Makale > Fen > BİLİM > Fizik Bilimi
0 00
İdeal akışkan modeli nedir?

İdeal akışkan, sürtünmesiz olarak kararlı akış yapan ve pratikte olmayan teorik bir modeldir.

1 44
Akışkan nedir?

Sıvılar ve gazlar gibi akış halinde hareket edebilen maddelere akışkan denir.

0 310
Termodinamik nedir?

Termodinamik ısı enerjisi ile kinetik enerji arasındaki ilişkiyi inceleyen ve dört temel kanuna sahip bilim dalıdır.

0 50
Klasik ve modern fizik arasındaki farklar nelerdir?

Modern fizik atomik boyutlarda ve ışık hızına yakın hızlardaki parçacıklarla klasik fizik ise nispeten makro boyutlarda ve yavaş cisimler üzerinde çal..

0 06
Klasik fizik nedir?

Klasik fizik, görece büyük (atomdan daha büyük) cisimlerin ışık hızından çok daha düşük hızlardaki hareketlerini inceleyen Newton fiziği olarak da bil..

0 81
Modern fizik nedir?

Modern fizik, fiziğin atomik boyutlarda ve ışık hızına yakın hızlardaki parçacıkları inceleyen bir dalıdır.

36 179 728
Fiziğin alt dalları nelerdir?

Fizik bilimi özel çalışma alanları ile yedi alt dala ayrılır: mekanik, termodinamik, optik, elektrik ve manyetizma, atom fiziği, nükleer fizik ve katı..

1 27
Fizik nedir?

Fizik, madde-enerji ve bunlar arasındaki etkileşimin altında yatan yasaları bularak evreni (doğayı) açıklamaya çalışan bir bilim dalıdır.