Din > Kur'an > İSLAM > Temel Kavramlar
3 10 29
Besmele ne demektir?

Besmele, Müslümanların bir işe başlarken söyledikleri ve "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla." anlamına gelen ifadedir.

28 406 1418
Hamd ve şükür ne demektir?

Hamd, Allah'ı yaptığı her işi en iyi şekilde yaptığı için; şükür, bize verdiği iyilikten ötürü övmektir.

12 311 1189
Euzu besmele ne demektir?

Bir işe başlarken kovulmuş şeytandan Rahman ve Rahim olan Allah'a sığınmaktır. "Euzübillahimineşşeytanirracim" olan ilk kısmı euzu, "Bismillahirrahma..

0 00
İsrailiyyat nedir?

Kur'an-ı Kerim'de yer almayan bazı detayların Tevrat ve İncil'den yararlanılarak "İslami bir bilgi" olarak sunulmasına israiliyyat denir.

1 11 310
Tabiin ve Tebe-i tabiin nedir?

Tabiin, Hz. Muhammed'i hayattayken görenleri yani sahabeleri görenlerdir. Tebe-i tabiin ise tabiin'e tâbi olan müslümanlardır.

0 00
Ehli Beyt ne demektir?

Ehli beyt, Hz. Peygamber'in hanımları, çocukları ve torunlarından oluşan ve saygı duyulan "ailesi, ev halkı" demektir.

1 10 210
Sahabe (ashap) nedir?

Hz. Peygamber zamanında yasamış, onu görmüş, onunla konuşmuş ve arkadaşlık etmiş müslümanlara sahabe denir.

1 010
Tefsir ve müfessir ne demektir?

Tefsir ilmi, Kur'an-ı Kerimi sistematik olarak açıklama çalışmalarıdır.

5 49 257
Haram aylar nedir?

Haram ay, kendisine hürmet gösterilen aylardır. Hac mevsimini savaşsız geçirmek için uygulanan bir barış geleneğidir. Bu gelenek cahiliye toplumunda d..

1 010
Üç aylar nedir?

Kameri aylardan ramazan ayı ve öncesindeki iki ay recep ve şaban ayları üç aylar olarak bilinir. Beş kandilden dördü bu üç ay içerisinde yer alır...

1 99
Fıkıh ve Kelam nedir?

Kelâm, İslam dininin inanç konularını irdeleyen dini-felsefi kuram ve teorilerle ilgilenen ilim dalıdır. Fıkıh, dini hükümlerin günün şartlarına göre ..