55
Polar kovalent bağ nedir?

Polar kovalent bağ, farklı tür ametal atomlarının ortaklaşa kullandığı elektronlara farklı çekim kuvveti uygulaması sonucunda oluşan pozitif ve negatif kutuplu etkileşimdir.

Polar kovalent bağ
Farklı tür ametal atomları arasında oluşan kovalent bağlarda elektronlar çekim kuvveti büyük olan elemente doğru kayar. Bu durumda kısmi negatif ve kısmi pozitif uçlar oluşur. Kısmen çift kutup oluşan bu tür bağlara polar kovalent bağ denir.

Polar bağlarda net kuvvet sıfırdan farklıdır. Bağı oluşturan iki element atomu arasındaki elektronegatiflik değerinin farkı arttıkça, bağın polarlığı da artar.

Örnek
HCl molekülünün bileşenleri olan H ve Cl elementlerinin elektronegatiflik değerleri birbirinden faklıdır.
 
element e- dizilimi elektronegatiflik
Hidrojen 1H 1 2
Azot 7N 2-5 3.0
Klor 17Cl 2-8-7 3.2
Oksijen 8O 2-6 3.4

HCl örneği
Cl elementinin elektronegatifliği daha büyük olduğu için ortak kullanılan elektronları daha fazla çeker ve kısmen negatif yüklü olur. Bu durumda H atomu kısmen pozitif yüklü olur. Negatif yüklerin merkezi CI atomuna daha yakın olduğu için yük dağılımı eşit olmaz. Böylece HCl molekülündeki bağda bir kutuplaşma meydana gelir.

 

Su ve amonyak örnekleri
Benzer durum su molekülü (H2O) ve amonyak (NH3) için de geçerlidir. Suyu oluşturan iki hidrojen ve bir oksijen atomu arasında ortak kullanılan bir elektron oksijen atomu tarafından daha kuvvetli çekilir. Azot atomunun elektronegatifliği daha yüksek olduğu için amonyakta azot elementi negatif, hidrojen elementi ise pozitif yükle yüklenir.

Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Konu
Bağlar
İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir