43 1110
Moleküllerin polar ya da apolar olması erime kaynama noktasını ve çözünmeyi nasıl etkiler?

Polar moleküllerin erime ve kaynama noktası, apolar moleküllere göre daha yüksektir. Benzer yapıdaki moleküllerin birbirleri içinde çözünmesi beklenir.

Bir molekülün polar ya da apolar olması diğer moleküllerle olan etkileşimini etkiler.

Çekim
Polar moleküllerde oluşan pozitif ve negatif kutuplar arasında elektriksel çekim oluşur. Moleküller arasında oluşan bu çekim bileşiklerin katı ve sıvı hallerinde moleküllerin bir arada durmasını sağlar.

Apolar moleküllerde ise, moleküller arası çekim daha zayıftır. Bu nedenle apolar moleküller birbirine düşük bir kuvvetle bağlı olduğu için apolar molekülleri birbirinden ayırmak daha kolaydır.

Erime ve kaynama
Moleküller arasındaki bağlar, maddenin erime ve kaynama noktasını etkiler. Polar moleküllerin arasında elektriksel çekim daha güçlü olduğu için apolar moleküllere göre erime ve kaynama noktaları daha yüksektir. Apolar moleküller daha uçucudur.

Çözünme
Çözünme, molekül yapıları birbirine benzeyen çözücü ve çözünen maddelerin karıştıklarında çözünen maddenin molekülleri arasındaki bağların koparak çözücü ile bağlanmasıdır.

Apolar çözücülerin apolar maddeleri, polar çözücülerin ise polar maddeleri çözmesi beklenir.

Polar ve apolar moleküller bir araya geldiklerinde heterojen karışım oluştururlar, yani birbirleri içerisinde çözünemezler. Örneğin apolar Cl2 molekülünün polar H2O içinde çözünmesi beklenmez, fakat su polar KCl molekülünü çözebilir.

Bir disakkarit olan çay şekeri ( C12H22O11) polar bir moleküldür. Yine polar olan su moleküllerinde çözünür.
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (1)
Katılıyor musun?
6517

Teşekkürler


31.07.2020

10/10

Bu Yoruma Cevap Yaz

İlgili Konu
Bağlar
İlgili Kayıtlar
İlgili Sorular
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir