En Çok Beğenilenler
48 392 1778
Canlıların ortak özellikleri nelerdir?

Tüm canlılarda hücresel yapıda olma, beslenme, solunum, üreme gibi birtakım ortak özellikler gözlemlenir.

13 299 1028
Kuran-ı Kerim'de kaç tane sûre vardır ve anlamları nelerdir?

Kuran-ı Kerim'de 114 tane sûre vardır.

13 263 858
Hamd ve şükür ne demektir?

Hamd, Allah'ı yaptığı her işi en iyi şekilde yaptığı için; şükür, bize verdiği iyilikten ötürü övmektir.

23 239 1896
Ayın evreleri nelerdir?

Ay, dünya etrafında dönerken güneş, dünya ve ay "güneş -dünya-ay" ya da "güneş-ay-dünya" şeklinde sıralanır. Bu sıralama her ay (29,5 günde bir) tekra..

8 218 888
Euzu besmele ne demektir?

Bir işe başlarken kovulmuş şeytandan Rahman ve Rahim olan Allah'a sığınmaktır. "Euzübillahimineşşeytanirracim" olan ilk kısmı euzu, "Bismillahirrahma..

19 179 788
Kimya biliminin alt dalları nelerdir?

Kimya biliminin başlıca alt disiplinleri organik kimya, analitik kimya, nükleer Kimya ve Biyokimyadır.

9 148 667
Hidroliz ve dehidrasyon nedir?

Basit moleküllerin birleşirken su açığa çıkarmasına dehidrasyon sentezi, kompleks moleküllerin su kullanılarak monomerlerine ayrıştırılmasına hidroliz..

10 137 798
Kuvvet nedir?

Kuvvet, harekete neden olan etkidir.

22 125 529
Hicri takvim nedir?

Hicri takvim, Mekke'den Medine'ye hicret edilen yılı başlangıç kabul eden ve ay takvimi esasına dayalı bir takvim sistemidir.

13 117 607
Dalton atom modeli nedir?

Dalton atom modeli, 1805 yılında John Dalton tarafından öne sürülmüş ve bu alanda yapılmış çalışmaların temelini oluşturan ilk bilimsel modeldir...

17 105 538
Genleşme ve büzülme nedir?

Maddelerin ısı alışverişi neticesinde hacimlerinde meydana gelen artışa genleşme, azalışa ise büzülme denir.

12 97 428
Rutherford atom modeli nedir?

Rutherford 1911 yılında atomun içini güneş sistemine benzettiği bir model öne sürmüştür. Buna göre pozitif yüklü protonla dolu çekirdeğin etrafında el..

11 92 479
Fiziğin alt dalları nelerdir?

Fizik bilimi özel çalışma alanları ile yedi alt dala ayrılır: mekanik, termodinamik, optik, elektrik ve manyetizma, atom fiziği, nükleer fizik ve katı..

10 81 278
Sitoplazma nedir?

Sitoplazma, hücre içini dolduran saydam yarı akışkan sıvıdır. Organeller ve çekirdek bu sıvı içinde yüzer. Solunum, fotosentez, sindirim gibi canlılık..

13 74 607
Koşullu önermenin olumsuzu, karşıtı, tersi ve karşıt tersi nedir?

Koşullu önermelerin karşıtı bileşenlerin sıralaması değiştirilerek, tersi bileşenlerin ayrı ayrı değili alınarak elde edilir. Koşul önermesinin değili..

1 73 368
Allah isminin anlamı nedir?

Allah, müslümanların yaratıcı olarak kabul ettikleri ilahın özel ismidir ve tercüme edilmez.

3 73 216
İlkçağ Uygarlıkları: Mısır Medeniyeti nedir?

Mısır uygarlığı MÖ 3000'de Nil nehri etrafında kurulmuş ve coğrafi konumu nedeniyle özgün bir medeniyet olmayı başarmış bir ilkçağ topluluğudur. Mısır..

1 66 267
Kütle nedir, nasıl ölçülür?

Kütle, bir cisimde bulunan madde miktarının ölçüsüdür ve eşit kollu terazi ile önceden kütlesi bilinen bir cisim yardımıyla ölçülür.

2 66 278
İlk, orta, yeni ve yakın çağ nedir?

MÖ 3200 yılında yazının bulunmasıyla tarih öncesi devirler sonra ermiştir. Yeni başlayan devir, tarih devirleri olarak adlandırılır ve dörde ayrılır: ..

1 66 258
Samed ne demektir?

Allah'ın samed olması yaratılmışlar O'na muhtaçken O'nun hiçbir şeye muhtaç olmamasıdır.

8 65 218
Metabolizma, anabolizma ve katabolizma nedir?

Organizmalarda meydana gelen yapım ve yıkım tepkimelerinin tümüne metabolizma denir. Anabolizma yapım, katabolizma yıkım tepkimeleridir.