Makale > Zihin > MANTIK > Mantığa Giriş
0 2 2
Modern (sembolik) mantık nedir?

Modern mantık, önermelerin sembolleştirilmesine dayalı mantık disiplinidir. Amacı genel geçer bir mantık dili oluşturmaktır.

1 0 0
Klasik mantık nedir?

Klasik mantık, kurucusu Aristoteles'in ortaya attığı, kıyasa dayalı mantık sistemidir.

0 0 0
Mantığın tahisel gelişimi nasıl olmuştur?

Sistematik olarak mantık, Aristoteles'in kıyasa dayalı klasik mantığı ile başlar. Rönesansta yerini modern (sembolik) mantığa bırakır.

0 1 0
Doğru düşünme nedir?

Doğru düşünme, akıl ilke ve kurallarına uygun şekilde yapılan düzenli akıl yürütmelerdir.

2 17 5 7
Eksik ve tam (formel) tümevarım nedir?

Bir bütünü oluşturan parçaların hepsinin tek tek incelenmesi ile genel bir sonuca varılması, tam; parçaların bir kısmına dayanılarak o bütün hakkında ..

3 19 5 8
Aklın ilkeleri nelerdir?

Mantıkta aklın dört temel ilkesi vardır: özdeşlik, çelişmezlik, üçüncü halin imkansızlığı ve yeter - sebep ilkesi.

0 2 0
Bilgi doğrusu ve mantıksal doğru ne demektir?

Bilgi doğrusu yargıların içeriği, mantık doğrusu akıl yürütmenin biçimi ile ilgilidir.

1 2 0
Mantıkta geçerlilik ve geçersiz sonuç ne demektir?

Öncülün doğru olması durumunda sonucun da zorunlu ve kesin olarak doğru olmasına geçerlilik; sonucun öncüllerden zorunlu olarak çıkarılamamasına geçer..

1 19 9 9
Önerme nedir?

Önerme, doğru veya yanlış bir yargı bildiren ifadedir.

6 54 19 6
Akıl yürütme nedir, akıl yürütme teknikleri nelerdir?

Zihnin, birbiriyle ilişkili önermelerden yeni bir önerme çıkarmasına akıl yürütme denir. Üç yöntemi vardır: tümdengelim, tümevarım ve analoji...

0 1 0
Mantık nedir?

Mantık, doğru düşünmenin ilke ve kurallarını araştıran disiplindir.