Makale > Fen > BİLİM > Biyoloji Bilimi
0 0 0
Virüslerin neden olduğu hastalıklar nelerdir?

Virüslerin neden olduğu hastalıklardan en çok bilinenleri şunlardır: AIDS, kuduz, herpes, grip, hepatit, kabakulak, frengi, kızamık, siğil, çiçek, sar..

0 0 0
Viral hastalık (viral, virütik enfeksiyon) ne demektir?

Viral (virütik) hastalık, virüslerin neden olduğu hatalıklardır.

0 0 0
Bakteriyofaj nedir?

Bakteriyofaj ya da kısaca faj, bakteri enfekte eden (parçalayıp zarar veren, bakteri yiyen) virüslere verilen addır.

0 0 0
Virüsler nasıl keşfedilmiştir?

Virüslerin varlığına dair ilk düşünceler 1886 yılında tütün mozaik hastalığına neden olan varlıklar incelenirken ortaya çıkmıştır.

1 0 10
Virüsler canlı mıdır cansız mıdır?

Virüsler, hücresel bir yapıya ve metabolizmaya sahip olmadıkları için cansız; genetik materyale (DNA, RNA) sahip oldukları, çoğaldıkları ve mutasyona ..

0 0 0
Vücut simetrisi ne demektir?

Vücut simetrisi, vücudun benzer parçalara ayrılabilmesini ifade eder. Doğada en çok karşılaşılan türleri radyal ve bilateral simetridir.

1 1 0
Taksonomi (sistematik) nedir?

Taksonomi, canlıları belirli bir yönteme göre sınıflandıran biyolojinin alt dallarından biridir.

0 0 0
Hücre kültürü nedir? Hücre kültürünün çalışma alanları nelerdir?

Canlılardan alınan hücrelerin uygun şartlar altında yetiştirilmesine hücre kültürü denir.

4 15 4 9
Katalizör nedir?

Katalizör, tepkimelerin eşik enerji seviyesinin düşüren ve tepkimeden değişime uğramadan çıkan kimyasal moleküllerdir.

4 15 7 9
Aktivasyon enerjisi (eşik enerjisi) nedir?

Kimyasal bir reaksiyonun başlaması için gerekli en düşük enerji miktarına aktivasyon enerjisi ya da eşik enerjisi denir.

34 337 105 8
Hidroliz ve dehidrasyon nedir?

Basit moleküllerin birleşirken su açığa çıkarmasına dehidrasyon sentezi, kompleks moleküllerin su kullanılarak monomerlerine ayrıştırılmasına hidroliz..

36 186 61 8
Metabolizma, anabolizma ve katabolizma nedir?

Organizmalarda meydana gelen yapım ve yıkım tepkimelerinin tümüne metabolizma denir. Anabolizma yapım, katabolizma yıkım tepkimeleridir.

5 51 77 7
Canlıların yapısında bulunan organik maddeler nelerdir?

Canlıların yapısında bulunan organik bileşikler şunlardır: karbonhidratlar, yağlar (lipitler), proteinler, vitaminler, enzimler, hormonlar, nükleik..

66 501 231 8
Canlıların ortak özellikleri nelerdir?

Tüm canlılarda hücresel yapıda olma, beslenme, solunum, üreme gibi birtakım ortak özellikler gözlemlenir.

4 44 20 9
Biyolojinin çalışma alanları (alt dalları) nelerdir?

Biyoloji canlıların farklı yönlerini botanik, zooloji, morfoloji, anatomi, embriyoloji, mikrobiyoloji gibi alt dallarda inceler.

1 1 1
Biyolojinin tarihsel gelişimine kimler, nasıl katkıda bulunmuştur?

Biyoloji Hooke, Darwin, Pasteur, Mendel gibi bilim insanlarının katkılarıyla modern bir bilim dalı haline gelmiştir.

8 32 15 7
Biyoloji nedir?

Biyoloji, canlıları ve yaşamı inceleyen bilim dalıdır; canlı bilimidir.

3 43 41 7
Canlı, canlılık nedir?

Canlılığın net bir tanımı ve sınırı yoktur. Ancak bakterilerden insanlara kadar tüm organizmalarda ortak olan ve canlı varlıkları cansızlardan ayırt e..