Makale > Fen > FİZİK > Kuantum Fiziği
0 1 0
Bohr atom modeline göre elektronların davranışı nasıldır?

Elektrona enerji verildiğinde daha yüksek seviyeye sıçrar ve kararsız hale gelir. Tekrar kararlı hale dönmek için ışıma yaparak aldığı enerjiyi foton ..

2 2 10
Rayleigh-Jeans yasası ve morötesi felaketi nedir?

Rayleigh ve Jeans kara cismin yaydığı ısıl enerji ile yayılan ışığın frekansı arasındaki ilişkiyi gösteren formülü öne sürmüşlerdi. Fakat yüksek freka..

1 0 9
Einstein fotoelektrik olaydan hangi denklemleri çıkarmıştır?

Einstein, Planck'ın foton hipotezini kullanarak ışıktaki her bir foton tanesinin ışığın şiddetinden bağımsız bir enerjiye sahip olduğunu gösteren form..

0 0 0
Kara cisim ışıması problemi nedir?

Kara cisim ışıması, bir cismin yalnızca kendi sıcaklığından dolayı etrafa yaydığı ışınımdır. Kara cisim ışıması deneyleri Stefan-Boltzman kanunun öne ..

0 1 0
Planck sabiti ve formülü nedir?

Planck sabiti kuantum mekaniğinde etki edilen en küçük birimi temsil eder, diğer bir deyişle süreksizliğin birimidir. Planck formülü, kuantum fiziğind..

0 0 0
Wien kayma yasası nedir?

Kara cisim (ve bütün cisimler) bütün dalga boylarında ışınım yaparlar. Fakat bazı frekanslarda daha fazla ışınım yapar. İşte, cismin sıcaklığı ile mak..

1 0 0
Stefan-Boltzmann yasası nedir?

Stefan-Boltzmann yasası, ısıl ışınım şiddetinin sıcaklığın dördüncü kuvvetiyle orantılı olduğunu söyler. Bir siyah cismin birim yüzeyinden, birim zama..

0 0 0
Çift Yarık Deneyi (Young deneyi) nedir?

Young deneyi, olarak da bilinen çift yarık deneyi, ışığın aynı anda hem dalga hem de parçacık özellikleri sergileyebileceğini gösterir.

0 0 0
Işık hızı nasıl hesaplanabilinir?

Galileo 15. yy'da iki kuleye birer gözlemci yerleştirerek ışığın hızını ölçmeye çalışmıştır. İki gözlemcinin de elinde birer fener vardı ve bir gözlem..

0 0 0
Kara cisim nedir?

Kara (siyah) cisim ideal bir ışınım yayıcı ve tutucu özelliğe sahip teorik bir cisimdir.

0 0 0
Hidrojen atomunun ışıma ve soğurma spektrumu nasıldır?

Hidrojen gazı ile dolu bir spektrum tüpüne yüksek gerilim uygulanarak elde edilen ışık, bir spektrometre yardımıyla incelendiğinde hidrojen atomuna ai..