Makale > Fen > BİLİM > Kimya Bilimi
0 19
Birleşen hacim oranları yasası nedir?

Gazlar, aynı basınç ve sıcaklık altında belli hacim oranlarında birleşirler.

7 19 264
Katlı oranlar yasası nedir?

İki element birden fazla bileşik oluşturabiliyorsa, elementlerden birinin sabit miktarı ile diğer elementin değişen miktarları arasında sabit bir oran..

1 14 1210
Sabit oranlar yasası nedir?

Bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında sabit ve değişmeyen bir oran vardır.

1 710
Kütlenin korunumu yasası nedir?

Kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı, oluşan yeni ürünlerin kütleleri toplamına eşittir.

1 010
Kimya öncesi maddenin yapısı hakkındaki ilk düşünceler nasıldı?

Miletli Thales her şeyin sudan meydana geldiğini, Democritus ise atom adını verdiği maddenin bölünemeyen yapı taşları olduğunu söylemiştir. Empedokle..

1 32 78
Filojiston teorisi nedir?

Filojiston teorisi, 1650'li yıllarda yanma olayını açıklamak üzere ortaya atılmış bir fikirdir. Buna göre yanıcı maddeler, yanıcı olmayan bir kısım il..

0 610
Kimya ile simya arasındaki ilişki nedir?

Simyacılar hedeflerine ulaşamadılarsa da bazı yöntem ve araçlar kimya çalışmalarına miras kalmıştır.

47 423 1438
Kimya biliminin alt dalları nelerdir?

Kimya biliminin başlıca alt disiplinleri organik kimya, analitik kimya, nükleer kimya ve biyokimyadır.

3 33 129
Kimya nedir?

Maddenin yapısını, bileşimini, maddeler arasındaki dönüşümü inceleyen bilim dalına kimya denir.