28 106
Metalik bağ nedir?

Metalik bağ, metal atomlarını bir arada tutan ve metal içerisinde serbest dolaşan elektronlar ile pozitif iyonlar arasında oluşan elektriksel çekim kuvvetidir.

Model
Metallerin özellikleri iyonik bağlar ve kovalent bağlarla açıklanamamaktadır.

Metal atomları elektron alışverişi yaparak iyonik bağ oluşturamazlar. Ayrıca metaller katı halde elektriği iletirler. Fakat iyonik bileşiklerin sıvı hali ve sulu çözeltileri elektriği iletirler.

Metal atomları 1, 2 ya da 3 değerlik elektronuna sahiptir. Bu yüzden elektronları ortaklaşa kullanarak oktet ve dublet kuralına uymaları da mümkün değildir. Yani kovalent bağ da oluşturamazlar.

Bu durumda metalleri bir arada tutan kuvvetin açıklanması için daha farklı bir model olmalıdır.

Serbest elektronlar
Metallerin değerlik elektronları ile atom çekirdeği arasındaki çekim oldukça zayıftır. Bu nedenle elektronlar metal içinde serbestçe dolaşabilirler.

Katyonlar
Serbest dolaşan elektronlarını kaybetmiş pozitif iyonlar (katyonlar) ile serbest halde dolaşan negatif yüklü elektronlar (e-) arasında çekim kuvveti oluşur.

Elektron denizi
Metal atomlarında yer alan değerlik elektronları çekirdek tarafından fazla bir çekim kuvvetine maruz kalmadıkları için serbestçe hareket edebilirler. Bu elektronların hem kendi atomunda hem de komşu atomlarda serbestçe dolaşması ile elektron denizi oluşur.

Elektronlar şekilde gösterildiği gibi hangi atoma ait oldukları belli olmayan alanlarda dolaşırlar.


Metalik bağ
Pozitif iyonlar, elektron denizi içinde yüzerler. Metallerdeki negatif yüklü elektron denizi ile pozitif metal iyonları arasında oluşan elektrostatik etkileşime metalik bağ denir.

Metalik bağlar, metal atomlarını bir arada tutan kuvvettir. Metalik bağlar, iyonik bağlar ve kovalent bağlara nispetle daha zayıftır.
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (2)
Katılıyor musun?
2011

Verilen elementlerden hangisi metalik bağ oluşturmaz
20Ca
3 Li
12 mg
7 N


29.03.2021

Bu Yoruma Cevap Yaz


7 N oluşturmaz çünkü azot bir ameteldir

04.04.2021

Katılıyor musun?
1211

Kovalent bağ nedir


25.02.2020

Bu Yoruma Cevap Yaz


link
link
link
link

25.02.2020yakın elektronegatif elementler arasında oluşan bağdır. Bu bağda metaller olmaz. Elektronlar paylaşılır

08.03.2020

.. diğer cevaplar


Ametal Ametal arasında a oluşan bağ türü

22.10.2020

İlgili Konu
Bağlar
İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir