Makale > Fen > BİLİM > Fizik Bilimi
0 0 0
İdeal akışkan modeli nedir?

İdeal akışkan, sürtünmesiz olarak kararlı akış yapan ve pratikte olmayan teorik bir modeldir.

2 10 6 4
Akışkan nedir?

Sıvılar ve gazlar gibi akış halinde hareket edebilen maddelere akışkan denir.

0 10 3 10
Termodinamik nedir?

Termodinamik ısı enerjisi ile kinetik enerji arasındaki ilişkiyi inceleyen ve dört temel kanuna sahip bilim dalıdır.

0 11 6 0
Klasik ve modern fizik arasındaki farklar nelerdir?

Modern fizik atomik boyutlarda ve ışık hızına yakın hızlardaki parçacıklarla klasik fizik ise nispeten makro boyutlarda ve yavaş cisimler üzerinde çal..

1 0 6
Klasik fizik nedir?

Klasik fizik, görece büyük (atomdan daha büyük) cisimlerin ışık hızından çok daha düşük hızlardaki hareketlerini inceleyen Newton fiziği olarak da bil..

0 8 1
Modern fizik nedir?

Modern fizik, fiziğin atomik boyutlarda ve ışık hızına yakın hızlardaki parçacıkları inceleyen bir dalıdır.

52 235 95 7
Fiziğin alt dalları nelerdir?

Fizik bilimi özel çalışma alanları ile yedi alt dala ayrılır: mekanik, termodinamik, optik, elektrik ve manyetizma, atom fiziği, nükleer fizik ve katı..

1 2 7
Fizik nedir?

Fizik, madde-enerji ve bunlar arasındaki etkileşimin altında yatan yasaları bularak evreni (doğayı) açıklamaya çalışan bir bilim dalıdır.