Makale > Fen > ASTRONOMİ > Antik Çağda Astronomi
0 0 0
Helen Uygarlığının astronomi tarihine katkıları nelerdir?

Helen Uygarlığının astronomi tarhine en büyük katkıları dünyanın çapının hesaplanması , yıldız kataloğunun hazırlanması ve Batlamyus'un yaptığı astron..

0 0 0
İyonya Medeniyetinin astronomi tarihine katkıları nelerdir?

İyonya Uygarlığı, Babil ve Mısır astronomisinden etkilenmiştir. Pisagor dünyanın küre şeklinde olduğunu ve evrenin merkezinde yer aldığını düşünmüştür..

0 2 10
Eski Yunanlıların astronomi tarihine katkıları nelerdir?

Eski Yunanlılarda astronomi çalışmaları daha çok dünya merkezli evren modeli kuramı etrafında şekillenmiştir.

1 1 0
Eski Çin Uygarlığının astronomi tarihine katkıları nelerdir?

Eski Çin Uygarlığının gökyüzü gözlemlerine ait kayıtları, icat ettikleri mekanik su saati ve oluşturdukları yıldız katalogları astronomiye büyük katkı..

0 1 0
Orta Asya Türklerinin astronomi tarihine katkıları nelerdir?

Orta Asya Türklerinin astronomi tarihine en önemli katkısı 12 Hayvanlı Türk Takvimini kullanmalarıdır.

1 2 10
Eski Mısır Uygarlığının astronomi tarihine katkıları nelerdir?

Eski Mısır Uygarlığının astronomi tarihine en büyük katkısı güneş takvimini geliştirmeleridir.

0 4 0
Babil Medeniyetinin astronomi tarihine katkıları nelerdir?

Babillerin astronomiye en büyük katkısı yıldız kümelerini gözlemleyerek takımyıldızı kavramını ortaya koymalarıdır.

0 0 0
Antik dönem medeniyetlerinin astronomi tarihine katkıları nelerdir?

Eski Mısır, Babil, İyon, Çin, Yunan, Helen ve Orta Asya Türklerinin her biri insanlık tarihine astronomi alanında farklı katkılarda bulunmuşlardır...

4 38 18 8
Dünya merkezli evren modeli (geosentrik model) nedir?

Dünyanın sabit ve diğer gezegenlerin, güneşin, ayın dünyanın etrafında döndüğünü öne süren modeldir.

0 23 8 8
MÖ eski zamanlarda dünyanın yuvarlak olduğu düşüncesi nasıl ortaya çıkmıştı..

İlk çağlarda insanlar dünyanın düz olduğunu düşünmüşlerdir, öyle ki eğer denizde yeteri kadar giderlerse dünyadan aşağı düşecekleri fikrine kapılmışla..

1 6 0
Eski Yunanlılar dünyanın güneşe ve aya olan uzaklığını nasıl hesapladılar?..

Eski Yunanlar, ay tutulması sırasında ayın dünyanın gölgesinde kaldığı süreyi gözlemleyip ayın çevresinin, dünyanın yaklaşık 1/4’u olduğu çıkarımını y..

0 0 10
Eratosthenes MÖ 3. yüzyılda dünyanın çevresini nasıl hesapladı?

Eratosthenes Mısır'dan çıkmadan Dünyanın çevresini ölçmüştür. Bunun için iki şehir arasını adım adım yürüyüp dikkatle ölçecek bir adam tuttu ve İskend..