Makale > Fen > BİLİM > Temel Kavramlar
0 1 10
Bilimsel araştırmalarda deneysel yöntem ne demektir?

Deneysel yöntem, bir hipotezin belirli koşullar altında değişkenler kullanılarak incelenmesidir.

1 3 10
Temel bilim ve uygulamalı bilim ne demektir?

Temel bilim (fizik, kimya ve biyoloji gibi), bilim için bilim yapmaktır. Uygulamalı bilim (mühendislik gibi), toplum için bilim yapmaktır.

3 18 15 9
Modelleme nedir, neden modelleme yapılır?

Evrende gerçekleşen olayları, bu olaylar hakkında bilinenleri kullanarak basit ve anlaşılır bir hale getirmek için yapılan gösterimlere model denir...

0 1 0
Ölçmede hata nedir?

Bir büyüklüğe dair yapılan ölçümlerin birbirinden farklı olduğu gözlemlebilir. Ölçüm ile gerçek değer arasındaki bu farka ölçüm hatası denir...

1 3 5
Uluslararası Birimler Sistemi (SI) nedir?

Uluslararası Birim Sistemi, bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere kabul edilmiş, resmi olarak tanınan kısaca SI olarak ifade edilen ölçü birimleri s..

0 0 10
Çevirme çarpanı (dönüştürme öneki) nedir?

Fiziksel nicelikler ifade edilirken, rakamlar çok büyük ya da çok küçük değerlere doğru gittikçe bu değerleri ifade etmeyi kolaylaştırmak için kısaltm..

3 16 8 7
Temel ve türetilmiş büyüklük nedir?

Tek başına ifade edilebilen büyüklükler temel büyüklüktür. Uluslararası kabul görmüş yedi temel büyüklük vardır. Temel büyüklük cinsinden ifade edilen..

0 2 10
Sayma ve ölçme nedir?

Ölçme bir büyüklüğün belirlenen bir ölçeğin birimiyle yapılan sayma işlemidir.

2 10 1
Bilimsel yasa (kanun) nedir?

Teoriler, çürütülmesi mümkün olmayacak şekilde evrenselleşir ve bilimsel gerçek haline gelirse yasa olur.

2 2 10
Bilimsel teori (kuram, nazariye) nedir?

Öngörülerinde doğru çıkmış hipotezler bilimsel yöntemler kullanılarak defalarca test edilir ve geniş bir geçerlilik kazanırsa teori olur.

0 5 6
Hipotez (varsayım) nedir?

Hipotez ya da varsayım, bilimsel yöntemde olaylar arasındaki ilişkiye yönelik sınanabilir geçici çözümdür.

3 20 4 8
Bilim türleri nelerdir?

Bilimleri üçe ayırmak mümkündür. Doğa bilimleri, Formel (ideal) bilimler ve İnsan bilimleri.

2 23 17 7
Bilimsel yöntem nedir?

Bilimsel yöntem, belirli bir konuyu deney-gözlemle kanıtlamaya çalışan ve akıl yürütmeye dayanan sistemli araştırmalar ve bilgiye ulaşma metotudur...

1 0 0
Bilim nedir?

Evreni (doğayı) ve insanı gözleme, deneye ve akla dayanarak yöntemli bir şekilde inceleyerek düzenli bilgi edinme (yasalar bulma) çabasıdır.

0 9 7
Bilimsel bilgi nedir?

Bilimsel bilgi, bilimsel yöntemlerle elde edilmiş bilgidir.