Makale > Fen > BİLİM > Biyoloji Bilimi
0 00
Virüslerin neden olduğu hastalıklar nelerdir?

Virüslerin neden olduğu hastalıklardan en çok bilinenleri şunlardır: AIDS, kuduz, herpes, grip, hepatit, kabakulak, frengi, kızamık, siğil, çiçek, sar..

0 00
Viral hastalık (viral, virütik enfeksiyon) ne demektir?

Viral (virütik) hastalık, virüslerin neden olduğu hatalıklardır.

0 00
Bakteriyofaj nedir?

Bakteriyofaj ya da kısaca faj, bakteri enfekte eden (parçalayıp zarar veren, bakteri yiyen) virüslere verilen addır.

0 00
Virüsler nasıl keşfedilmiştir?

Virüslerin varlığına dair ilk düşünceler 1886 yılında tütün mozaik hastalığına neden olan varlıklar incelenirken ortaya çıkmıştır.

0 00
Virüsler canlı mıdır cansız mıdır?

Virüsler, hücresel bir yapıya ve metabolizmaya sahip olmadıkları için cansız; genetik materyale (DNA, RNA) sahip oldukları, çoğaldıkları ve mutasyona ..

0 00
Vücut simetrisi ne demektir?

Vücut simetrisi, vücudun benzer parçalara ayrılabilmesini ifade eder. Doğada en çok karşılaşılan türleri radyal ve bilateral simetridir.

0 10
Taksonomi (sistematik) nedir?

Taksonomi, canlıları belirli bir yönteme göre sınıflandıran biyolojinin alt dallarından biridir.

0 00
Hücre kültürü nedir? Hücre kültürünün çalışma alanları nelerdir?

Canlılardan alınan hücrelerin uygun şartlar altında yetiştirilmesine hücre kültürü denir.

4 14 39
Katalizör nedir?

Katalizör, tepkimelerin eşik enerji seviyesinin düşüren ve tepkimeden değişime uğramadan çıkan kimyasal moleküllerdir.

4 14 79
Aktivasyon enerjisi (eşik enerjisi) nedir?

Kimyasal bir reaksiyonun başlaması için gerekli en düşük enerji miktarına aktivasyon enerjisi ya da eşik enerjisi denir.

27 299 968
Hidroliz ve dehidrasyon nedir?

Basit moleküllerin birleşirken su açığa çıkarmasına dehidrasyon sentezi, kompleks moleküllerin su kullanılarak monomerlerine ayrıştırılmasına hidroliz..

31 175 588
Metabolizma, anabolizma ve katabolizma nedir?

Organizmalarda meydana gelen yapım ve yıkım tepkimelerinin tümüne metabolizma denir. Anabolizma yapım, katabolizma yıkım tepkimeleridir.

5 51 767
Canlıların yapısında bulunan organik maddeler nelerdir?

Canlıların yapısında bulunan organik bileşikler şunlardır: karbonhidratlar, yağlar (lipitler), proteinler, vitaminler, enzimler, hormonlar, nükleik..

65 497 2298
Canlıların ortak özellikleri nelerdir?

Tüm canlılarda hücresel yapıda olma, beslenme, solunum, üreme gibi birtakım ortak özellikler gözlemlenir.

4 43 209
Biyolojinin çalışma alanları (alt dalları) nelerdir?

Biyoloji canlıların farklı yönlerini botanik, zooloji, morfoloji, anatomi, embriyoloji, mikrobiyoloji gibi alt dallarda inceler.

1 11
Biyolojinin tarihsel gelişimine kimler, nasıl katkıda bulunmuştur?

Biyoloji Hooke, Darwin, Pasteur, Mendel gibi bilim insanlarının katkılarıyla modern bir bilim dalı haline gelmiştir.

8 29 156
Biyoloji nedir?

Biyoloji, canlıları ve yaşamı inceleyen bilim dalıdır; canlı bilimidir.

2 43 417
Canlı, canlılık nedir?

Canlılığın net bir tanımı ve sınırı yoktur. Ancak bakterilerden insanlara kadar tüm organizmalarda ortak olan ve canlı varlıkları cansızlardan ayırt e..