Makale > Zihin > MATEMATİK > Oranlar ve Sayılar
0 0 0
Toplama, çarpma ve üssel işlemlerde bölümden kalan nasıl bulunur?

Toplama, çarpma ve üssel işlemlerde bölümden kalanı hesaplamak için bazı pratik yöntemler geliştirilmiştir.

1 0 10
Aralarında asal olan sayıların çarpımına bölünebilme kuralı nedir?

Aralarında asal sayıların çarpımı ile oluşan sayıya bölünebilme kuralına göre, aralarında asal çarpanların her birine bölünebilen bir tam sayı, bu say..

0 0 0
Tam sayılarda 11 ile bölünebilme kuralı nedir?

Bir tam sayının 11 ile tam bölünebilmesi için, rakamları sağdan sola doğru birler basamağından başlayarak sırasıyla +,- şeklinde işaretlenir. + grupta..

0 0 0
Tam sayılarda 10 ile bölünebilme kuralı nedir?

Bir tam sayının 10 ile tam bölünebilmesi için, birler basamağındaki rakam 0 olmalıdır.

0 0 0
Tam sayılarda 9 ile bölünebilme kuralı nedir?

Bir tam sayının 9 ile tam bölünebilmesi için, sayıyı oluşturan rakamların toplamı 9 ile tam bölünmelidir.

0 0 0
Tam sayılarda 5 ile bölünebilme kuralı nedir?

Bir tam sayının 5 ile tam bölünebilmesi için, birler basamağındaki sayı 0 ya da 5 olmalıdır.

0 0 0
Tam sayılarda 8 ile bölünebilme kuralı nedir?

Bir tam sayının 8 ile tam bölünebilmesi için, bu sayının son üç basamağının oluşturduğu üç basamaklı sayı 8'in tam katı olmalıdır.

0 0 0
Tam sayılarda 4 ile bölünebilme kuralı nedir?

Bir tam sayının 4 ile tam bölünebilmesi için, bu sayının son iki basamağının oluşturduğu iki basamaklı sayı 4'ün tam katı olmalıdır.

0 0 0
Tam sayılarda 3 ile bölünebilme kuralı nedir?

Bir tam sayının 3 ile tam bölünebilmesi için rakamları toplamı 3'ün tam katı olmalıdır.

0 0 0
Tam sayılarda 2 ile bölünebilme kuralı nedir?

Bir tam sayının 2 ile tam bölünebilmesi için birler basamağının çift sayı olması gerekir.

0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kuralları nelerdir?

Tam sayılarda, 2,3,4,5,8,9,10,11 ile bölünebilme kuralları belirlenmiştir.

0 0 0
Kartezyen (dik) koordinat sistemi nedir?

Kartezyen koordinat sistemi, gerçek sayılar kümesi (R) ile elde edilen sıralı ikililer kümesinin (R x R) geometrik gösterimidir.

0 1 0
Sayı doğrusu nedir?

Sayı doğrusu, gerçek sayılar kümesin geometrik gösterimidir. Sayı doğrusu, en basit koordinat sistemidir.

0 0 0
Gerçek (reel) sayılar kümesinde çarpma işleminin özellikleri nelerdir?

Gerçek (reel) sayılar kümesinde çarpma işleminin: kapalılık, değişme, birleşme, etkisiz eleman, ters eleman, yutan eleman ve dağılma özellikleri vardı..

0 0 0
Gerçek (reel) sayılar kümesinde toplama işleminin özellikleri nelerdir?

Gerçek (reel) sayılar kümesinde toplama işleminin: kapalılık, değişme, birleşme, etkisiz eleman ve ters eleman özellikleri vardır.

0 0 0
√3 (karekök 3) sayısının sayı doğrusundaki yeri nasıl bulunur?

√3 (karekök 3)'ün sayı doğrusundaki yeri, dik kenarları 1 ve √2 birim uzunluğunda olan bir dik üçgenin hipotenüsünün hesaplanması yardımıyla bulunur...

0 0 0
√2 (karekök 2) sayısının sayı doğrusundaki yeri nasıl bulunur?

√2 (karekök 2)'nin sayı doğrusundaki yeri, ikizkenar birim dik üçgenin hipotenüsünün hesaplanması yardımıyla bulunur.

0 0 0
π (pi) sayısının sayı doğrusundaki yeri nasıl bulunur?

1 birim çapında bir çember, sayı doğrusu üzerinde bir tur döndürüldüğünde çemberin çevresi kadar yani π sayısı kadar yol alır.

0 0 0
π (pi) sayısı nedir?

π (pi) sayısı, bir dairenin çevresinin çapına oranını veren yaklaşık 3,14 değerindeki matematik sabitidir.

1 0 0
√2 (karekök 2) rasyonel sayı mıdır?

√2 (karekök 2) rasyonel sayı değildir. √2 irrasyonel bir sayıdır.

1 1 0
Devirli ondalık sayı nedir? Devirli ondalık sayıların rasyonel sayı karşılı..

Devirli ondalık sayı, virgülden sonraki kısmı tekrar eden rasyonel sayılardır.

0 0 0
İrrasyonel sayılar kümesi nedir?

√2 (karekök 2), √5 √47 gibi ondalık açılımı sınırsız ve devirsiz olan sayılardan oluşan sayı kümesine irrasyonel sayılar kümesi denir...

0 0 0
Gerçek (reel) sayılar kümesi nedir?

Reel sayılar kümesi (R), rasyonel sayılar (Q) ve irrasyonel sayılar (Q') kümesinin birleşim kümesidir.

0 0 0
Rasyonel sayılar kümesi nedir?

a ve b tam sayı olmak üzere, b sıfırdan farklı olmak ve a ile b aralarında asal olmak koşuluyla, a/b şeklinde yazılabilen sayılara rasyonel sayılar de..

0 0 0
Tam sayılar kümesi nedir?

Doğal sayılar ve bu sayıların negatiflerinin oluşturduğu kümeye tam sayılar kümesi denir. Z = {-1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, ...} şeklinde gösterilir...

0 0 0
Doğal sayılar kümesi nedir?

Sıfırdan sonsuza kadar giden sayıların oluşturduğu kümeye doğal sayılar kümesi denir. N = {0, 1, 2, 3, 4, ...} şeklinde gösterilir.

1 0 9
Fibonacci dizisi nedir, altın oranla ilişkisi nasıldır?

Fibonacci sayı dizisi, 1202 yılında Fibonacci tarafından ortaya konulan, tavşanların üreme probleminin çözümüne ilişkin hesap sonucu ortaya çıkan bir..

5 16 7 5
Altın Oran ne demektir, nasıl hesaplanır?

Altın oran, matematik ve sanatta bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen, uyum açısından en yetkin boyutları verdiğine inanılan geometrik ve sayısa..