Makale > Fen > KİMYA > Temel Kavramlar
2 17 6 7
Molekül nedir?

En az iki atomun etkileşimiyle oluşan yüksüz atom gruplarına molekül denir.

8 60 27 7
Bileşik nedir?

En az iki farklı element atomunun belirli oranlarda birleşerek oluşturdukları saf maddelere bileşik denir.

1 21 7 10
Saf (arı) madde ve karışım nedir?

Arı madde, fiziksel yöntemlerle daha basit maddelere ayrıştırılmayan maddelerdir.

1 12 7 10
Element nedir?

Tek cins atomların bir araya gelmesiyle oluşan homojen saf maddelere element denir.

8 14 7 7
Günlük hayatta tüketilen besin ve maddelerin pH değerleri nedir?

Besin ve maddelerin pH değerini bilmek metabolizma için önemlidir. Örneğin limon asidik bir besin, çamaşır suyu ise bazik bir çözeltidir.

1 11 9 10
pH Cetveli nedir?

pH, "hidrojenin gücü" (Power of Hydrogen) kısa halidir. Çözeltideki hidrojen iyonu konsantrasyonunun bir ölçüsüdür

1 15 18 7
Baz nedir?

Bazlar, çözeltilerin hidroksit iyonu derişimini arttırırlar. pH derecesi 7'den büyük çözeltilere asidik çözelti denir.

1 3 1
Asit nedir?

Asitler, çözeltilerin hidrojen iyonu derişimini arttırırlar. pH derecesi 7'den küçük çözeltilere asidik çözelti denir.