12 95
Atmosfer basıncı (açık hava basıncı) nedir?

Dünyayı saran atmosfer tabakasının, etrafını kapladığı bütün cisimlere uyguladığı basınca açık hava basıncı ya da atmosfer basıncı denir. Değeri 76 cmHg (cm-Cıva)'dır.

Yoğunluk
Gazların ağırlıkları nedeniyle sebep oldukları gaz basıncı ihmal edilecek kadar küçüktür. Fakat dünyayı kuşatan yüzlerce km kalınlığındaki atmosfer tabakası göz önüne alındığında -havanın özkütlesi küçük (1,29 kg/m3) olmasına rağmen- havanın ağırlığı nedeniyle oluşan basınç gözardı edilemez.


Havanın yoğunluğu 1,29 mg/cm3'tür. Yani deniz seviyesinde 1m3 hacimdeki havanın kütlesi 1,29 kg'dır.
 
su hava
1 g/cm3 1,29 mg/cm3

Açık hava basıncı
Havanın -atmosferi oluşturan gazların- dünya yüzeyine uyguladığı basınca açık hava basıncı ya da atmosfer basıncı denir.

Açık hava basıncı sıvının, sıvı içindeki cisme basınç uygulamasına benzer. Atmosfer, içinde bulunan bütün cisimlere basınç uygular.

Değeri
Deniz seviyesinde hava basıncı 760 mmHg ya da 76 cmHg'dır. Bu değer ilk defa 1644 yılında Torricelli deneyi ile ölçülmüştür. Daha sonra 1657'de Magdeburg deneyi ile açık hava basıncının etkisinin ne kadar fazla olduğu gösterilmiştir.

Açık hava basıncı barometre ile ölçülür.

Birim
Açık hava basıncı Po ile gösterilir ve 1 atmosfer ya da 1 atm birimi ile gösterilir.
 
Po = 76 x 13,6 = 1 atm
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (1)
Katılıyor musun?
42

teşekkürler


28.11.2019

Bu Yoruma Cevap Yaz


teşekkürler

29.11.2019

İlgili Konu
Basınç
İlgili Kayıtlar
İlgili Sorular
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir