Makale > Fen > FİZİK > Madde ve Özellikleri
2 2 5
Maddenin plazma hali nasıl sınıflandırılır?

Plazmalar elde edilişlerine göre doğal/yapay; yüksek sıcaklık ya da oda koşullarında oluşlarına göre sıcak/soğuk olarak sınıflandırılır...

0 4 0
Gazların genel özellikleri nelerdir?

Gazların tanecikleri birbirinden bağımsız olması katı ve gazlardan farklı davranmasına neden olur.

1 2 5
Kareküp kanunu ne demektir?

Kenarları belli bir oranda büyütülen bir cismin alanı bu oranının karesiyle, hacmi ise küpüyle orantılı olacak şekilde artar. Bu ilişkiye kareküp kanu..

0 0 0
Altın ayarı (karat) ne demektir?

Altın ayarı ya da karat, altının saflık oranını belirler. 24 ayar, saf altın demektir.

7 25 6 8
Özkütle (yoğunluk) nedir, nasıl ölçülür?

Özkütle, bir cismin birim hacminin kütlesidir.

1 0 0
Islatmayan sıvı ne demektir?

Cıva gibi sıvılara kılcal boru daldırıldığında boru içindeki sıvı seviyesi dışına göre alçaktır. Böyle sıvılara da ıslatmayan sıvılar denir...

0 1 0
Sıvılarda adezyon ne demektir?

Bir cisim moleküllerinin diğer cisme uyguladığı çekim kuvvetine adezyon denir. Buna "yapışma" da denir.

1 10 4
Geometrik olarak küre şekli neden daha dayanıklıdır?

Eşit hacimdeki iki kapalı cisimden yüzey alanı daha küçük fakat kesit alanı daha büyük olan her zaman küredir.

3 12 7 9
Canlılarda dayanıklılık ne demektir?

Canlıların dayanıklılığı, birim ağırlığa düşen kesit alanıdır ve bu yüzden canlılar belirli bir boyuttan sonra kendi vücudunu taşıyamaz...

1 6 9
Maddenin dördüncü hali (plazma) nedir?

Plazma, maddenin sürekli hareket eden ve etkileşen yüklü parçacıklar içeren iyonize olmuş gaz halidir.

1 29 53 8
Kılcallık nedir?

Kılcallık , sıvıların adezyon etkisiyle bir katı içine doğru gösterdiği yayılma hareketidir.

0 4 1
Yüzey gerilim katsayısı nedir, nasıl ölçülür?

Yüzey gerilim katsayısı, sıvı yüzeyindeki birim uzunluğa dik olarak etkiyen gerilme kuvvetinin büyüklüğüdür.

1 4 10
Sıvılarda yüzey gerilimi ne demektir?

Bir sıvının yüzeyinin esnek bir zara benzer özellikler göstermesinden kaynaklanan etkiye yüzey gerilimi denir.

0 0 0
Sıvılarda kohezyon ne demektir?

Aynı cins sıvı moleküllerinin birbirine uyguladığı ve molekülleri bir arada tutan çekme kuvvetine kohezyon denir. Buna "birbirini tutma" da denir...

1 15 8 0
Katı maddelerde dayanıklılık ne demektir?

Katı bir cismin fiziksel özelliğini kaybetmeden kendi ağırlığını taşıma direncine ağırlığa karşı dayanıklılık denir.

3 84 42 7
Kütle nedir, nasıl ölçülür?

Kütle, bir cisimde bulunan madde miktarının ölçüsüdür ve eşit kollu terazi ile önceden kütlesi bilinen bir cisim yardımıyla ölçülür.

10 48 36 8
Gazların hacmi nasıl ölçülür?

Hacmi ölçülecek olan gaz bir hortum vasıtasıyla içi su dolu ters çevrilmiş silindire aktarılır. Gaz tüpün içine doldukça tüpteki suyun yerini alır ve ..

10 65 87 6
Sıvı maddelerin hacmi nasıl ölçülür?

Sıvılar bulundukları kabın şeklini aldıkları için hacimleri dereceli bir kap ile ölçülebilir.

14 32 72 6
Düzgün geometrik biçimli olmayan cisimlerin hacmi nasıl ölçülür?

Bir cismin taş gibi düzgün bir geometrik şekli yoksa dereceli kaba atılarak hacmi belirlenir.

4 34 28 7
Düzgün geometrik cisimlerin hacmi nasıl ölçülür?

Küp, küre, silindir gibi düzgün bir geometrik şekle cisimlerin hacmi matematiksel hesaplama ile belirlenebilir.

17 134 66 8
Hacim nedir, nasıl ölçülür?

Hacim, maddelerin uzayda (boşlukta) kapladığı yerdir. Maddenin haline göre hacim ölçme yöntemi de farklılık gösterir. Katı ve sıvıların hacmi sabit, g..

3 15 13 5
Maddelerin ayırt edici özellikleri nelerdir?

İki maddeyi birbirinden ayırt ederek türünü belirlemeye yarayan ve miktara bağlı olmayan özelliklerdir.

1 10 14 5
Maddelerin ortak özellikleri nelerdir?

Kütle, hacim, eylemsizlik ve tanecikli yapı doğadaki her madde için geçerlidir ve bu özellikler kullanılarak iki madde birbirinden ayırt edilemez...

2 31 9 7
Maddenin dört hali nedir?

Maddeler doğada bulundukları hallere göre katı, sıvı, gaz ve plazma şeklinde sınıflandırılırlar.

14 126 58 8
Madde ve cisim nedir?

Hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan, atomlardan meydana gelmiş, her şeydir. Maddenin şekil almış haline cisim denir.

2 4 9
Dünyanın kütlesi nasıl hesaplanmıştır?

Dünya’nın kütlesi, Newton’un kütle çekimi yasası kullanılarak hesaplanmıştır. Bunun için kütlesi bilinen herhangi bir cismi kullanmak yeterlidir...