Makale > Sanat > DİL BİLGİSİ > Fiil
0 0 0
Türkçe dil bilgisinde dönüşlü ve işteş eylem ne demektir?

İşi yapanla işten etkilenen aynı kişi olduğu eylemlere dönüşlü, işin birden çok özne tarafından karşılıklı ya da birlikte yapıldığı eylemlere işteş fi..

2 22 16 8
Türkçe dil bilgisinde etken ve edilgen eylem ne demektir?

İşi yapanın belli olduğu eylemlere etken, işi kimin yaptığı belli olmayan öznesi bilinmeyen eylemlere edilgen fiil denir.

3 12 5 8
Türkçe dil bilgisinde oldurgan ve ettirgen eylem ne demektir?

Geçişsiz bir eylemin çatı ekleri kullanılarak geçişli duruma getirilmesine oldurgan, geçişli bir eylemin çatı ekleri kullanılarak geçişlilik derecesin..

1 0 10
Türkçe dil bilgisinde geçişli ve geçişsiz eylem ne demektir?

Nesne alabilen fiile geçişli, eylemin gerçekleşmesi bir nesneye bağlı olmayan ve yükleme sorulan "ne, neyi" sorularının mantıksız olduğu fiilere geçiş..

0 0 0
Türkçe dil bilgisinde fiilde çatı ne demektir?

Bir cümlede yüklemin, özne ve nesneyle olan ilişkisine fiilin çatısı denir.