Makale > Fen > BİLİM > Kimya Bilimi
0 08
Birleşen hacim oranları yasası nedir?

Gazlar, aynı basınç ve sıcaklık altında belli hacim oranlarında birleşirler.

3 10 87
Katlı oranlar yasası nedir?

İki element birden fazla bileşik oluşturabiliyorsa, elementlerden birinin sabit miktarı ile diğer elementin değişen miktarları arasında sabit bir oran..

1 12 910
Sabit oranlar yasası nedir?

Bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında sabit ve değişmeyen bir oran vardır.

1 510
Kütlenin korunumu yasası nedir?

Kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı, oluşan yeni ürünlerin kütleleri toplamına eşittir.

0 00
Kimya öncesi maddenin yapısı hakkındaki ilk düşünceler nasıldı?

Miletli Thales her şeyin sudan meydana geldiğini, Democritus ise atom adını verdiği maddenin bölünemeyen yapı taşları olduğunu söylemiştir. Empedokle..

0 19 410
Filojiston teorisi nedir?

Filojiston teorisi, 1650'li yıllarda yanma olayını açıklamak üzere ortaya atılmış bir fikirdir. Buna göre yanıcı maddeler, yanıcı olmayan bir kısım il..

0 510
Kimya ile simya arasındaki ilişki nedir?

Simyacılar hedeflerine ulaşamadılarsa da bazı yöntem ve araçlar kimya çalışmalarına miras kalmıştır.

29 247 988
Kimya biliminin alt dalları nelerdir?

Kimya biliminin başlıca alt disiplinleri organik kimya, analitik kimya, nükleer Kimya ve Biyokimyadır.

2 25 109
Kimya nedir?

Maddenin yapısını, bileşimini, maddeler arasındaki dönüşümü inceleyen bilim dalına kimya denir.