12 116
Hal değiştirme sıcaklığı ve ısısı nedir?

Hal değişimi süresince gerekli ısı enerjisine hal değiştirme ısısı, bu esnadaki sabit sıcaklığa hal değişim sıcaklığı denir.

Hal değiştirme sıcaklığı
Hal değişiminin gerçekleştiği sıcaklığa hal değiştirme sıcaklığı ya da noktası denir.

Hal değiştirme ısısı
Hal değişimi süresince birim maddeye verilen ya da maddeden çıkan ısı enerjisi miktarına hal değiştirme ısısı denir.

Örneğin, katı maddenin erime anındaki sıcaklığına erime sıcaklığı, erime süresince birim maddeye verilen ısı enerjisine erime ısısı denir.

Maddenin cinsi
Hal değişim ısısı ve sıcaklığı maddenin cinsine bağlı olup miktarına bağlı değildir, yani maddelerin ayırt edici özellikleri arasındadır.

Enerji
Bir katı erime sıcaklığında iken maddeye ısı vermeye devam edildiğinde katı halden sıvı hale bir hal değişimi yaşanır. Bu esnada sıcaklık değişmez. Bu enerji katıyı sıvı hale geçirmek için kullanılır.

Saf maddelerin erime ile donma, kaynama ile yoğunlaşma sıcaklıkları ve hal değiştirme ısıları birbirine eşittir.
 
Lerime = Ldonma = 80 cal/g
Lbuharlaşma = Lyoğunlaşma = 540 cal/g

Birim
Hal değiştirme  ısısının birimi cal/g ve ya J/kg'dır. 1 atm basınç altında, 1 gram buzu eritmek için buza verilmesi gereken enerji ile 1 gram suyu buza çevirmek için sudan alınması gereken ısı enerjisi miktarı birbirine eşittir ve değeri 80 kaloridir. Bu değer, buharlaşma-yoğunlaşma için 540 kaloridir.

Toplam enerji
Hal değişimi esnasında maddenin alması/vermesi gereken toplam enerji, kütlesi ile doğru orantılıdır.

Hâl değişimi durumunda bir maddenin aldığı ya da verdiği enerji miktarının matematik modeli şöyledir:
 
Q = m.L
L: hal değiştirme ısısı
m: kütle
Q: toplam enerji
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (2)
Katılıyor musun?
113

neden başlarına "L" gelir


27.02.2020

Bu Yoruma Cevap Yaz
Katılıyor musun?
107

Ly=?
yoğusma ısısı=?


19.03.2018

5/10

Bu Yoruma Cevap Yaz


Gazların ısı kaybederek daha yoğun olan sıvı hâle gelmesini ifade etmek için "yoğuşmak" ya da "yoğunlaşmak" sözcükleri kullanılabilir.

09.04.2018Evet

26.01.2021

İlgili Konu
Isı ve Sıcaklık
İlgili Kayıtlar
İlgili Sorular
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir