Makale > Fen > FİZİK > Madde ve Özellikleri
1 05
Maddenin plazma hali nasıl sınıflandırılır?

Plazmalar elde edilişlerine göre doğal/yapay; yüksek sıcaklık ya da oda koşullarında oluşlarına göre sıcak/soğuk olarak sınıflandırılır...

0 30
Gazların genel özellikleri nelerdir?

Gazların tanecikleri birbirinden bağımsız olması katı ve gazlardan farklı davranmasına neden olur.

0 21
Kareküp kanunu ne demektir?

Kenarları belli bir oranda büyütülen bir cismin alanı bu oranının karesiyle, hacmi ise küpüyle orantılı olacak şekilde artar. Bu ilişkiye kareküp kanu..

0 00
Altın ayarı (karat) ne demektir?

Altın ayarı ya da karat, altının saflık oranını belirler. 24 ayar, saf altın demektir.

3 12 110
Özkütle (yoğunluk) nedir, nasıl ölçülür?

Özkütle, bir cismin birim hacminin kütlesidir.

0 00
Islatmayan sıvı ne demektir?

Cıva gibi sıvılara kılcal boru daldırıldığında boru içindeki sıvı seviyesi dışına göre alçaktır. Böyle sıvılara da ıslatmayan sıvılar denir...

0 10
Sıvılarda adezyon ne demektir?

Bir cisim moleküllerinin diğer cisme uyguladığı çekim kuvvetine adezyon denir. Buna "yapışma" da denir.

1 61
Geometrik olarak küre şekli neden daha dayanıklıdır?

Eşit hacimdeki iki kapalı cisimden yüzey alanı daha küçük fakat kesit alanı daha büyük olan her zaman küredir.

1 69
Canlılarda dayanıklılık ne demektir?

Canlıların dayanıklılığı, birim ağırlığa düşen kesit alanıdır ve bu yüzden canlılar belirli bir boyuttan sonra kendi vücudunu taşıyamaz...

0 410
Maddenin dördüncü hali (plazma) nedir?

Plazma, maddenin sürekli hareket eden ve etkileşen yüklü parçacıklar içeren iyonize olmuş gaz halidir.

1 26 4410
Kılcallık nedir?

Kılcallık , sıvıların adezyon etkisiyle bir katı içine doğru gösterdiği yayılma hareketidir.

0 41
Yüzey gerilim katsayısı nedir, nasıl ölçülür?

Yüzey gerilim katsayısı, sıvı yüzeyindeki birim uzunluğa dik olarak etkiyen gerilme kuvvetinin büyüklüğüdür.

1 210
Sıvılarda yüzey gerilimi ne demektir?

Bir sıvının yüzeyinin esnek bir zara benzer özellikler göstermesinden kaynaklanan etkiye yüzey gerilimi denir.

0 00
Sıvılarda kohezyon ne demektir?

Aynı cins sıvı moleküllerinin birbirine uyguladığı ve molekülleri bir arada tutan çekme kuvvetine kohezyon denir. Buna "birbirini tutma" da denir...

1 10
Katı maddelerde dayanıklılık ne demektir?

Katı bir cismin fiziksel özelliğini kaybetmeden kendi ağırlığını taşıma direncine ağırlığa karşı dayanıklılık denir.

1 67 267
Kütle nedir, nasıl ölçülür?

Kütle, bir cisimde bulunan madde miktarının ölçüsüdür ve eşit kollu terazi ile önceden kütlesi bilinen bir cisim yardımıyla ölçülür.

4 18 2010
Gazların hacmi nasıl ölçülür?

Hacmi ölçülecek olan gaz bir hortum vasıtasıyla içi su dolu ters çevrilmiş silindire aktarılır. Gaz tüpün içine doldukça tüpteki suyun yerini alır ve ..

3 32 475
Sıvı maddelerin hacmi nasıl ölçülür?

Sıvılar bulundukları kabın şeklini aldıkları için hacimleri dereceli bir kap ile ölçülebilir.

0 14 396
Düzgün geometrik biçimli olmayan cisimlerin hacmi nasıl ölçülür?

Bir cismin taş gibi düzgün bir geometrik şekli yoksa dereceli kaba atılarak hacmi belirlenir.

1 12 155
Düzgün geometrik cisimlerin hacmi nasıl ölçülür?

Küp, küre, silindir gibi düzgün bir geometrik şekle cisimlerin hacmi matematiksel hesaplama ile belirlenebilir.

7 64 418
Hacim nedir, nasıl ölçülür?

Hacim, maddelerin uzayda (boşlukta) kapladığı yerdir. Maddenin haline göre hacim ölçme yöntemi de farklılık gösterir. Katı ve sıvıların hacmi sabit, g..

1 76
Maddelerin ayırt edici özellikleri nelerdir?

İki maddeyi birbirinden ayırt ederek türünü belirlemeye yarayan ve miktara bağlı olmayan özelliklerdir.

1 88
Maddelerin ortak özellikleri nelerdir?

Kütle, hacim, eylemsizlik ve tanecikli yapı doğadaki her madde için geçerlidir ve bu özellikler kullanılarak iki madde birbirinden ayırt edilemez...

2 21 77
Maddenin dört hali nedir?

Maddeler doğada bulundukları hallere göre katı, sıvı, gaz ve plazma şeklinde sınıflandırılırlar.

6 51 318
Madde ve cisim nedir?

Hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan, atomlardan meydana gelmiş, her şeydir. Maddenin şekil almış haline cisim denir.

1 39
Dünyanın kütlesi nasıl hesaplanmıştır?

Dünya’nın kütlesi, Newton’un kütle çekimi yasası kullanılarak hesaplanmıştır. Bunun için kütlesi bilinen herhangi bir cismi kullanmak yeterlidir...