Makale > Fen > FİZİK > Madde ve Özellikleri
2 2 5
Maddenin plazma hali nasıl sınıflandırılır?

Plazmalar elde edilişlerine göre doğal/yapay; yüksek sıcaklık ya da oda koşullarında oluşlarına göre sıcak/soğuk olarak sınıflandırılır...

0 4 0
Gazların genel özellikleri nelerdir?

Gazların tanecikleri birbirinden bağımsız olması katı ve gazlardan farklı davranmasına neden olur.

1 2 5
Kareküp kanunu ne demektir?

Kenarları belli bir oranda büyütülen bir cismin alanı bu oranının karesiyle, hacmi ise küpüyle orantılı olacak şekilde artar. Bu ilişkiye kareküp kanu..

0 0 0
Altın ayarı (karat) ne demektir?

Altın ayarı ya da karat, altının saflık oranını belirler. 24 ayar, saf altın demektir.

5 24 6 8
Özkütle (yoğunluk) nedir, nasıl ölçülür?

Özkütle, bir cismin birim hacminin kütlesidir.

1 0 0
Islatmayan sıvı ne demektir?

Cıva gibi sıvılara kılcal boru daldırıldığında boru içindeki sıvı seviyesi dışına göre alçaktır. Böyle sıvılara da ıslatmayan sıvılar denir...

0 1 0
Sıvılarda adezyon ne demektir?

Bir cisim moleküllerinin diğer cisme uyguladığı çekim kuvvetine adezyon denir. Buna "yapışma" da denir.

1 10 4
Geometrik olarak küre şekli neden daha dayanıklıdır?

Eşit hacimdeki iki kapalı cisimden yüzey alanı daha küçük fakat kesit alanı daha büyük olan her zaman küredir.

3 12 7 9
Canlılarda dayanıklılık ne demektir?

Canlıların dayanıklılığı, birim ağırlığa düşen kesit alanıdır ve bu yüzden canlılar belirli bir boyuttan sonra kendi vücudunu taşıyamaz...

1 6 9
Maddenin dördüncü hali (plazma) nedir?

Plazma, maddenin sürekli hareket eden ve etkileşen yüklü parçacıklar içeren iyonize olmuş gaz halidir.

1 29 53 8
Kılcallık nedir?

Kılcallık , sıvıların adezyon etkisiyle bir katı içine doğru gösterdiği yayılma hareketidir.

0 4 1
Yüzey gerilim katsayısı nedir, nasıl ölçülür?

Yüzey gerilim katsayısı, sıvı yüzeyindeki birim uzunluğa dik olarak etkiyen gerilme kuvvetinin büyüklüğüdür.

1 4 10
Sıvılarda yüzey gerilimi ne demektir?

Bir sıvının yüzeyinin esnek bir zara benzer özellikler göstermesinden kaynaklanan etkiye yüzey gerilimi denir.

0 0 0
Sıvılarda kohezyon ne demektir?

Aynı cins sıvı moleküllerinin birbirine uyguladığı ve molekülleri bir arada tutan çekme kuvvetine kohezyon denir. Buna "birbirini tutma" da denir...

1 14 7 0
Katı maddelerde dayanıklılık ne demektir?

Katı bir cismin fiziksel özelliğini kaybetmeden kendi ağırlığını taşıma direncine ağırlığa karşı dayanıklılık denir.

3 82 42 7
Kütle nedir, nasıl ölçülür?

Kütle, bir cisimde bulunan madde miktarının ölçüsüdür ve eşit kollu terazi ile önceden kütlesi bilinen bir cisim yardımıyla ölçülür.

8 28 27 8
Gazların hacmi nasıl ölçülür?

Hacmi ölçülecek olan gaz bir hortum vasıtasıyla içi su dolu ters çevrilmiş silindire aktarılır. Gaz tüpün içine doldukça tüpteki suyun yerini alır ve ..

9 65 86 6
Sıvı maddelerin hacmi nasıl ölçülür?

Sıvılar bulundukları kabın şeklini aldıkları için hacimleri dereceli bir kap ile ölçülebilir.

9 30 70 6
Düzgün geometrik biçimli olmayan cisimlerin hacmi nasıl ölçülür?

Bir cismin taş gibi düzgün bir geometrik şekli yoksa dereceli kaba atılarak hacmi belirlenir.

4 27 28 7
Düzgün geometrik cisimlerin hacmi nasıl ölçülür?

Küp, küre, silindir gibi düzgün bir geometrik şekle cisimlerin hacmi matematiksel hesaplama ile belirlenebilir.

17 132 64 8
Hacim nedir, nasıl ölçülür?

Hacim, maddelerin uzayda (boşlukta) kapladığı yerdir. Maddenin haline göre hacim ölçme yöntemi de farklılık gösterir. Katı ve sıvıların hacmi sabit, g..

2 14 13 5
Maddelerin ayırt edici özellikleri nelerdir?

İki maddeyi birbirinden ayırt ederek türünü belirlemeye yarayan ve miktara bağlı olmayan özelliklerdir.

1 13 5
Maddelerin ortak özellikleri nelerdir?

Kütle, hacim, eylemsizlik ve tanecikli yapı doğadaki her madde için geçerlidir ve bu özellikler kullanılarak iki madde birbirinden ayırt edilemez...

2 31 9 7
Maddenin dört hali nedir?

Maddeler doğada bulundukları hallere göre katı, sıvı, gaz ve plazma şeklinde sınıflandırılırlar.

11 125 57 8
Madde ve cisim nedir?

Hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan, atomlardan meydana gelmiş, her şeydir. Maddenin şekil almış haline cisim denir.

2 3 9
Dünyanın kütlesi nasıl hesaplanmıştır?

Dünya’nın kütlesi, Newton’un kütle çekimi yasası kullanılarak hesaplanmıştır. Bunun için kütlesi bilinen herhangi bir cismi kullanmak yeterlidir...