgün doğrusal (sabit hızlı) hareket ne demektir?

Bir doğru boyunca sabit hızla hareket eden cisimlere, düzgün doğrusal hareket yapıyor denir.

14 83 278
Hız ve sürat nedir?

Hız, bir hareketlinin birim zamandaki yer değiştirmesi; sürat, birim zamanda aldığı yoldur.

3 12 108
Alınan yol nedir?

Alınan yol, cismin belirli bir sürede izlediği yörüngenin uzunluğudur.

0 30
Yer değiştirme nedir?

Yer değiştirme, bir cismin belirli bir süre sonundaki konumu ile başlangıçtaki konumunu birleştiren vektördür.

1 22 1010
Konum nedir?

Konum, bir cismin referans noktasına göre uzaydaki yerini gösteren yönlü uzaklıktır.

0 00
Fizikte kaç tür hareket vardır?

Fizikte üç tür hareket vardır: öteleme, dönme ve titreşim.

1 29
Hareket nedir?

Hareket, bir referans noktasına göre bir cismin konumundaki değişimdir.