Makale > Fen > ASTRONOMİ > Antik Çağda Astronomi
0 00
Helen Uygarlığının astronomi tarihine katkıları nelerdir?

Helen Uygarlığının astronomi tarhine en büyük katkıları dünyanın çapının hesaplanması , yıldız kataloğunun hazırlanması ve Batlamyus'un yaptığı astron..

0 00
İyonya Medeniyetinin astronomi tarihine katkıları nelerdir?

İyonya Uygarlığı, Babil ve Mısır astronomisinden etkilenmiştir. Pisagor dünyanın küre şeklinde olduğunu ve evrenin merkezinde yer aldığını düşünmüştür..

0 00
Eski Yunanlıların astronomi tarihine katkıları nelerdir?

Eski Yunanlılarda astronomi çalışmaları daha çok dünya merkezli evren modeli kuramı etrafında şekillenmiştir.

0 00
Eski Çin Uygarlığının astronomi tarihine katkıları nelerdir?

Eski Çin Uygarlığının gökyüzü gözlemlerine ait kayıtları, icat ettikleri mekanik su saati ve oluşturdukları yıldız katalogları astronomiye büyük katkı..

0 00
Orta Asya Türklerinin astronomi tarihine katkıları nelerdir?

Orta Asya Türklerinin astronomi tarihine en önemli katkısı 12 Hayvanlı Türk Takvimini kullanmalarıdır.

0 00
Eski Mısır Uygarlığının astronomi tarihine katkıları nelerdir?

Eski Mısır Uygarlığının astronomi tarihine en büyük katkısı güneş takvimini geliştirmeleridir.

0 00
Babil Medeniyetinin astronomi tarihine katkıları nelerdir?

Babillerin astronomiye en büyük katkısı yıldız kümelerini gözlemleyerek takımyıldızı kavramını ortaya koymalarıdır.

0 00
Antik dönem medeniyetlerinin astronomi tarihine katkıları nelerdir?

Eski Mısır, Babil, İyon, Çin, Yunan, Helen ve Orta Asya Türklerinin her biri insanlık tarihine astronomi alanında farklı katkılarda bulunmuşlardır...

2 34 158
Dünya merkezli evren modeli (geosentrik model) nedir?

Dünyanın sabit ve diğer gezegenlerin, güneşin, ayın dünyanın etrafında döndüğünü öne süren modeldir.

0 14 46
MÖ eski zamanlarda dünyanın yuvarlak olduğu düşüncesi nasıl ortaya çıkmıştır?

İlk çağlarda insanlar dünyanın düz olduğunu düşünmüşlerdir, öyle ki eğer denizde yeteri kadar giderlerse dünyadan aşağı düşecekleri fikrine kapılmışla..

1 50
Eski Yunanlılar dünyanın güneşe ve aya olan uzaklığını nasıl hesapladılar?

Eski Yunanlar, ay tutulması sırasında ayın dünyanın gölgesinde kaldığı süreyi gözlemleyip ayın çevresinin, dünyanın yaklaşık 1/4’u olduğu çıkarımını y..

0 010
Eratosthenes MÖ 3. yüzyılda dünyanın çevresini nasıl hesapladı?

Eratosthenes Mısır'dan çıkmadan Dünyanın çevresini ölçmüştür. Bunun için iki şehir arasını adım adım yürüyüp dikkatle ölçecek bir adam tuttu ve İskend..