Makale > Fen > BİYOLOJİ > Temel Bileşikler
4 34 9 4
Hormon nedir?

Hormonlar, canlıların yapısında bulunan ve ilgili bölgeleri uyararak büyüme, gelişme, farklılaşma, üreme, davranış ve metabolizma faaliyetleri gibi ol..

7 103 15 9
ATP (adenozin trifosfat) nedir?

ATP (adenozin trifosfat), hücre için gerekli enerjiyi sağlayan organik moleküldür.

5 22 7 9
Azotlu organik baz nedir? Pürin ve pirimidin baz ne demektir?

Pürin bazlar, çift halkalı Adenin (A) ve Guanin (G) bazlarıdır. Pirimidin bazlar, tek halkalı Sitozin (C), Timin (T), Urasil (U) bazlarıdır.

16 86 53 7
Nükleotit nedir? Nükleotitlerin yapısı nasıldır?

Nükleik asitlerin yapı taşlarına nükleotit denir. Azotlu organik baz, beş karbonlu şeker (pentoz) ve fosfat grubundan oluşur.

4 27 12 7
Nükleik asit nedir? Kaç tür nükleik asit vardır?

Nükleik asit, canlılarda kalıtsal özelliklerin aktarılmasını ve hücre içi metabolik faaliyetlerin kontrolünü sağlayan organik maddelerdir.

0 0 0
B vitaminin vücuttaki işlevi nedir? Eksikliğinde meydana gelen rahatsızlıkl..

B vitamini sekiz çeşittir ve suda çözünen vitaminlerdendir. Eksikliğinde anemi (kansızlık), beriberi (kalp, sinir, kas problemleri), pellegra (sinir, ..

0 0 0
C vitaminin vücuttaki işlevi nedir? Eksikliğinde meydana gelen rahatsızlıkl..

C vitamini suda çözünen vitaminlerdendir. Eksikliğinde skorbit (diş eti çekilmesi) rahatsızlığı oluşur. Turunçgillerde bol miktarda C vitamini vardır...

0 1 0
K vitaminin vücuttaki işlevi nedir? Eksikliğinde meydana gelen rahatsızlıkl..

K vitamini yağda çözünen vitaminlerdendir. Eksikliği kanın pıhtılaşmasında gecikmeye ve yaraların geç iyileşmesine neden olur.

0 3 5
E vitaminin vücuttaki işlevi nedir? Eksikliğinde meydana gelen rahatsızlıkl..

E vitamini yağda çözünen vitaminlerdendir. Eksikliğinde kısırlık ve kasların dayanıklığında azalma görülür. Yeşil yapraklı sebzeler ve kuru yemişlerde..

0 0 10
D vitaminin vücuttaki işlevi nedir? Eksikliğinde meydana gelen rahatsızlıkl..

D vitamini yağda çözünen vitaminlerdendir. Eksikliğinde raşitizm (kemiklerde sertleşme problemi) rahatsızlığı oluşur. Balık yağında bol miktarda D vit..

0 6 10
A vitaminin vücuttaki işlevi nedir? Eksikliğinde meydana gelen rahatsızlıkl..

A vitamini yağda çözünen vitaminlerdendir. Eksikliğinde gece körlüğü rahatsızlığı oluşur. Balık yağı ve havuçta bol miktarda A vitamini vardır...

1 4 8
Vitaminler kaça ayrılır? Yağda çözünen ve suda çözünen vitamin ne demektir?..

B ve C vitaminleri suda çözünürler ve fazlası idrarla vücuttan atılır. A, D, E, K vitaminleri ise yağda çözünen vitaminlerdir ve karaciğerde depolanır..

5 61 41 6
Vitamin nedir, vitaminlerin görevleri ve özellikleri nelerdir?

Vitaminler, metabolik faaliyetlerde düzenleyici olarak rol alan organik molekülledir. Vitaminler hücre içinde enerji kaynağı olarak kullanılmaz.

1 4 0
Enzimlerin çalışma mekanizması (katalitik döngü) nasıldır?

Enzimlerin çalışma mekanizması anahtar kilit ilişkisine dayanır. Enzim ile substrat etkileşime girerek ürün ortaya çıkar. Enzim ise değişmeden kalır. ..

0 3 0
Enzimlerin takım halinde çalışması ve geri bildirim mekanizması ne demektir..

Bir enzimin son ürününün bir sonraki enzimin substratı olmasına enzimlerin takım halinde çalışması denir. Oluşan son ürün miktarının belirli bir seviy..

7 35 17 7
Enzimlerin çalışmasını etkileyen faktörler nelerdir?

Sıcaklık, pH derecesi, enzim yoğunluğu, substrat yoğunluğu, substrat yüzeyi, su ve kimyasal maddeler enzimlerin çalışmasını etkileyen faktörlerdir...

2 10 14 5
Enzim yoğunluğu, substrat yoğunluğu ve substrat yüzeyi enzimlerin çalışması..

Enzim yoğunluğunun artması ve substrat yüzey alanının genişlemesi enzim etkinliğini arttırır. Substrat yoğunluğunun artması ise doyum noktasına kadar ..

0 1 0
pH derecesi, su ve kimyasal maddeler enzimlerin çalışmasını nasıl etkiler?..

Her enzimin en iyi şekilde çalıştığı optimum pH derecesi vardır. Su, enzim etkinliği için gerekli ortamı sağlar. Aktivatörler enzim aktivitesini oluml..

1 4 0
Sıcaklık enzimlerin çalışmasını nasıl etkiler?

Enzimlerin en iyi şekilde çalıştığı ideal bir sıcaklık derecesi vardır. Bu değerin altında ve üstünde enzim faaliyeti azalır.

6 70 37 9
Enzim nedir? Basit ve bileşik enzim ne demektir?

Enzimler, canlı hücrelerde meydana gelen tepkimelerde eşik enerjisini düşürerek tepkimeyi hızlandıran organik moleküllerdir.

17 71 29 8
Enzimlerin yapısı nasıldır? Apoenzim, kofaktör, koenzim, holoenzim, substra..

Enzimler, apoenzim denilen protein bir kısım ile ona yardımcı kofaktörden oluşur. Kofaktör organik ise koenzim adını alır. Apenzim ile kofaktör holoen..

7 33 26 7
Canlılara enerji veren moleküller nelerdir?

Canlılar karbonhidrat, yağ ve proteinleri sırasıyla parçalayarak enerji elde ederler. Bunlardan yağ en verimli olanıdır.

0 3 0
Trans yağ nedir?

Trans yağlar, margarinler gibi doğal olarak oluşmayan yapay yağlardır.

0 0 0
Kolestrol ve damar sertliği nedir?

Kolesterol, hayvansal hücrelerin zarının geçirgenliğini ve dayanıklılığını artıran bir çeşit steroittir. Kandaki kolestrol miktarı artarsa damar sertl..

7 30 18 8
Steroid nedir?

Steroidler, dört karbon halkadan oluşan ve metabolik faaliyetlerde görev alan yağlardır.

1 19 17 7
Yağların canlılar için önemi nedir?

Yağlar, yakıldığında yüksek enerji ve metabolik su açığa çıkarır. Ayrıca sıcak ve soğuk iklimlerde yaşayan canlılar için vücuda yalıtım ve koruma sağl..

0 1 0
Proteinler canlılar için neden önemlidir?

Protein eksikliğinde bağışıklık sistemi, oksijen taşınması, kanın pıhtılaşması, kasların kasılması gibi birçok sistemin işlevi bozulur...

1 13 1 8
Aminoasit nedir?

Aminoasitler, proteinlerin yapıtaşıdır. 20 çeşit aminoasit farklı sıralarda dizilerek proteinlerin çeşitliliğine neden olur.

1 2 10
Protein nedir?

Proteinler, aminoasitler arasında peptit bağları kurulmasıyla oluşan organik bileşiktir.

3 29 11 7
Nötr yağ (trigliserit) nedir?

Nötr yağlar, bitki ve hayvan hücrelerinde depolanmış halde bulunan lipitlerdir.

15 76 62 6
Fosfolipit nedir?

Fosfolipitler enerji verici olarak kullanılmayan, proteinlerle beraber hücre zarının yapısına katılan yağlardır.

2 24 9 10
Doymuş ve doymamış yağ asidi ne demektir?

Yağ asitleri, trigliseritin (nötr yağların) yapı taşıdır. Karbon atomları tamamen hidrojene doymuşsa doymuş yağ asidi, aksi halde doymamış yağ asidi a..

7 55 32 8
Yağ (lipit) nedir?

Yağlar, insanlar ve hayvanların enerji deposudur. Trigliseritler, yağ asitleri, fosfolipitler ve steroidler biyolojik açıdan önemli lipitlerdir.

1 31 7 5
Glikojen nedir?

Glikojen, glikozun hayvan hücrelerindeki depo formudur. Hayvanlar, glikozun fazlasını karaciğer ve kas hücrelerinde glikojen olarak depolar.

6 35 10 6
Kitin nedir?

Kitin, böcek ve örümcek gibi karada yaşayan birçok eklem bacaklı hayvanın dış iskeletine sertlik veren bir karbonhidrattır.

6 60 15 8
Selüloz nedir?

Selüloz, bitkilerin hücre duvarını oluşturan başlıca yapı maddelerinden biridir. Arpa, buğday, yulaf gibi taneli tahılların kabuğu selüloz yönünden ze..

18 132 59 8
Monomer ve polimer nedir?

Organik bileşiklerin yapıtaşlarına monomer; monomerlerin kovalent bağlarla birleşmesinden oluşan daha büyük moleküllere polimer denir.

0 1 0
pH değerinin insan sağlığı için önemi nedir?

İnsan metabolizması iç dengesini korumak için pH dalgalanmalarını önlemek zorundadır çünkü ortamın pH'ı metabolik tepkimeler için önemlidir...

1 19 7 10
Nişasta nedir?

Nişasta, glikozun bitki hücrelerindeki depo şekli olan kompleks karbonhidrattır.

1 21 11 8
Polisakkarit (kompleks şeker) nedir?

Polisakkaritler, çok sayıda gilikozun birleşmesi ile oluşan nişasta, glikojen, selüloz, kitin gibi karbonhidratlardır.

3 43 35 8
Disakkaritler (çift şekerler) nedir?

Süt şekeri olarak da bilinen çift şekerler, iki basit şekerin birleşmesinden oluşur. Maltoz, sükroz ve laktoz önemli disakkaritlerdir.

0 2 0
Glikoz (üzüm şekeri) nedir?

Glikoz en önemli altı karbonlu (heksoz) karbonhidratlardan biridir. Fotosentezin ana ürünü ve hücre solumunun ana girdisidir.

8 23 11 8
Monosakkarit (basit, tek şeker) nedir?

Monosakkaritler, karbonhidratların monomerleridir. Sindirime uğramadan hücre zarından geçerler. Hücrelerde en çok bulunanları pentoz ve heksozdur...

2 6 8
Karbonhidrat nedir?

Karbonhidratlar, hücrede enerji hammaddesi ve yapı maddesi olarak kullanılan organik bileşiklerdir.

2 12 10 6
Organik madde nedir?

Organik bileşikler, karbonhidrat, protein, yağ gibi yapılarında temel element olarak hidrojen, oksijen ve özellikle karbon içeren bileşiklerdir.

0 4 10
Canlıların yapısında bulunan temel bileşikler nelerdir?

Bütün canlıların yapısında su, tuz gibi inorganik ve karbonhidrat, yağ gibi organik bileşikler bulunur.

3 50 41 8
Mineral nedir?

Mineraller, canlıların sentezleyemediği, su ve besinlerle dışarıdan almak zorunda olduğu inorganik maddelerdir.

0 5 1
Tuz nedir?

Tuzlar, asitlerle bazların birleşiminden oluşur.

0 0 0
Su canlılık için neden önemlidir?

Su, canlı hücresinin büyük bir kısmını oluşturan hayatî inorganik maddedir.

1 23 7 7
İnorganik madde nedir?

Canlıların üretemeyip doğadan hazır olarak aldıkları su, mineral, asit, baz, tuz gibi bileşiklerdir.