10
Bohr atom modeline göre elektronların davranışı nasıldır?

Elektrona enerji verildiğinde daha yüksek seviyeye sıçrar ve kararsız hale gelir. Tekrar kararlı hale dönmek için ışıma yaparak aldığı enerjiyi foton olarak dışarı atar.

"Kesiklik" klasik fiziğin ilkelerine aykırıydı. Neden hidrojenin çekirdeği etrafında dönen elektron herhangi bir yerde değil de olması mümkün olan yörüngelerde olmak zorudaydı?

Kara cisim ışıması problemini çözen ve Rutherford'un modelindeki elektron hareketlerini açıklayan Bohr, Planck'ın bulgularını da kullarak 1913 yılında oluşturduğu kendi modeline göre elektronların davranışları şu şekilde olmalıydı:
  1. Elektron, çekirdek çevresinde dairesel yörüngede döner.
  2. Elektron, yalnızca belirli yörüngelerde kararlı olarak ışıma yapmadan dolanır.
  3. Yörüngeler, tam katlar şeklindedir.
  4. Bir elektron'un enerjisi değişirse yüksek enerjili kararlı yörüngeden düşük enerjili kararlı yörüngeye geçerse (örneğin ısıtılırsa) ışıma yaparak bir foton yayınlar.
  5. Yayınlanan fotonun frekansı atomun enerjisindeki değişim ile doğru orantılıdır. Yayılan ışınımın frekenası Planck formülü ile hesaplanabilir.
 

ışığın absorbe edilmesi ve yayılması
 

Yeni kuramlar
Yörüngedeki elektronların neden ışıyarak çekirdeğe düşmediği sorusu hala cevap bulamamıştı. Ayrıca Bohr’un bu modeli tek elektronlu hidrojen için iyi sonuçlar verse de peryodik tabloyu anlamak için yetersizdi. Daha sonraları De Broglie'nin "madde de dalga özelliği gösterir" bulgusuna dayanan Heisenberg ve Schrödinger 1925 ve 1926'da yeni bir kuantum kuramı oluşturdu.
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Konu
Kuantum Fiziği
İlgili Kayıtlar
İlgili Sorular
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir