Makale > Fen > BİLİM > Kimya Bilimi
1 10 5 9
Birleşen hacim oranları yasası nedir?

Gazlar, aynı basınç ve sıcaklık altında belli hacim oranlarında birleşirler.

9 22 26 4
Katlı oranlar yasası nedir?

İki element birden fazla bileşik oluşturabiliyorsa, elementlerden birinin sabit miktarı ile diğer elementin değişen miktarları arasında sabit bir oran..

3 14 13 10
Sabit oranlar yasası nedir?

Bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında sabit ve değişmeyen bir oran vardır.

2 7 10
Kütlenin korunumu yasası nedir?

Kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı, oluşan yeni ürünlerin kütleleri toplamına eşittir.

1 0 10
Kimya öncesi maddenin yapısı hakkındaki ilk düşünceler nasıldı?

Miletli Thales her şeyin sudan meydana geldiğini, Democritus ise atom adını verdiği maddenin bölünemeyen yapı taşları olduğunu söylemiştir. Empedokle..

1 38 9 8
Filojiston teorisi nedir?

Filojiston teorisi, 1650'li yıllarda yanma olayını açıklamak üzere ortaya atılmış bir fikirdir. Buna göre yanıcı maddeler, yanıcı olmayan bir kısım il..

0 6 10
Kimya ile simya arasındaki ilişki nedir?

Simyacılar hedeflerine ulaşamadılarsa da bazı yöntem ve araçlar kimya çalışmalarına miras kalmıştır.

50 444 149 8
Kimya biliminin alt dalları nelerdir?

Kimya biliminin başlıca alt disiplinleri organik kimya, analitik kimya, nükleer kimya ve biyokimyadır.

4 33 12 9
Kimya nedir?

Maddenin yapısını, bileşimini, maddeler arasındaki dönüşümü inceleyen bilim dalına kimya denir.